אילו פיצויים אפשר לקבל מאובדן כושר עבודה?

אחת ההשלכות המהותיות של אובדן כושר עבודה היא הנטל הכלכלי הנלווה, הפוגע הן בעובד הנפגע והן בבני משפחתו. בכדי להקל את ההתמודדות עם הנטל הכלכלי, ניתן לתבוע מספר גופים ולקבל פיצויים בהתאם. אם אתם שואלים את עצמכם אילו פיצויים אפשר לקבל מאובדן כושר עבודה, המאמר הבא נכתב בשבילכם

 

אובדן כושר עבודה – רק בעבודה?

היכולת לעבוד היא מרכיב מהותי בשגרת חיינו, כשהיא מאפשרת לנו להתפרנס בכבוד ולשמור על איכות ושגרת חיים נורמטיבית. בהתאם לכך, לפגיעה בכושר ההשתכרות שלנו, כתוצאה מתאונות, פגיעות, מחלות ושאר סיבות, יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת, הן בהיבט הבריאותי והן בהיבט הכלכלי.

ככלל, ההגדרה המשפטית של תאונת עבודה המובילה לאובדן כושר עבודה היא כל מקרה של תאונה, פציעה או מחלה שנגרמו במהלך וכתוצאה מהעבודה, אך הגדרה זו מתייחסת גם למקרים בהם הפגיעה התרחשה גם בדרך אל העבודה ו/או בחזרה ממנה, כך שבכל מקרה שכזה, מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה – עורך דין תאונות עבודה, בכדי להבין מהן האפשרויות העומדות בפניכם ומהן הדרכים המומלצות למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם.

 

מהו אובדן כושר עבודה?

תאונות, פציעות ומחלות המתרחשות במהלך העבודה וכתוצאה ממנה, עלולות להביא לאובדן כושר עבודה, המתייחס למקרים בהם העובד שנפגע אינו יכול להמשיך בעבודתו, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא:

אובדן כושר עבודה חלקי

באובדן כושר עבודה זמני, הפגיעה מגבילה את יכולתו של העובד שנפגע לעבוד באופן חלקי – מספר מוגבל של שעות / ימים או תפוקה נמוכה יותר.

אובדן כושר עבודה מלא

אובדן כושר עבודה מלא מתייחס למצבים בו העובד שנפגע אינו יכול לעבוד כלל, כאשר ההגדרה הפורמלית של אובדן כושר עבודה מלא מתייחסת לשיעור הנע בין 75% ל – 100% אובדן כושר עבודה.

 

מאילו גופים ניתן לדרוש פיצויים מאובדן כושר עבודה?

ההשלכות הכלכליות של אובדן כושר עבודה, יכולות להתפתח במהירות לכדי סחרור כלכלי ולהוסיף קשיים מיותרים על שגרת חייו של העובד הנפגע. בכדי להפחית את הנטל הכלכלי, כדאי להכיר את האפשרויות השונות להגיש תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה:

ביטוח לאומי

כל אזרח עובד מעל גיל 18 בישראל מחויב בתשלום חודשי של דמי ביטוח לאומי, תשלום הכולל בתוכו מרכיב פיצויים גם למקרה של אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

על פי חוק, כל עובד ומעסיק מחויבים להפריש דמי פנסיה לעובד, חיסכון שנועד לאפשר לעובד לשמור על איכות חיים גם בגיל פרישה, כאשר חלק מהסעיפים בהפרשות לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, כוללות מרכיב פיצויים מאובדן כושר עבודה.

ביטוחים פרטיים

חברות הביטוח הפרטיות מציעות מגוון כיסויים נרחבים למקרים של אובדן כושר עבודה ובמקרה וקיימת ברשותכם פוליסה כזאת, הרי שניתן לתבוע אותה בהתאם ולקבל פיצויים מאובדן כושר עבודה.

 

תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מאובדן כושר עבודה מביטוח לאומי

תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מאובדן כושר עבודה מביטוח לאומי מורכבים משני תנאים עיקריים:

אחוזי נכות רפואית

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, וועדה המורכבת ממזכיר הוועדה ורופא מומחה בתחום. קביעת הוועדה נעשית לאחר עיון בחומר הרפואי שהוגש על ידי התובע ובהתאם למבחנים וספר מחלות של ביטוח לאומי.

דרגת אי כושר עבודה

בביטוח לאומי קיימות מספר דרגות של אי כושר עבודה: 60%, 65%, 74% ו – 100%. לכל דרגה קיימת השפעה על גובה פיצויים מאובדן כושר עבודה שניתן לקבל, כאשר קביעת דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה, תחשב כאובדן כושר עבודה מלא.

 

פיצויים מאובדן כושר עבודה – ביטוח לאומי

במסגרת תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה מביטוח לאומי, ניתן לקבל 3 סוגי פיצויים:

דמי פגיעה

דמי פגיעה מהווים פיצוים כספי חד פעמי, הניתן לתקופה של 90 ימים. במידה והפגיעה נמשכת מעל לתקופה זו, ניתן יהיה לקבל קצבת נכות כללית חודשית. דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% מממוצע השכר בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה ועד לתקרה מקסימלית של כ – 1,200 ₪ ליום עבודה.

