היעדר הסכמה מדעת לטיפול רפואי

אחת החובות הבסיסיות המוטלות על כל רופא באשר הוא, היא קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי מצידו של המטופל. לא משנה אם מדובר בהליך כירורגי אלקטיבי, כלומר כזה שאינו נובע מכורח רפואי או מדחיפות מסוימת, או אם מדובר בניתוח אחר – מחובתו של הרופא המטפל להסביר למטופל מה הפרוצדורה שהוא עתיד לעבור, לפרט אודות הסיכונים והסיבוכים, ולפשט את מצבו בשפה ברורה ככל הניתן. במידה ולא עשה זאת -הוא חשוף לתביעה בגין רשלנות רפואית בגין היעדר הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

 

הגדרת הסכמה מדעת

הסכמה מדעת מעוגנת למעשה בזכויות החולה, כפי שהיא מעוגנת בחובותיו של הרופא המטפל. הסכמה מדעת היא למעשה חוזה כתוב ביחסים של מטפל-מטופל, והוא כולל בתוכו פירוט של ההליך הרפואי שבאפשרותו של המטופל לעבור, ולאחר שמובהרים לו הן הפרוצדורה הרפואית עצמה, תופעות הלוואי שלה, הסיכונים, הסיבוכים ותהליך השיקום, יוכל לקחת החלטה מושכלת האם לעבור את ההליך.

המטופל חייב לתת את הסכמתו לכל מה שמפורט בטופס ההסכמה מדעת, ובמידה וההסכמה מופרת, מדובר בפגיעה בעצמאותו של המטופל וביכולתו לשלוט על גורלו, ומכאן הצוות המטפל יהיה חשוף לתביעת נזקי גוף, אם יש כאלה, בגין רשלנות רפואית.

 

טיפול מורכב מצריך הסכמה מדעת מפורטת

חשוב להבין כי כל פרוצדורה רפואית חייבת להיות מוסברת ומפורטת, גם אם מדובר בהליך פשוט יחסית. לצורך מדידת לחץ דם למשל, אין צורך להחתים על טופס, אלא רק ליידע בעל פה. אך באופרציות מורכבות יותר, וככל שהמורכבות עולה, קיים צורך לפרט ולרדת לרזולוציות הנמוכות ביותר של ההליך הרפואי, על מנת לוודא כי המטופל מבין לעומק את הטיפול על כל מרכיביו.

בתוך כך, על המטופל להכיר את האלטרנטיבות לטיפול הרפואי שנבחר, על השלכותיהן, יתרונותיהן וחסרונותיהן, על מנת שיהיה מודע לכל הצעדים העומדים בפניו.

 

מבנה טופס הסכמה מדעת

כל טופס הסכמה מדעת חייב להכיל את הסעיפים הבאים:

  • אבחנת הרופא המטפל של מצב המטופל ערב ההליך הרפואי.
  • סיכויי ההחלמה עקב מצבו הרפואי לפני ואחרי הטיפול הצפוי.
  • תיאור מפורט של הטיפול המוצע, מטרתו הסופית והרציונל העומד מאחוריו. 
  • פירוט הסיכונים והסיבוכים כתוצאה מהטיפול, לרבות תופעות לוואי.
  • טיפולים חלופיים לטיפול המוצע, הסיכונים הכרוכים בהם ותופעות הלוואי האפשריות לאחריהם. 
  • הסיכונים שבהיעדר הטיפול המוצע.

 

במידה וטופס ההסכמה מדעת לטיפול רפואי אינו מכיל אחד או יותר מהסעיפים, ובמידה ונמנע מהמטופל מידע חיוני אודות הטיפול, אזי שלא השתקפה לו תמונה מלאה של מצבו והוא יהיה זכאי לפיצויים במסגרת חוק הרשלנות הרפואית. לכל פנייה בנושא רשלנות רפואית, משרדנו מתמחה בתחום במשך שנים ובאמתחתו המלצות של לקוחות מרוצים רבים.

 

מקרים יוצאים מהכלל- ניתוחי חירום

באופן טבעי, לכל כלל יש יוצא מהכלל ובמקרה של סכנת חיים הנשקפת למטופל, לא יהיה הכרח לחתום על טופס הסכמה מדעת. טיפול מציל חיים מצריך קודם כל ייצוב של מצבו הרפואי של מטופל, גם אם אינו בהכרה על מנת להבין את ההליך שהוא עתיד לעבור. הדחיפות והזמן הדוחק על מנת להציל את חייו של אדם, תגבר במקרה זה על חובתו של המטפל לפרט אודות ההליך הרפואי, ובדרך כלל במקרים כאלה לא תהיה עילה סבירה לתביעה בגין רשלנות רפואית, לפחות לא בהיבט ההסכמה מדעת.

