סוכן ביטוח שנותח ברשלנות יפוצה ב-1.9 מיליון שקל

סוכן ביטוח שנותח ברשלנות יפוצה ב-1.9 מיליון שקל