גמלת סיעוד לחולי סרטן

גמלת סיעוד לחולי סרטן מהווה את אחת הזכויות המרכזיות להן זכאים חולים אונקולוגיים וחשוב להבין כיצד דורשים אותה ומהן הזכויות הנוספות שקיימות במצב זה. להלן המידע המלא:

 

זכויות החולים בסרטן

מחלת הסרטן מעמידה בפני החולים התמודדות אישית מורכבת במישור הרפואי, אך לעתים קרובות גם ביחס לקבלת זכויותיהם. במקרים רבים, ההתמודדות הבלתי פשוטה עם המחלה והכוחות הנפשיים הנדרשים על מנת להיאבק בה, דוחקים הצידה את הטיפול בקבלת גמלת סיעוד לחולי סרטן ומונעים את הזכויות המלאות.

ולכן חשוב לדון בכל ההטבות הכלכליות להן זכאים חולי הסרטן, הן טרם הגיעם לגיל זקנה והן לאחריו, כיצד לתבוע את קצבת הסיעוד מחברת הביטוח ומהן דרכי הפעולה במקרה שהתביעה נדחתה.

 

זכויות לחולי סרטן במוסד לביטוח הלאומי

קצבת נכות 100%

חולים אונקולוגיים שכושר התעסוקה שלהם נפגע עקב המחלה, זכאים לקצבת נכות כללית באופן זמני מהמוסד לביטוח הלאומי, בדרך כלל בשיעור של 100%. בדרך כלל, הרופא המטפל ימלא את טופס התביעה והביטוח הלאומי יטפל בבקשה גם מבלי לזמן את החולה לוועדה רפואית בעניינו.

התקופה הזמנית בה תתקיים קצבת הנכות תלויה בהחלטת הביטוח הלאומי, כאשר בסופה תיבחן מחדש תקופת הקצבה. נכות של 100% מקנה לחולים זכויות נוספות וביניהן פטור מלא ממס הכנסה, פטור מתשלום רבעוני לקופת החולים, הנחה בתשלומי החשבונות (ארנונה, מים וחשמל), סיוע במימון תרופות ועוד.

 

קצבת שירותים מיוחדים

בעלי נכות מהביטוח הלאומי זכאים בחלק מהמקרים גם לקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), הניתנת בשיעורים של 50%, 112% או 188% בהינתן מספר תנאים אפשריים:

  • גיל התובע מעל 18 והוא מבוטח בביטוח הלאומי
  • התובע בעל מחלה אונקולוגית המטופלת באופן פעיל
  • התובע זקוק לעזרה בפעולות יומיומיות (התניידות, אכילה, לבישה, היגיינה אישית, רחצה והתניידות), לעזרה במשק הבית או שקיים צורך בהשגחה מתמדת למניעת סיכון עצמי או של אחרים.
  • הזכאות לא תינתן לשוהים במוסד סיעודי או שיקומי.

קצבת השר"מ נקבעת על סמך מידת התלות של החולה בזולת (מבחן ADL) ועל פי יכולתו לבצע עצמאית חלק מהפעולות הבסיסיות, להתנהל ללא השגחה מלאה וללא עזרה במשק הבית (הכנת אוכל, תחזוקת הבית, קניות, בישול, תפעול מוצרי חשמל ועוד).

 

המסלול הירוק לחולים סיעודיים בעלי נכות קשה

חולי סרטן שנמצאים בטיפולי הקרנות או במצב סופני, מוגדרים כבעלי נכות קשה ועל כן יהיו זכאים להליך מקוצר שבו יבוצע להם מפגש עם רופא הביטוח הלאומי ולאחריו תינתן להם הזכאות לגמלה על כל הטבותיה וזאת מבלי לעבור בירוקרטיה נוספת. הליך זה יושלם בתוך 30 ימים לכל היותר.

 

קבלת קצבת נפגעי עבודה

מי שהצליחו להוכיח כי מחלתם נגרמה כתוצאה מחשיפה לחומר מסרטן במקום עבודתם או בשל עיסוק ישיר וספציפי שגרם למחלה ממארת, זכאים לקצבת נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח הלאומי.

קצבה זו גבוהה יותר מהמשולמת לבעלי נכות כללית ולכן כל עוד קיים קשר כלשהו בין המחלה לבין העבודה של הנפגע, מומלץ להתייעץ משפטית כדי לבחור בהליך התביעה המתאים ביותר. אם עולה הצורך לתבוע קצבת נפגעי עבודה, יש לפנות למחלקת נפגעי העבודה של הביטוח הלאומי.

 

קבלת קצבת ניידות לחולי סרטן

קצבת ניידות תעניק לחולה הטבות המאפשרות לו להתנייד מחוץ לביתו באמצעות רכב אישי ובהתאמת אבזור המותאם לרכבו ולגישה ממנו ואליו. בכפוף לקבלת הקצבה מתקיים סל הטבות הכולל קבלת תג נכה וסימון חניית נכה סמוכה לבית, הנחה בתשלום אגרת רישוי הרכב, מימון לרכישת רכב ואבזור מתאים ועוד.

