מה זה רשלנות רפואית בלידה?

התנהלות בלתי תקינה של הצוות הרפואי הפעיל במהלך הלידה, היא מחדל חמור המסכן את היולדת ואת הולד שלא לצורך. בין אם מדובר בנזקים "קלים" לכאורה, שמהם ניתן להחלים, ובין אם מדובר על נזקים חמורים ובלתי הפיכים ואף מוות – כאשר הפגיעה היא תוצר של חריגה של גורמים רפואיים מנהלי הטיפול ביולדת וביילוד, הדבר נופל תחת ההגדרה של רשלנות רפואית בלידה.

טיפול רשלני ביולדת ו / או בעובר, עלול להוביל ללידת פג על כלל הסיבוכים הנלווים אליה, פגיעה פיזית או קוגניטיבית ביילוד, נכות של היילוד ואף למוות שלו או של אמו, חלילה. תהא הפגיעה אשר תהא – יש מקום לבחון בעזרת עו"ד נזיקין מה זה רשלנות רפואית בלידה, והאם המקרה מתאים להגדרה הזו, באופן שיאפשר השגת פיצוי כספי משמעותי עבור הנפגעים.

 

מה זה רשלנות רפואית בלידה ואת מי ניתן לתבוע בגינה?

רשלנות רפואית בלידה, פירושה כל חריגה מנהלי האבחון, הטיפול הרפואי והמעקב המקובלים, בזמן הלידה, לקראתה ולאחריה, המובילים לנזקים ליולדת או ליילוד. היינו, מצב בו הצוות הרפואי בחדר הלידה או בבית היולדות, ביצע פעולה בלתי תקינה, או שלא ביצע פעולה הנחשבת כהכרחית בנסיבות הנתונות, ככל שאלו הוביל לפגיעה ביולדת או בוולד בזמן הלידה, לקראתה או לאחריה – תיתכן עילה להגשת תביעת פיצויים בשל רשלנות רפואית בלידת התינוק.

 

כנגד מי תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה?

כאשר עולה הצורך בהגשת תביעת רשלנות רפואית ללידה, נהוג לפנות לעורך דין נזיקין המסייע לנפגעים לבחון את השתלשלות האירועים סביב הלידה, ואת ההתנהלות של כלל הגורמים הרפואיים שהיו מעורבים בלידה ובטיפול ביולדת וביילוד. במסגרת זו, נהוג לבחון את התנהלותם של רופאים ואחיות במחלקת היולדות, צוות המיילדות ורופאי חדר הלידה, והצוות הרפואי במחלקת היולדות, ובתינוקיה או הפגיה.

מחובתם של כל הגורמים הרפואיים הבאים במגע אם אישה הכורעת ללדת, לגלות ערנות למכלול הנתונים בתיקה הרפואי, לרבות הריונות ולידות קודמות של היולדת (ככל והיו כאלו), הנתונים הקליניים שלה, התקדמות ההריון הנוכחי, ניתוחים קודמים שעברה, רגישות לתרופות וחומרי הרדמה, ועוד.

אולם חרף העובדה שבמסגרת ההיערכות להגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה, תיבדק פעילותם של כל גורמי הרפואה שבאו במגע עם היולדת והוולד, במרבית המקרים, תביעת הפיצויים אינה מוגשת ספציפית כנגד גורם רפואי כזה או אחר (למשל רופא בחדר הלידה). בפועל, תביעות רשלנות רפואית בלידות, מוגשות בדרך כלל כנגד הגוף הרפואי שבו מועסק הגורם האחראי לנזק שנגרם לאם או ליילוד – בין אם מדובר בבית חולים או בקופת חולים מסוימת.

יתרה מכך, יש להבין שבמקרה של זכייה בתביעת הרשלנות, שתוביל לפסיקת פיצוי כספי לטובת התובעים, הפיצויים ישולמו על ידי חברת הביטוח המבטחת את המוסד הרפואי הנתבע בפוליסת אחריות מקצועית, ולא בידי המוסד הרפואי עצמו.

 

באילו נסיבות נהוג להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה?

תביעות רשלנות רפואית לידה מוגשות במגוון נסיבות שונות, כאשר השכיחות יותר ביניהן הן אלו:

 • החלטה בלתי מוצדקת לביצוע ניתוח קיסרי.
 • מעקב קלוקל אחר מצבה של היולדת או אחר מצב העובר.
 • רשלנות בלידת ואקום או לידת מלקחיים.
 • התעלמות מנתונים רפואיים חשובים הרלוונטיים ליולדת או לעובר.
 • גרימת נזקים ליולדת בזמן הלידה.
 • העדר התייחסות לתלונות של היולדת הנוגעות לכאבים או מיחושים סביב הלידה, במהלכה או לאחריה.
 • גרימת קרעים משמעותיים בנרתיק במהלך הלידה.
 • השארת שארית שליה משמעותית בגוף היולדת.

