הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב

כאבי גב נחשבים לעניין נפוץ למדי וכתוצאה מכך עולה גם שכיחותם של ניתוחי הגב. מדובר בניתוחים מורכבים שמצריכים מיומנות, קפדנות וגם בקיאות עצומה, שכן כל טעות מסבה נזק קשה למצבו ותפקודו של המבוטח. הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב תהיה הכרחית למקרים שבהם נגרמה טעות שכזו, בין אם במחדל או במעשה מהם ניתן לקבל פיצוי כספי.

 

מאפיינים לניתוח הגב המוצלח והכושל

את ניתוחי הגב ניתן לחלק באופן כללי מאוד לשני סוגים מרכזיים: הראשון מתמקד בניתוח בעמוד השדרה והשני בטיפול בפריצות דיסק. על אף שכיחותם של ניתוחים אלה, מדובר בפרוצדורות פולשניות ומסובכות שיש עמן סיכון רב וזאת מפאת ההתמקדות באזור קריטי ורגיש ביותר בגוף האדם.

כאשר הניתוח נכשל, מכל סיבה שהיא, עשויות להיווצר מכך השלכות הרסניות ובלתי הפיכות לבריאותו ותפקודו העצמי של המטופל. נזק שכזה עלול לגרום להגבלת יכולת הניידות לצמיתות ואף לייצר בעיות עצביות שונות בכל דרגות החומרה.

 

הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב: ביסוס התביעה

כדי לתבוע רשלנות רפואית בניתוח גב, יש לעמוד על מספר הוכחות חשובות:

 

הוכחת הנזק

כמובן שכל אדם יכול לטעון כי הכירורג התרשל בתפקידו משום שתוצאת הניתוח אינה כמצופה. אך השאלה היא – מהו באמת הנזק שנגרם מכך? מכיוון שלא ניתן לבצע הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוחי גב מבלי שהתרחש נזק בפועל, הניזוק יצטרך להראות מהו אותו נזק שנגרם מהניתוח – לעתים מדובר בנזק חדש ולעתים בהחמרה של מצב רפואי קודם.

חשוב להבהיר שרק במקרים שבהם התובע מוכיח כי לא הייתה הסכמה מדעת לניתוח (כלומר שלא הוסברו לו מבעוד מועד כל הפרטים, ההשלכות, הסיכויים והסיכונים על הניתוח וכתוצאה מכך לא יכול היה לקבל החלטה מדויקת בנושא), הדבר נחשב כרשלנות רפואית בפני עצמו גם ללא הוכחת נזק.

הוכחת ההתרשלות

כעת יהיה צורך להראות את אופן ההתרשלות, כלומר כיצד הצוות הרפואי או הגורם הרשלן חטא לביצוע תפקידו כיאות. מדובר בהוכחה מורכבת, שכן יש צורך להבין את הסטנדרט הרפואי המקובל המדויק לאותו ניתוח, בדגש על פרוטוקולים רפואיים בניתוחי גב, נהלים כירורגיים, הנחיות התנהלות בחדר הניתוח, דרישות מצד הצוות בחדר הניתוח וגם באשפוז וההחלמה שלאחר מכן ועוד.

רשלנות רפואית בניתוח גב מהווה סיטואציה שבה גורם רפואי פעל באופן בלתי סביר, שלא עולה בקנה אחד עם אמות המידה והפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום זה.

 

הוכחת הקשר הסיבתי

ההוכחה השלישית וההכרחית ביותר, היא זו שמקשרת כחוט השני בין ההתרשלות שהתרחשה לבין הנזק. כלומר שלא די בלהראות את הפעולות הבלתי סבירות שבוצעו במעמד הניתוח, לפניו או אחריו ויהיה צורך להראות במדויק כיצד הן אלו שגרמו לנזק ממנו התובע סובל. לצורך הוכחה זו יש להיעזר במומחה רפואי המנסח חוות דעת מתאימה למקרה וזו תוגש יחד עם כתב התביעה לבית המשפט.

 

מצבים שמצדיקים הגשת תביעת רשלנות בניתוחי גב

מיקום שגוי

ניתוחי גב רבים מיישמים שימוש בברגים, פלטות ועוד חומרים רבים במטרה להביא לשיקום גופני. אלא שבפועל כל הרכיבים הללו עשויים לגרום לפציעות שונות בגופו של המנותח, החל מזיהומים ודחייה של הגוף את אותו החומר וכלה במיקום שגוי של יישום הרכיב הרלוונטי.

בעוד ששתי האפשרויות הראשונות מהוות את אחד הסיבוכים הפוטנציאליים מהניתוח ועשויות להתרחש גם ללא שום קשר לפעילות הרפואית, מיקום שגוי מהווה התרשלות מובהקת ועל כך ניתן לתבוע.

 

חתך לקוי או שגוי

חיתוך באזורי הגב שבוצע בדרך לא תקינה, לא מקצועית, בלתי הולמת לפרקטיקה הרפואית ואף חלילה, שלא באזור המדויק, עלולה לפגוע בעצבים ובכלי דם מקומיים ולהותיר את המנותח עם פציעה קשה, לעתים אפילו נכות לצמיתות. במקרים אלה, הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב תאפשר לנפגעים להתמודד עם השלכותיה הכלכליות של הפגיעה, מכוח הפיצויים שישולמו להם.

