סכנות באתר בנייה – מי האחראי? ואת מי לתבוע?

שטחי הבנייה בישראל הולכים ומצטמצמים, כך שניתן לראות מגמה הולכת וגוברת של בנייה רוויה ופרויקטים ייחודיים של התחדשות עירונית. באתרי בנייה יש מגוון סכנות, הן לפועלים והמבקרים באתר עצמו והן לסביבה הקרובה. כאן עולה שאלה מעניינת מתחום המשפט –  סכנות באתר בנייה מי האחראי? ואת מי לתבוע?

 

אתר בנייה – סכנות עיקריות

הביקוש הגובר לדירות הביא לתנופת בנייה וקיומם של פרויקטים שונים להתחדשות עירונית, במטרה לנצל היטב את שטחי הבנייה ההולכים ומצטמצמים. אתרי בנייה נחשבים לאתרי עבודה מסוכנים במיוחד והם מובילים את הסטטיסטיקה של תאונות עבודה באתרי בנייה. בין הסכנות העיקריות באתרי בנייה נמצאים:

נפילה מגובה

אחת הסכנות העיקריות באתרי בנייה היא כמובן נפילה מגובה רב, תאונת עבודה אשר הפכה לצערנו בשנים האחרונות לשכיחה למדי ומובילה את טבלת הסטטיסטיקה של תאונות העבודה באתרי בנייה.

מכשולים מסוכנים

באתרי בנייה נהוג להשתמש במגוון כלי עבודה ואמצעי בטיחות כמו גדרות, פיגומים, קורות ועוד, אשר מידי פעם בולטים גם אל עבר המרחב הציבורי ועלולים להוות מכשולים מסוכנים.

תאונות עבודה שונות

תהליך העבודה באתרי בנייה הוא תהליך המורכב ממספר פעולות שונות, דוגמת ריצוף, התקנת איטום, עבודות חפירה והריסה, ועוד מגוון עבודות הדורשות ניסיון ומיומנות גבוהה. עבודות אשר נעשות בצורה לא מקצועית וללא אמצעי הבטיחות הנדרשים, עלולות להסתיים בפציעות שונות ובדרגות חומרה משתנות.

 

אילו אמצעי בטיחות יש לנקוט בכדי למנוע סכנות באתר בנייה?

סכנות באתר בנייה הן אמנם תופעה נפוצה למדי, אך באמצעות נקיטת מספר פעולות ואמצעי בטיחות ניתן בהחלט לצמצם את התופעה של סכנות באתר בנייה:

עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה

בכדי לצמצם את התופעה של סכנות באתר בנייה, קבעה המדינה את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, המסדיר את כל עניין הפיקוח על נושא הבטיחות בעבודה והגהות המקצועית. בהתאם לכך, בכל אתר בנייה קיים מפקח על העבודה, בעל סמכויות נרחבות ואמצעי אכיפה וענישה.

סימון ושילוט

על המעביד / קבלן, מוטלת החובה לסמן ולהציב שילוט מתאים על חומרים, ציוד וכן תהליכי עבודה מסוכנים, לרבות הוראות והנחיות לשימוש בציוד. סימון ושילוט מתאימים של שטח אתר הבנייה יוכל לסייע גם למנוע כניסתם של אנשים בלתי מורשים ולהוות תמרור אזהרה לעוברים ושבים.

ציוד מגן אישי

שימוש בציוד מגן אישי הוא אחד הצעדים הראשונים והבסיסיים למניעת תאונות עבודה, כאשר משקפי מגן, כפפות ונעלי עבודה מתאימות, יכולים בהחלט להפחית בצורה משמעותית את הסכנות באתר הבנייה.

 

מי האחראי על נזקים שנגרמו באתר הבנייה?

האחריות לשלומים של המבקרים באתר העבודה, בין אם עובדים ובין אם מבקרים או עוברי אורח, מוטלת על קבלן הבנייה שמבצע את העבודות באתר. במידה וקיימים מספר קבלני בנייה האחראים על העבודות, האחריות על הנזקים שייגרמו תוטל על מזמין העבודות.

הקבלן הראשי ימנה בתורו איש מקצוע מטעמו (מנהל עבודה) לצורך הבטחת ביצוע העבודות בהתאם להוראות ונהלי הבטיחות, כאשר על פי חוק, רוב האחריות הנוגעת לבטיחות באתר בנייה תוטל על מנהל העבודה הראשי. גורמים נוספים אותם רואה החוק כאחראים להבטחת הבטיחות באתר בנייה הם:

  1. מזמין העבודה
  2. ממונה בטיחות (במקרים בהם מועסקים באתר הבנייה 100 עובדים ומעלה)
  3. מהנדס הבניין
  4. בונה מקצועי (בעל לפחות 3 שנות ניסיון בתחום)
  5. ספקים ויצרני הציוד וחומרי הבנייה

 

תביעת תאונת עבודה בגין נזקים שנגרמו באתר בנייה

במידה ונגרמו לעובד נזקים באתר בנייה, הרי שבאפשרותו להגיש תביעה כנגד שני גורמים מרכזיים:

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף הממונה על פיצויים לנפגעי עבודה והוא הגורם הראשון אותו מומלץ לתבוע לקבלת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לכם בשל סכנות באתר בנייה. הפיצויים בגין תאונת העבודה באתר הבנייה ייקבעו בהתאם לפרמטרים שונים ובין העיקריים מביניהם – חומרת הפגיעה, השפעתה על איכות חייו של הנפגע, אחוזי הנכות ועוד.

