אמצעי בטיחות בפיגומים למניעת תביעות תאונות עבודה

תנופת הבנייה המתפתחת בישראל הביאה לכך שניתן לראות יותר ויותר אתרי בנייה בסביבה העירונית בה אנחנו חיים. בין האלמנטים העיקריים המשמשים לעבודות הבנייה השונות נמנים הפיגומים המאפשרים לעובדים להגיע ולעבוד בגבהים. עבודה בגובה על גבי פיגומים מהווה את אחת הסיבות העיקריות בגינן מתרחשות תאונות עבודה. בדיוק בנקודה זו כדאי שנכיר את אמצעי בטיחות בפיגומים למניעת תביעות תאונות עבודה

 

תפקידם של הפיגומים באתרי הבנייה

עבודה עם פיגומים באתרי בנייה היא מרכיב מרכזי בעבודות הקבלניות השונות ובבטיחותן של עבודות אלו, כאשר על פי תקנות הבטיחות, פיגום מוגדר כמתקן זמני הנמצא מעל קרקע או מבנה, שממנו מתבצעת פעולת בנייה או שעל גביו מחזיקים חומר או ציוד. הפיגומים עשויים לרוב ממערכת מודולרית של מספר צינורות פלדה והם מאפשרים לעובדים באתר להגיע ולעבוד בגבהים.

 

סוגי הפיגומים העיקריים המשמשים באתרי הבנייה

בענף הבנייה מקובל להבחין במספר סוגי פיגומים ולהלן העיקריים מביניהם:

פיגום זקפים

מערכת פיגומים המורכבת משני טורים ועליהם נסמכים משטחי עבודה.

פיגום זיזי

מערכת פיגומים בעלת משטחי עבודה הנסמכים על זיזים אשר מחוברים לגוף המבנה.

פיגום עצמאי

פיגום בעל מבנה מיוחד, חזק ויציב, אשר אינו דורש חיבור למבנה או לגוף אחר.

פיגום חמור

זהו פיגום קטן יחסית לשאר הפיגומים, הנסמך על סמוכות חמורים העשויים לרוב ממתכת או עץ.

 

תאונות עבודה הקשורות בפיגומים

עבודה בגובה על גבי פיגומים מהווה את אחד הגורמים העיקריים בתאונות עבודה המתרחשות באתרי בנייה, כאשר תאונות העבודה השכיחות ביותר הן:

אי שמירה על אמצעי בטיחות בפיגומים

עבודה עם פיגומים מצריכה שמירה על אמצעי בטיחות בפיגומים, לרבות שימוש בציוד תקני והתקנת הפיגומים על פי תקני הבטיחות המתאימים.

שימוש לא נכון בפיגום

שימוש בפיגום צריך להתבצע על פי הוראות הבטיחות הרלוונטיות, כאשר אחת הדוגמאות השכיחות לשימוש לא נכון בפיגום היא העמסת יתר על הפיגום.

נפילה

החלקות, מעידות ונפילות מפיגום המתנשא לגובה רב, מסתיימות לרוב בתוצאות קשות ואף קטלניות.

 

אמצעי בטיחות בפיגומים – תקנות הבטיחות

לפני שנכיר את אמצעי בטיחות בפיגומים למניעת תאונות עבודה, כדאי שנכיר את התקנות המסדירות את אמצעי בטיחות בפיגומים:

תקנות הבטיחות בעבודות בנייה

תקנות אלו מסדירות את כל נושא הבטיחות בעבודות הבנייה, לרבות אמצעי בטיחות בפיגומים, תוך התייחסות לחובת התקנת הפיגום, הגדרת בעלי התפקידים האחראיים לבנייה ובדיקה של הפיגום ועוד.

תקנות הבטיחות בעבודה – מכונות, מתקנים וציוד

בתקנות אלו ישנה התייחסות מפורטת לצורך בעמידה בתנאים המפורטים בתקנות הבטיחות שקובע מכון התקנים בישראל.

תקנות בטיחות בעבודה – עבודות בגובה

תקנות אלו כוללות התייחסות מפורטת בכל הקשור לעבודה בגובה (מעל 2 מטרים)

 

אמצעי בטיחות בפיגומים למניעת תביעות תאונות עבודה

תביעות תאונות עבודה הקשורות לפיגומים הם אמנם תופעה נפוצה למדי, אך בהחלט ניתן לצמצם את התופעה בצורה ניכרת באמצעות שמירה על אמצעי בטיחות בפיגומים:

חיזוקים מתאימים

על פי תקנות בטיחות בעבודה יש להציב לכל פיגום מספר מספיק של חיזוקים אלכסוניים, המעניקים לפיגום יציבות מרבית.

בדיקת יציבות

על מנהל העבודה באתר הבנייה מוטלת החובה לבדוק כל פיגום ולקבוע את מידת יציבותו והתאמתו לייעודו וזאת במספר מועדים – שלב ההתקנה, לפני השימוש ולאחר השימוש (פעם בשבוע או לאחר הפסקת עבודה).

הדרכה

עובדים העושים שימוש בפיגומים, צריכים לעבור הכשרה מסודרת והדרכת ריענון אחת לתקופה בכל הקשור לנוהל עבודות בגובה ואמצעי הבטיחות הנדרשים.

