אי גילוי מום בעין העובר – מתי מדובר ברשלנות רפואית (2)

אי גילוי מום בעין העובר – מתי מדובר ברשלנות רפואית