 

זוהי רשימה חלקית בלבד, כמובן, של עילות אפשריות להגשת תביעת פיצויים על נזק בלידה.

מאחר והתנהלות רשלנית בלידה, לקראתה ולאחריה, עשויה להוביל להשלכות קשות מאוד עבור היולדת ועבור התינוק, כאשר תביעות מהסוג הזה, מוגשות, במקרים רבים בתי המשפט פוסקים תשלום פיצויים גבוהים לנפגעים. לכן, גם אם אינכם משוכנעים במאת האחוזים, כי הפגיעה שנגרמה לכם בלידה, מהווה תוצר של רשלנות רפואית, מומלץ בהחלט לפנות לבירור הסוגיה בכלים מקצועיים, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

 

כיצד נדע אם יש לנו עילה קבילה להגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה?

על מנת שיולדת ובני משפחתה שבריאותה נפגעה בזמן לידה או סביבה, ידעו האם קמה להם עילה לגיטימית להגשת תביעת פיצויים, יש בראש ובראשונה לפנות למשרד עו"ד הפועל בתחום הנזיקין והרשלנות הרפואית. ראשית התהליך לבדיקת קיומה של עילת תביעה, הוא בפגישת ייעוץ עם עורך דין מנוסה מתחום הנזיקין, שבה יוצגו לו מכלול הנתונים הרפואיים והתיעוד הרפואי הנוגעים ללידה ולהכנות אליה.

במידה ועורך הדין יזהה צורך בבחינה מעמיקה יותר של התיק, פרטי המקרה יועברו לבחינתו של רופא מומחה מתחום רפואת הנשים והמיילדות (או רופא מומחה מתחום רלוונטי אחר). זאת לשם קבלת חוות דעת רפואית מקצועית, שבמסגרתה יובהר מקור הטענה לקיומו של מחדל רפואי כלפי התובעים ויוכח קיומו של קשר סיבתי ישיר בין מחדל זה ובין הנזק שנגרם לתובעים.

חוות דעת זו תשמש את עורך הדין המייצג את התובעים במסגרת הגשת כתב התביעה לבית המשפט.

 

כיצד ניתן להוכיח כי התרחשה רשלנות רפואית בלידה?

הוכחת הטענה לרשלנות רפואית בזמן לידה או סביבה, במסגרת תביעת נזיקין, מתבצעת למעשה, בדומה להוכחת הטענות בכל תביעה אחרת. טענות התביעה, יגובו כאמור, במסמכים רפואיים רלוונטיים ובחוות דעת של רופא מומחה בתחום הרלוונטי. זאת כאשר על מנת להוכיח כי אכן התקיים כשל רפואי בלידה, יבחן דבר קיומם של שלושת היסודות המשפטיים להוכחת עוולת הרשלנות, והם:

 1. אשם
 2. נזק
 3. קשר סיבתי

 

כדי להוכיח אשם במחדל רפואי, תיבחן התנהלותם של הרופאים שהיו מעורבים בלידה, ביחס לאומדן שנקרא "מבחן הרופא הסביר". בהקשר ללידות, מבחן הרופא הסביר כולל התייחסות לשאלות כגון:

 • האם הרופאים שהיו מעורבים בלידה של התובעים, ניהלו באופן מקצועי את התהליך?
 • האם הרופאים קיבלו החלטות נכונות הנשענות על הפרקטיקה המקובלת בהקשר ללידה, או שמא חרגו מהסטנדרט המקצועי הנהוג בתחומם?
 • האם הרופאים שטיפלו ביולדת היו קשובים למצבה ולתלונותיה סביב הלידה?

 

במידה ומדובר בתביעת רשלנות רפואית הקשורה במחדל רפואי שהתרחש בזמן הלידה עצמה (כדוגמת כשל בביצוע ניתוח קיסרי), תיבחן התנהלותו של הצוות הרפואי בזמן הלידה.

בין היתר, יבחנו שופטי בית המשפט את טענותיהם של הצדדים בתביעה, על סמך תיקם הרפואי של היולדת ו/או היילוד בבית החולים. ככל שיוכח כי אכן התרחש מחדל רפואי מצד הנתבעים, יידרש בית המשפט לבחון את היקף הנזק שנגרם לתובעים וקיוו של קשר סיבתי ראייתי בין הנזק לבין ההתנהלות הרשלנית הנדונה.