המעסיק

גורם נוסף אותו ניתן לתבוע הוא המעסיק, הנושא כאמור באחריות על הנזקים שנגרמו באתר הבנייה. תביעה כנגד המעסיק תחשב כתביעת נזיקין לכל דבר ועניין ובמקרים כאלו נדרש להוכיח את יסוד הרשלנות של המעסיק. בתביעת נזיקין כנגד המעסיק יש לקחת בחשבון כי במידה וקיבלתם גם תשלומים מביטוח לאומי, הרי שיש לקזזם מתשלום הפיצויים של המעסיק.

 

תביעת נזיקין כנגד הקבלן מבצע העבודות

סכנות באתר בנייה יכולות להשפיע לא רק על העובדים והמבקרים באתר, אלא גם על צדדים שלישיים, כמו עוברי אורח ושכנים הגרים בסמוך לאתר. במקרים בהם נגרמו לכם נזקים שונים באתר הבנייה, ניתן יהיה להגיש תביעת נזיקין אזרחית כנגד הקבלן מבצע העבודות. בתביעה אזרחית מסוג זה ניתן לתבוע פיצויים בגין נכות שנגרמה, הפסדי השתכרות, כאב וסבל ועוד.

במידה והפגיעה הסתיימה למרבה הצער במותו של הנפגע, הרי שבני המשפחה מקרבה ראשונה (ילדים ואישה / בעל) יהיו זכאים להגיש תביעת עיזבון, הכוללת דרישת פיצויים בגין הפסד השתכרות, קיצור תוחלת חיים ואובדן שירותים.

 

תביעת ביטוח פרטי

אפשרות נוספת לתביעה ודרישת פיצויים בגין נזקים שנגרמו בעקבות סכנות באתר בנייה, היא תביעת הביטוח הפרטי – ביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח אובדן כושר עבודה. כדאי לדעת כי תביעת פוליסת הביטוח הפרטי אינה עומדת בניגוד לאפשרות להגיש תביעת נזיקין אזרחית כנגד הקבלן, כך שניתן להגיש תביעה כנגד שני הגורמים בו זמנית.

תביעת הביטוח הפרטי יכולה להיות גם מצד הקבלנים, אשר לרוב רוכשים פוליסות ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לסוג ומהות העבודה הקבלנית, בכדי לצמצם את עלויות התביעה והסכנות הכרוכות בעבודות הבנייה. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כוללות לרוב מספר פרקים עיקריים (ביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד שלישי), כאשר לכל פרק קיימים התנאים, החריגים וסך ההשתתפות עצמית הרלוונטית לו

 

תביעות בגין נזקים שנגרמו באתר בנייה – האתגרים העיקריים

כפי שראינו עד כה, קיימות מספר אפשרויות לתביעה ודרישת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לנו באתר בנייה, כאשר האתגרים המהותיים בתביעות אלו הם:

את מי תובעים?

ריבוי אפשרויות התביעה ומספר הגורמים היכולים להיחשב כאחרים על הנזקים הנגרמים באתר בנייה, מעלים לא אחת את השאלה את מי כדאי לתבוע בכדי לקבל את הפיצויים המקסימליים המגיעים לנו.

הוכחת יסוד הרשלנות

בתביעת נזיקין אזרחית נדרש להוכיח את יסוד הרשלנות של הגורם האחראי על הנזקים, כאשר תהליך ההוכחה מהווה אתגר מהותי, הדורש מיומנות גבוהה וניסיון רב שנים בתחום.

ביסוס עילת התביעה

על מנת להבטיח כי נקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לנו, יש לבסס את עילת התביעה בצורה הטובה ביותר, תהליך הכולל איסוף חומרים וראיות והתבססות על מקרי עבר דומים.

בירוקרטיה מול חברות הביטוח

תביעה כנגד חברת ביטוח מהווה פעמים רבות אתגר מהותי, שכן חברות הביטוח אינן ממהרות לשלם את הפיצויים המגיעים למבוטח ונוטות להערים קשיים ולהשתמש בתנאים וחריגים שהאדם הפשוט אינו תמיד נוטה לשים לב אליהם.

 

מהי הדרך המומלצת להגשת תביעה בגין נזקים שנגרמו באתר בנייה?

סכנות באתר בנייה יכולות לגרום לנזקים ופציעות הן של העובדים והמבקרים באתר והן של הסביבה הקרובה. במקרים כאלו ניתן לתבוע ולדרוש פיצויים בהתאם, כאשר הדרך המומלצת ביותר היא להיעזר בשירותיו של עו"ד נזיקין מומחה, המכיר היטב את דרכי ההתנהלות המקובלות ומגוון האפשרויות למצות את הפתרונות המשפטיים לקבלת מלוא הזכויות שלכם. צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין אונגר שויגמן לקבלת סיוע משפטי.

סכנות באתר בנייה - מי האחראי? ואת מי לתבוע?
סכנות באתר בנייה – מי האחראי? ואת מי לתבוע?
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!