תביעה ידו של העובד נתקעה במכונת הבשר באולם אירועים שבו עבד - ונקטעה

תביעה ידו של העובד נתקעה במכונת הבשר באולם אירועים שבו עבד – ונקטעה