ציוד מגן

אמצעי בטיחות בפיגומים דוגמת רתמות, קסדה, רשתות בטיחות ומעקות עבודה, יכולים בהחלט לצמצם את מקרי הנפילה מהפיגומים.

 

תביעות תאונות עבודה הקשורות לפיגומים

נפילות או פציעות במהלך עבודה על גבי פיגום, עלולות להסתיים בנזקים משמעותיים לעובד, בגינם ניתן לתבוע שני גופים מרכזיים:

המוסד לביטוח לאומי

הגורם הראשוני אותו ניתן לתבוע בגין תאונות עבודה הקשורות בפיגומים הוא המוסד לביטוח לאומי, אשר לאחר בחינת מסמכי התביעה וכלל המסמכים הרפואיים, יזמן את הנפגע לוועדה רפואית, אשר תקבע את מהות הפגיעה ודרגת הנכות מעבודה.

חברת הביטוח

במידה וקיימות לכם פוליסות ביטוח תאונות אישיות או חיים (במקרה של מוות חלילה), ניתן יהיה להגיש תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח בהתאם.

 

האם ניתן לתבוע את המעסיק בגין נפילה מפיגום?

כחלק מתקנות הבנייה, מוטלת על מעסיקם של הפועלים אחריות מלאה לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת ולפיכך, במקרים מסוימים, ניתן יהיה להגיש תביעת נזיקין אזרחית גם כנגד המעסיק וזאת במידה וניתן להוכיח כי רשלנותו של המעסיק הביאה לגרימת הנזק.

כך לדוגמה, במקרים בהם המעסיק לא דאג לעובד לסביבה עבודה בטוחה או לא סיפק לו אמצעי בטיחות בפיגומים כנדרש, הרי שבהחלט מתקיים יסוד סביר להניח כי התקיים יסוד הרשלנות אצל המעביד וניתן יהיה לפנות לשירותיו של עורך דין תאונות עבודה לבדיקת היתכנות תביעת נזיקין וקבלת פיצויים בהתאם.

 

מדיניות הענישה בבתי המשפט במקרה של הפרת חובת הבטיחות

לאור ריבוי המקרים והתוצאות הרות האסון של נפילות מפיגומים כתוצאה מרשלנות והיעדר אמצעי הבטיחות המתאימים, בתי המשפט נוטים להתייחס בחומרה רבה למקרים של הפרת חובת הבטיחות על ידי המעסיק, כאשר הענישה במקרים אלה יכולה לנוע בין קנסות כספיים גבוהים ועד מאסר בפועל.

 

מה עליי לעשות לאחר נפילה מפיגום?

נפילה מפיגום עלולה לגרום לשברים, סדקים, חבלות ראש ופגיעות חמורות יותר, הכרוכות בהליך שיקום ארוך וממושך. בכדי להבטיח את קבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם וקביעת אחוזי נכות בדרגה המספקת לקבלת פיצויים, חשוב להקפיד על הדברים הבאים:

תיעוד האירוע

שמירת תיעוד האירוע – עדויות של עובדים שנכחו במקום, צילומים וכדומה, תעזור לכם לראות את המקרה ולנתח אותו בצורה הנכונה.

פנייה לקבלת טיפול רפואי

גם אם ברגעים הראשונים שלאחר הנפילה אתם מרגישים נהדר וחזקים מספיק להמשיך בעבודה, חשוב מאוד לגשת לקבלת טיפול רפואי, אשר יבחן את כלל ההשפעות וההשלכות העתידיות של הנפילה.

שמירת כלל המסמכים הרפואיים

לאחר הפנייה לקבלת טיפול רפואי, חשוב להקפיד ולשמור את התיעוד וכלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, להם יהיה בהמשך תפקיד מרכזי בקביעת אחוזי הנכות המגיעים לכם.

חוות דעת רפואית

על מנת לאשש את הטענות שלכם ולתאר בצורה מהימנה את השפעות הנפילה מהפיגום על שגרת חייו של הנפגע ויכולתו להמשיך ולעבוד, מומלץ לפנות לקבלת חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום.

 

כיצד עורך דין תאונות עבודה יוכל לסייע לנו?

אין ספק כי תאונות עבודה בגין היעדר אמצעי בטיחות בפיגומים הן תאונות קשות ומורכבות, כאשר מיצוי הדין עם האחראים למחדל וקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם, תסייע לכם להתמודד עם המצב ולהקל לפחות את הנטל הכלכלי הנלווה למצב, הן בשל הפגיעה בכושר ההשתכרות והן בשל ההוצאות הרפואיות הנלוות.

תביעות תאונות עבודה הן תביעות הנערכות לרוב מול גופים גדולים ומנוסים בתחום, אשר אינם ממהרים תמיד לשאת באחריות למחדלים ולשלם את הפיצויים המגיעים לנפגע. מכאן נובעת למעשה החשיבות שבהתייעצות מוקדמת עם עורך דין תאונות עבודה, אשר יבחן היטב את פרטי המקרה והחומר הראייתי ויעזור לכם לגבש עילת תביעה ברורה ומוצקה בדרך לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם. צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין אונגר שויגמן לקבלת ייעוץ משפטי.

אמצעי בטיחות בפיגומים למניעת תביעות תאונות עבודה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!