424 אלף שקל לעובד שתלה שלט ונפל מסולם

424 אלף שקל לעובד שתלה שלט ונפל מסולם