תביעה נפל ממתקן נינג'ה, שבר חולייה - ונותר עם נכות

תביעה נפל ממתקן נינג'ה, שבר חולייה – ונותר עם נכות