מהן מחלות מקצוע?

לפי המוסד לביטוח לאומי מחלות מקצוע בניגוד לתאונות עבודה אינן נגרמות בפתאומיות. מחלות מקצוע נגרמות בתהליך איטי וממושך בשל חשיפתו של עובד לתנאי עבודה שהינם מזיקים. ישנה רשימה סגורה של מחלות מקצוע ורק הן מזכות בפיצוי כספי באופן דומה לתאונות עבודה. העובד נדרש להראות כי קיים קשר בין מאפייני העבודה והמחלה ממנה הוא סובל.

 

קשר בין העבודה והמחלה

כאשר עובד תובע פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי ומוכיח כי התקיים קשר בין מחלת המקצוע לבין עבודתו אזי יקבע המוסד לעובד את אחוזי הנכות המגיעים לו במסגרת גמלת נכות מעבודה. אחוזי הנכות שקובע המוסד לביטוח לאומי עשויים להיות זמניים או קבועים בהתאם למאפייני המחלה ומידת היכולת של העובד להחלים מהמחלה עם חלוף הזמן.

 

סוגי פיצוי בהתאם לאחוזי נכות מחלות מקצוע

ישנם סוגי פיצויים שונים שניתן לקבל בעקבות מחלת מקצוע בהתאם לאחוזי הנכות של העובד.  במידה ואחוזי הנכות שיקבעו לעובד על ידי ביטוח לאומי יהיו מתחת ל-20% הוא יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי בלבד. במידה שאחוזי הנכות  הם מעל 20%, יכול התובע לקבל קצבה חודשית כאשר הסכום יהיה תלוי בשכרו במקום עבודתו שלו טרם שהוכר על ידי ביטוח לאומי כבעל נכות מעבודה עקב מחלות מקצוע. נכה עבודה שדרגת נכותו נמוכה מ-9% לא יהיה זכאי לגמלה.

 

תביעת דמי פגיעה

עם אבחון מחלת המקצוע יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה באופן דומה לאירוע תאונת עבודה. הזכאות לדמי פגיעה עומדת לתובע כל עוד הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו הקודמת או כזו בדומה לה ועד ל-90 ימים ממועד גילוי המחלה. יש להוציא תעודת אי כושר עבודה עם ציון הפגיעות מהמחלה והתקופה שבמהלכה העובד אינו יכול לעבוד. חשוב להזדרז בהגשת תביעת דמי פגיעה ואי הגשתה מקשה על קבלת קצבת נכות בהמשך.

 

רופא תעסוקתי

ישנן מחלות מקצוע אשר מחייבות דיווח ישיר לאגף הפיקוח על העבודה ושם יש לדווח על המחלה מתוך הרשימה הסגורה. הדיווח יאפשר לבצע חקירה אם אכן מדובר במחלה שנגרמה עקב העבודה. כאשר יש חשד למחלת מקצוע יש להפנות את העובד לרופא תעסוקתי אשר יבחן אם אכן מדובר במחלה שנגרמה עקב העבודה וכתוצאה ממאפיינה.

 

סוגי מחלות מקצוע

הרשימה מונה שישה סוגי מחלות מקצוע. הסוג הראשון הן של מחלות הנגרמות על ידי הרעלות של חומרים שונים. הסוג השני של מחלות מקצוע הן מחלות הנובעות מגורמים כימיים. הסוג השלישי הוא מחלות סרטן שמקורן בחומרים כימיים. הסוג הרביעי הן מחלות הנגרמות עקב גורמים מכאניים ופיזיקאליים. הסוג החמישי הן של מחלות הנובעות מגורמים ביולוגיים והסוג השישי הן מחלות הנובעות מאבק צמחי.

 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה נובעת מפגיעות זעירות חזרתיות אשר נגרמו לעובד במסגרת עבודתו באיבר ספציפי בגופו ואשר התגבשו לכדי פגיעה מסוימת. על העובד להוכיח כי במסגרת העבודה הוא עשה באופן שיטתי פעולה ספציפית אשר גרמה לאיבר מוגדר להישחק ולהיפגע. כאשר מיקרוטראומה פוגעת ביכולתו של העובד לעבוד על בסיס יום יומי הדבר ייחשב למחלת מקצוע.