 

אי התחשבות בטיפול התרופתי של המנותח

רופאים כירורגיים נדרשים להביא בחשבון מכלול של פרמטרים טרם ביצוע הניתוח, לרבות הרקע והמצב הרפואי הקיים של המנותח וסוג הטיפול התרופתי הקבוע שלו. תרופות מסוימות נחשבות למגבילות ואף מסכנות מאוד את הניתוח, כמו למשל מדללי דם שעלולים לגרום להופעת דימום חמור ולכן ההנחיה הרפואית טרם הניתוח תהיה להפסיק את השימוש בתרופה לפרק זמן מסוים.

כמובן שיש לעקוב במדויק אחר הוראות המנתח לעניין התרופתי, אך אם הוא פספס ואף התעלם מהטיפול התרופתי וכתוצאה מכך חל שיבוש או כשל במעמד הניתוח ואחריו – הדבר מהווה רשלנות רפואית.

 

הרדמה שבוצעה באופן רשלני

מדובר ברשלנות רפואית שעלולה להיגרם בכל ניתוח והיא איננה ייחודית לניתוחי הגב. כאשר מבוצעת ההרדמה במינון שגוי או שלא על ידי רופא מרדים מוסמך, הדבר עלול לפגוע במנותח עצמו, קל וחומר בביצוע ניתוח הגב שלו.

 

חוסר שמירה על היגיינה וסטריליות

גם כאן אין המדובר בהתרשלות ייחודית אלא בכזו שחולשת על כל סוגי הניתוחים. ניתוח שלא נשמרו בו הסטריליות וההיגיינה, עלול לגרום לנזקים קשים לרבות זיהומים חמורים מהם ניתן לתבוע רשלנות רפואית.

 

ניתוח גב שלא לצורך

ההתרשלות המאיימת והמטרידה מכל היא זו שבמסגרתה בוצע ניתוח גב כלל לא לצורך. הפניה לניתוחי גב מוכרחה להתרחש בכובד ראש, לאחר שקילה של כל האלטרנטיבות והחלופות הטיפוליות ואף ניסיון ליישמן טרם ניתוח הגב בהתאם למצב הקיים והאפשרויות בפועל.

אם הרופא המליץ על ניתוח הגב כדרך היחידה, בניתוח נגרם נזק ובדיעבד מסתבר כי ניתן היה להשתמש באפשרות אחרת, פחות פולשנית, שממנה לא היה נגרם אותו נזק – הרופא יהיה חשוף לתביעת רשלנות.

 

לסיכום, ניתן לבדוק כל מקרה לגופו ולהעריך את סיכויי התביעה מראש

השכיחות בניתוחי גב מגיעה כמובן עם שכיחות יחסית גבוהה של אירועי רשלנות רפואית, במסגרתם תובעים רבים מגיעים לעורך דין המתאים ומבקשים לברר את סיכויי התביעה ואפשרויותיה.

אם אתם סבורים שלכם או למי ממשפחתכם נגרם נזק כתוצאה מניתוח גב ואתם מעוניינים לשקול תביעה בנושא – פנו למשרדנו ואנו נעריך את התביעה ואת סכומי הפיצויים הנובעים ממנה.

הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב
הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוח גב

כאשר הניתוח מכיל שגיאה פרוצדורלית כמו חתך במיקום או באופן לא נכון, יישום של חומרים במיקום ובאופן לא תקין, אם הטיפול התרופתי לפני ואחרי הניתוח היה במינון או בסוגים בלתי תקינים וגם אם המנותח כלל לא ידע על חלופות אפשריות לניתוח או שלא קיבל מראש מידע לגבי הסיכונים שבו – הדבר ייחשב רשלנות רפואית טהורה.

התיישנות בתביעות רשלנות רפואית עומדת על 7 שנים מיום המקרה, אך מומלץ שלא להמתין עד "לדקה התשעים" כדי לתבוע. קיים תיעוד רב ומורכב שיש לאסוף ומומלץ לעשות זאת בעודו זמין ובהישג היד, שכן גיבוש התביעה בסופו של דבר עשוי לקחת זמן כשלעצמו.

סכומי הפיצויים תלויים מאוד בחומרת הנזק שנגרם וההשלכות הנובעות ממנו. רוב התיקים מסתיימים בהסדר פשרה בין התובע לנתבעים, כך שבמקרים של נזק מורכב ואפילו נכות חלילה, ניתן יהיה לקבל פיצוי של מאות אלפי שקלים.

משרד עורכי הדין אונגר שויגמן מחזיק בניסיון מקצועי עשיר ביותר בתביעות רשלנות רפואית וצבר גם הצלחות משפטיות רבות בתחום ניתוחי הגב. לאורך הדרך הצלחנו לספק ללקוחותינו פיצויים בשיעורים משמעותיים וזאת מתוך פעולות מושכלות, יצירתיות ומקצועיות שמותאמות באופן אישי למקרה שלפנינו. צרו קשר ואנו נדאג להילחם גם בעבורכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5