 

קצבת זקנה

לאחר גיל הפרישה רשאים מקבלי הקצבאות לבחור האם להמשיך לקבל את קצבת הנכות או לעבור לקבלת קצבת הזקנה. אם שולמה עד לנקודה זו גם קצבת שר"מ בשל מצב סיעודי קיים, ניתן להמשיך לקבל אותה או להגיש בקשה לגמלת סיעוד לחולי סרטן.

 

תשלום גמלת סיעוד לחולי סרטן

גמלת הסיעוד לחולי סרטן מאפשרת לקבל שעות טיפול יומיות לצד שירותים נוספים, בהתאם להיקף המגבלה התפקודית כפי שהוערכה בביצוע מבחן התלות. ניתן להמיר בכסף את שעות הסיעוד באופן חלקי או מלא בהתאם לצורך. הסכום כאמור יינתן בהתאם לניקוד שקבע מבחן התלות, אותו עורך רופא מטעם הביטוח הלאומי. מכיוון שקשישים החולים בסרטן צפויים להימצא בדרגת התלות הגבוהה ביותר, סביר להניח שהם יהיו זכאים לתוספת שעות.

 

תשלום גמלת סיעוד לחולי סרטן מחברות הביטוח

חולים שעונים על ההגדרה הסיעודית של חברת הביטוח, רשאים לתבוע גמלת סיעוד לחולי סרטן מהביטוח הסיעודי. גמלה זו מעניקה פיצויים המשולמים כקצבה חודשית, המועברים לצורך כיסוי עלויות הטיפולים וההוצאות השונות לאורך התקופה בה המצב הסיעודי קיים.

כיום החלק המרכזי של פוליסות הסיעוד משווק דרך קופות החולים בלבד, אם כי ישנן מספר חברות ביטוח שמציעות עדיין ביטוח סיעודי פרטי, בתמורה לפרמיה יחסית גבוהה.

תביעות סיעוד לקופות החולים מזכות את החולים בגמלה המשולמת ברציפות למשך 5 שנים. פוליסת סיעוד פרטית תשלם בהתאם לתנאי הפוליסה עצמם ולהתאמות האישיות אותן יצר המבוטח. כדי לקבל פיצויים בגין המצב הסיעודי, יידרש גם הפעם מעבר של מבחן ADL מטעם רופא הביטוח והגמלה תינתן בהתאמה לניקוד שנקבע בו.

ישנם מצבים שבהם הניקוד שקבע הרופא בלתי מספק ומכאן שהגמלה המשולמת אינה מתאימה. במקרים אחרים יגלו התובעים על דחיית התביעה בנסיבות שונות, המונעת מהם את הפיצוי שדרוש להם. לכן במקרים אלה יש להיפגש בהקדם עם עורך דין המתמחה בייצוג חולים אונקולוגיים וסיעודיים, שיעמוד כראוי על הזכויות מול חברת הביטוח (או המוסד לביטוח הלאומי) וימנע מצב שבו התגמולים לא משולמים.

משרד עורכי הדין אונגר שויגמן מעמיד לרשותכם את כל הידע והניסיון בתחום זה ויפעל למענכם עד למיצוי מקסימלי של הזכויות ומתן הפיצויים המלאים.

גמלת סיעוד לחולי סרטן
גמלת סיעוד לחולי סרטן

גמלה זו תשולם בכפוף לניקוד שהתקבל במבחן התלות (מבחן ADL) ובמסגרתה ניתן לקבל סל שעות סיעוד ואמצעים נוספים (מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה) אותם ניתן להמיר בכסף.

גמלה זו משולמת בכפוף למבחן תלות שיבוצע מטעם רופא הביטוח. אם תביעתכם נדחתה, או שהניקוד שלכם הועמד על גובה נמוך המביא לקצבה לא מספקת יש להתייעץ בנושא עם עו"ד מומחה.

חולי סרטן זכאים ל-100% נכות באופן זמני מהמוסד לביטוח הלאומי, מכוחם ניתן לקבל הטבות נוספות כמו פטור מלא ממס, הנחות בתשלומי חשבונות, אפשרות לקצבת שר"מ ועוד. במקביל ניתן להגיש תביעה לקצבת ניידות ולעבור לקבלת קצבת הזקנה הכרוכה גם בתשלום מענק חד פעמי.

אם ניתן להוכיח כי המחלה הממארת נגרמה כתוצאה מתנאי העבודה ובפרט מחשיפה ישירה לגורם מסרטן כלשהו, יש לפנות למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח הלאומי ולקבל קצבת נפגעי עבודה. קצבה זו גבוהה מקצבת הנכות הכללית ולכן יש לבחור מבעוד מועד במסלול הרלוונטי. 

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5