בשנים האחרונות ביטוח לאומי מכיר בסדרה של פגיעות זעירות חד פעמיות בתור "מחלת מקצוע". מדובר בפגיעות זעירות חוזרות ונישנות אשר נגרמו לעובד במהלך עבודתו באיבר מסוים בגופו.

 

חוות דעת רופא מומחה

הגשת חוות דעת מטעם רופא מומחה בתחום מחלות מקצוע  הינה תנאי הכרחי לזכאות מביטוח לאומי. בחוות דעתו הרופא יסביר על הנכות שנותרה לתובע שנפגע ממחלת מקצוע או מיקרוטראומה במהלך עבודתו. הגשת חוות הדעת לצד התביעה היא קריטית שכן כבר בשלב הראשוני המומחה יצביע על הקשר הישיר בין מצבו התפקודי והבריאותי של העובד לבין משלח ידו ועיסוקו.

 

 תביעה נזיקית כנגד מקום העבודה

כאשר מדובר על מחלות מקצוע מלבד הכרה של ביטוח לאומי פעמים רבות ניתן לתבוע את מקום העבודה בתביעה נזיקית. מקום העבודה מחויב לספק לעובדים החשופים למזיקים הגורמים למחלות מקצוע אמצעי הגנה נאותים וכאשר הדבר לא נעשה יש עילה לתביעת נזיקין. חשוב לקבל ליווי משפטי החל מהאבחון במחלת מקצוע לשם מיצוי הזכויות מול כלל הרשויות.

 

דיווח על מחלות מקצוע

במקרה של חשד למחלת מקצוע  וכאשר זו כבר התגלתה, חלה על המעסיק חובת דיווח הן למפקח העבודה האזורי והן של הרופא המחוזי במשרד הבריאות. באחריות המעסיק להודיע על המחלה לביטוח לאומי בטופס 250, על מנת שזה יעניק פיצויים לעובד בכפוף לחוק. אגף הפיקוח על העבודה יבצע חקירה על מנת לצמצם סיכונים לעובדים נוספים בהמשך.

 

ליווי משפטי במחלות מקצוע

במקרה של מחלת מקצוע חשוב לקבל ליווי משפטי מהרגע הראשון. הדבר חיוני, הן לצורך הוכחת המחלה לביטוח לאומי והן לצורך מיצוי הזכויות מול המעסיק בבית המשפט. עורך דין המתמחה במחלות מקצוע ותאונות עבודה יכול להעלות את סיכוייו של העובד למצות את זכויותיו מול ביטוח לאומי ומול מקום העבודה.

סיכום מחלות מקצוע

לסיכום הנושא, מחלות מקצוע בניגוד לתאונת בעבודה, אינן מקרה של פגיעה חד פעמית שאירעה בזמן נתון ובמקום מסוים. מחלת מקצוע היא מחלה שהתגבשה אצל העובד עקב תנאי עבודתו. בחוק הביטוח הלאומי מופיעה רשימה של סעיפי ליקוי ומחלות נפוצות ומחלת מקצוע מוכרת על ידי הביטוח הלאומי רק אם זו מצויה ברשימות.

על מנת שביטוח לאומי יכיר בפגיעות כבמחלת מקצוע, יש צורך שיתקיימו שלושה תנאים. על המחלה להיות כתובה בתקנות הביטוח הלאומי ולהיות רשומה ברשימה הסגורה. בנוסף על המחלה לפרוץ בתקופה בה היא הייתה כלולה ברשימת המחלות. התנאי השלישי הוא שהעובד נדרש להוכיח כי התקיים קשר סיבתי בין תחום עבודתו, תנאי העבודה ומקום העבודה לבין התפרצותה של המחלה עצמה והוא לא חלה בה מלפני.

מהן מחלות מקצוע

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!