 

סוגיית טיפולים אלקטיביים

עם זאת, במקרה של טיפולים אלקטיביים, טיפולים הנובעים מתוך צורך של המטופל עצמו, וטיפולים רפואיים שאינם דחופים, גובר הצורך בהסכמה מדעת לטיפול רפואי. היעדר הדחיפות של הניתוח מאפשר זמן הכנה סביר למטופל ללמוד את פרטי ההליך שהוא עתיד לעבור, לרופא המטפל להסביר בצורה נינוחה ומפורטת, ולאפשר למטופל לשקול את החלטתו מבלי להתמודד עם לחצים הנוגעים לסיכויי החלמה או יעילות הטיפול.

אדרבא במקרים כאלה, הסכמה מדעת הופכת קריטית יותר בכל הקשור לעילת תביעה בגין רשלנות רפואית במקרים של ניתוחים מבחירה.

 

הסכמה מדעת בהיבט המשפטי 

על פי עמדת בתי המשפט בישראל, מוכרחים להתקיים שלושה תנאים על מנת להכריע בסוגיית רשלנות רפואית כזאת או אחרת:

  • נגרמו למטופל נזקים כתוצאה מהטיפול הרפואי שהוענק לו, שנגרמו מחוסר מקצועיות או זהירות הדרושה לעבור את הטיפול בהצלחה.
  • לא ניתן הסבר מקיף דיו למטופל באשר לסיכונים שבהליך הרפואי אותו עבר, בטרם הסכים לעבור אותו.
  • אם היה מודע לסיכונים מהם בסופו של דבר נפגע המטופל במהלך ההליך, לא היה עובר אותו מלכתחילה.

 

גובה הפיצויים כגובה הנזק

בכל הנוגע לפיצויים להם זכאי אדם שנפגע מרשלנות רפואית בהליך רפואי, ואם הנזק שנגרם לו קשור בליקוי בהסכמה מדעת לטיפול רפואי, יש לחשב את היקף הנזק והשפעתו על איכות החיים של המטופל לאחר הטיפול.

יש להבין אם הנזק שנגרם אכן נגרם כתוצאה משגיאה של הצוות המטפל ולא בשל תופעת לוואי שפורטה בהסכמה מדעת, אם נפגע כושר הפרנסה של המטופל, אם הוא מתמודד עם נכות זמנית או קבועה שנגרמה לו כתוצאה מההליך, וכן בגין הוצאות רפואיות כמו תרופות וניתוחים נוספים שנאלץ לעבור כתוצאה מההליך הפגום. פיצויים בגין רשלנות רפואית עשויים להגיע למאות אלפים ואף מיליוני שקלים.

אל תוותרו על הזכויות שלכם ופנו עוד היום לייצוג משפטי איכותי שיסייע לכם לנתח את טופס ההסכמה מדעת עליה חתמתם, לבחון את הבעייתיות שבה ולגבש אסטרטגיית פעולה.

 

חשיבותו של עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית

חשוב להבין שבמקרה של תביעת רשלנות רפואית, לא מדובר בעוד תביעת נזיקין, שכן יש צורך בהוכחת אשמה מעל לכל ספק, להחזיק בתיק מבוסס ובעילה סבירה להגשת תביעת רשלנות רפואית. לצורך כך, קיים צורך להיעזר בעורך דין נזיקין איכותי ומנוסה, שיסייע בגיבוש התיק, איסוף חוות דעת רפואיות וייצוג משפטי מקצועי בבית המשפט, ואל מול ההגנה המשפטית ממנה נהנים המוסדות הרפואיים.

היעדר הסכמה מדעת לטיפול רפואי
היעדר הסכמה מדעת לטיפול רפואי

במידה ואכן ניתן להוכיח כי נמנע מהמטופל מידע חיוני במסגרת טופס הסכמה מדעת באשר להליך הרפואי שהוא עתיד לעבור, ואם אכן נגרם לו נזק שיכל להיחסך ממנו, יהיה זכאי לפיצויים בגין סך כל הפגיעות וההשלכות על חייו בכל התחומים, מה שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים ואף יותר.

בהחלט כן. ככל שניתן, יש להגיש למטופל את טופס ההסכמה מדעת מוקדם ככל הניתן טרם ההליך הרפואי, על מנת שילמד את כל המידע הנחוץ, יכיר לעומק את הסיכונים והסיבוכים הפוטנציאליים וכמובן, יסכים לעבור את ההליך. החתמת המטופל כלאחר יד, ביום הניתוח למשל או ממש על מיטת המנתחים למשל, נחשבת לרשלנות רפואית של ממש.

אדרבא, במסגרת טיפול שאינו דחוף, קיים צורך להסביר ביתר שאת ולפרט ללא לחץ של זמן את כל הסעיפים הקריטיים בטופס הסכמה מדעת, כך יוכל המטופל לשקול היטב באם הוא מוכן לעבור את ההליך הרפואי או לא.

אם אכן קיים חשד לפגם בהתנהלותו של הצוות הרפואי לפני או בזמן הטיפול הרפואי שעבר הנפגע, אם לא הוסברו לו פרטים חשובים או הוצעו לו אלטרנטיבות לטיפול ממנו הוא בסופו של דבר נפגע, יש ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין מטעמנו שיסייע לכם להשיג את מלוא הפיצויים המגיעים לכם על פי חוק.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5