נכות מעבודה

במידה תקופת הפגיעה עולה על 90 ימים, ניתן יהיה לתבוע פיצויים מאובדן כושר עבודה ולקבל קצבת נכות כללית חודשית. קצבה זו מגיעה לעובד אשר נקבעו לו לפחות 50% אובדן כושר עבודה, כאשר גובה הקצבה נקבע בהתאם לשיעור הנכות ודרגת אי כושר העבודה.

 

תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה  – חברות הביטוח הפרטיות

ביטוחי אובדן כושר עבודה פרטיים נועדו להרחיב ולהתאים באופן אישי לכל עובד את הכיסויים הבסיסיים הניתנים מטעם ביטוח לאומי. במסגרת הביטוחים הפרטיים למקרי אובדן כושר עבודה ניתן למצוא את הביטוח הפרטיים, ביטוחי המנהלים והביטוחים הקולקטיביים, כאשר לכל פוליסת ביטוח שי את ההגדרות שלה למקרה אובדן כושר עבודה וכן את החריגים והתנאים הייחודיים לה.

במידה ואושרו לעובד הנפגע פיצויים מאובדן כושר עבודה, הוא יהיה זכאי לפטור מתשלום הפרמיה החודשית במהלך תקופת אובדן כושר עבודה, כאשר את הפיצויים האמורים ניתן יהיה לקבל בתנאי שלא תמה תקופת הביטוח והמבוטח לא החלים / חזר לשגרת העבודה במהלך העבודה. בפוליסות מסוימות, קיים גם תנאי של קיזוז תשלומים, המתייחס למקרים בהם המבוטח קיבל גם תשלומים מביטוח לאומי.

 

פיצויים מאובדן כושר עבודה – פטור ממס הכנסה

אובדן כושר עבודה יכול להביא פעמים רבות לקביעת דרגת נכות כללית בשיעור של 90% ומעלה ובמקרים כאלו, כדאי יהיה להכיר הטבות כלכליות נוספות משמעותיות שניתן לקבל, אשר אחת הבולטות מביניהן היא פטור ממס הכנסה.

הטבת פטור ממס הכנסה בעקבות נכות של 90% מבעיה רפואית אחת או הצטברות של בעיות רפואיות (אשר אחת מהן צריכה לעמוד על שיעור של לפחות 40%), יכולה להיות שווה אלפי שקלים בחודש ולהצטבר בהמשך לסכומים משמעותיים במיוחד.

 

כיצד מגישים תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה?

בין אם מדובר בתביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה מביטוח לאומי ובין אם פיצויים מאובדן כושר עבודה מחברות הביטוח הפרטיות, בכדי לקבל את הפיצויים המגיעים לנו, עלינו להגיש טפסי תביעה ייעודיים ולצרף אליהם את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. הגשה מסודרת ונכונה של הטפסים והמסמכים הנדרשים, מהווה פעמים רבות את נקודת ההבדל בין הצלחת התביעה ומימוש מלוא הזכויות המגיעות לנו, לבין עיכובים מיותרים בטיפול ודחיית התביעה.

 

חשיבות הוועדה הרפואית בקביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה

אחד הגורמים המשמעותיים בתהליך תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה הוא החלטת הוועדה הרפואית, אשר קובעת כאמור את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה, באופן המשפיע בצורה ישירה על הזכאות לפיצויים. הכנה מוקדמת אל הביקור בוועדה הרפואית, תוכל לסייע לנו להבין לקראת מה אנחנו עומדים ולהיערך בצורה אופטימלית, בדרך לקבלת התוצאות המיטביות.

 

הגשת תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה עם עורך דין מומחה

תהליך תביעת פיצויים מאובדן כושר עבודה הוא תהליך ממושך ובירוקרטי, אשר עלול להסתיים פעמים רבות בדחיית התביעה. בכדי להימנע ממצבים כאלו ובמידת הצורך לערער על החלטות הוועדה הרפואית, מומלץ לצור קשר בהקדם עם  משרד עורכי דין מומחה בתחום אובדן כושר עבודה ולקבל ליווי מקיף ומקצועי לאורך כל התהליך, עד לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לנו.
משרד עורכי דין אונגר שויגמן מתמחה בתביעות נזקי גוף ובתאונות עבודה.

אילו פיצויים אפשר לקבל מאובדן כושר עבודה
אילו פיצויים אפשר לקבל מאובדן כושר עבודה
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

תביעת אובדן כושר עבודה

תביעת אובדן כושר עבודה הינה סוגיה משפטית וכלכלית משמעותית המשפיעה על אנשים אשר סבלו מפציעות או מחלות המובילות לירידה ביכולתם לעבוד. תביעה מסוג זה רלוונטית

קרא עוד »
אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!