 

על פי מה נקבעת הזכאות לפיצוי כספי בתביעות רשלנות רפואית בלידה?

גובה הזכאות לפיצוי כספי בתביעות על מחדלים רפואיים בלידה, נקבע על פי אופי הנזקים שנגרמו ליולדת ו/או לוולד בעקבות המחדל הרפואי המדווח, היקפם, והשלכותיהם על כל התא המשפחתי של הנפגעים.

לצורך העניין, מחדל רפואי בלידה שהוביל לשיתוק מוחין בתינוק, שהופיעו לאחר הריון תקין, יוביל לפסיקת פיצויים בהתבסס על ההוצאות הרפואיות הכרוכות בטיפול בילד עם שיתוק מוחין, הוצאות ניידות, עלויות של עזרים רפואיים, וכן הלאה. בנוסף לראשי הנזק הללו, המכומתים במסגרת קציבת סכום הפיצוי לנפגעים, ישנה התייחסות גם לפיצוי על אובדן השתכרות עתידי בגין הנזק, והשלכות כלכליות אחרות שעלולות להיות מנת חלקה של המשפחה הנפגעת בעתיד.

יתרה מכך, התובעים יכולים לצפות לקבלת פיצוי כספי גם בגין ראש נזק אחרים שאינם ממוניים, כמו הכאב והסבל שנגרמו למשפחה ולילד הנפגע, קיצור תוחלת החיים של היילוד, פגיעה פיזית, היעדר הסכמה מדעת, וכן הלאה.

 

מתי מומלץ להתייעץ עם עורך דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית בלידה?

היה ואתם סבורים כי נפגעתם מרשלנות בלידה, כדאי לפנות ללא שהות להתייעצות עם משרד עו"ד המלווה תביעות רשלנות בלידה, לשם בירור היתכנותה של הגשת תביעה. מומלץ שלא להתעכב בנושא, מאחר ובירור ההיתכנות לקבלת פיצוי כספי בשל מחדל רפואי, הוא תהליך שאורך זמן רב, ועל תביעות מסוג זה חלה תקופת התיישנות הקבועה בחוק.

מה זה רשלנות רפואית בלידה
מה זה רשלנות רפואית בלידה

בין הנזקים היותר שכיחים שעלולים להיחשב כביטוי לרשלנות רפואית בלידה, קיימים מקרים של מומים ביילודים שנוצרו בשל ניהול לא תקין של הלידה מצד הצוות הרפואי שליווה את התהליך, נזקים שונים לבריאותה של האם עקב כשלים רפואיים בזמן הלידה, לקראתה או לאחריה, או מוות של היילוד או של האם. ככל שניתן להוכיח כי ניתן היה למנוע את היווצרותם של הנזקים באם ו/או בתינוק, במידה וגורמי הרפואה שהיו מעורבים בלידה היו נוהגים במידת הזהירות והמקצועיות המצופה מהרופא הסביר (לרבות פרוטוקול הטיפול הרפואי שלו הם מחויבים), סביר שבית המשפט יקבל את הטענה לרשלנות רפואית בלידה ויפסוק פיצויים לטובת התובעים.

נשים שסבורות כי נפגעו מרשלנות רפואית בלידה, רשאיות להגיש תביעת נזיקין נגד הרופאים או גורמים רפואיים אחרים שעמם באה במגע סביב הלידה, לשם קבלת פיצוי כספי. קבלת הפיצוי מותנית בכך שניתן יהיה להוכיח כי הנתבעים חרגו מסטנדרט הטיפול המקובל בתחומם. לשם כך יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בליווי תיקי רשלנות רפואית מסוג זה, כדי להעריך מראש את הסבירות להצלחת התביעה.

ישנן מגוון עילות אפשריות להגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה, ובהן אי נוכחות של רופא בחדר הלידה, אי שימוש במכשור מקצועי בזמן הלידה, קבלת החלטות שגויה בבחירת ניתוח קיסרי או לידה טבעית, ניהול לא תקין של לידת מכשירים, התעלמות מסימני מצוקה של העובר או היולדת, ועוד.

סכום הפיצוי בתביעות המוגשות על רקע רשלנות רפואית בלידה נקבע כנגזרת של אופי הפגיעות שנגרמו ליולדת ו/או לילודים והיקפן. אלו משליכים ישירות על היקף ההוצאות הרפואיות להן נדרשים התובעים כחלק מההתמודדות עם הנזק שנגרם להם, כמו גם על איכות חייהם ולעיתים גם תוחלת החיים שלהם. אלו הם מרכיבים שבגינם ניתן לתבוע פיצויים בסכומים גבוהים יותר במסגרת תביעת הנזיקין על רשלנות בלידה.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5