סכנות באתר בנייה - מי האחראי? ואת מי לתבוע?

סכנות באתר בנייה – מי האחראי? ואת מי לתבוע?