עורך דין ביטוח לאומי

מימוש זכויות מול הביטוח הלאומי, מתברר לא אחת כמשימה לא פשוטה. לא זאת בלבד, אלא שבמקרים מסוימים, אין מנוס אלא להסתייע בשירותיו של  עורך דין ביטוח לאומי. במדריך הבא נסביר למי עו"ד ביטוח לאומי יכול לעזור, מהם אותם מצבים שבהם אנו עשויים להזדקק לסיוע משפטי מעורך דין תביעות ביטוח לאומי ואיזה ערך מוסף הליווי המשפטי שהוא מוסמך להציע, יכול לספק בהגשת תביעות ביטוח לאומי.

 

למי עורך דין ביטוח לאומי יכול לעזור?

כל אחד ואחת מאתנו, משלמים מדי חודש בחודשו סכום מסוים למוסד לביטוח לאומי. סכום זה נועד להבטיח שנקבל תמיכה כלכלית מסוימת מהמדינה בתרחישים מסוימים בחיינו. אולם לא אחת, בבואם של תושבי ישראל לממש את זכאותם לקבלת סיוע כלכלי וזכויות רפואיות שונות ממדינת ישראל, הם מגלים כי הם ניצבים בפני אתגר שאינו פשוט כלל ועיקר. אם גם אתם נמנים עם האנשים האלה, דעו כי עורך דין ביטוח לאומי, יכול לסייע לכם לממש את זכויותיכם.

באילו מצבים נזדקק לסיוע מעורך דין ביטוח לאומי?

ישנם סוגים שונים של סיוע שהמוסד לביטוח לאומי אמור לספק למבוטחיו, קרי – כל תושב בישראל שמלאו לו 18 שנים ומשלם באופן סדיר את דמי הביטוח הלאומי שלו. הנפוצים בין סוגי התשלומים שהביטוח הלאומי אמור לספק למי שעונה על ההגדרה לעיל, ישנם דמי אבטלה, שהם סיוע זמני המוענק למי שאיבדו את עבודתם בהינתן תנאים מסוימים. אולם ישנם גם תשלומים שהביטוח הלאומי אמור לשלם לזכאים לשארית חייהם. במקרים אלו, אין זה מפתיע שתנאי הסף לקבלת הסיוע הם מחמירים ומורכבים יותר, וכי תביעות רבות למימוש הזכות נדחות על הסף.

דוגמא קלאסית לתשלום קבוע מסוג זה, הוא קצבת הנכות הקבועה שמשולמת למי שהוכרו שנכים לצמיתות בעלי דרגת אי כושר עבודה קבועה. התהליך למימוש הזכות כולל בין היתר, מילוי של טופס תביעת נכות, צירוף של אישורים רפואיים מתאימים והופעה בפני ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי. מפאת היותו של התהליך מורכב כל כך, נכים רבים בישראל נתקלים בקשיים ומכשולים במהלכו, ונדרשים לייצוג מעורך דין ביטוח לאומי כשתביעתם נדחית או כשדרגת הנכות הנקבעת להם נמוכה מדי

 

תביעות ביטוח לאומי שעורך דין ביטוח לאומי מתמחה בהן

אף שחלק לא מבוטל מהזכויות בביטוח הלאומי, ניתן למימוש באופן עצמאי על ידי הגשת טופס תביעה ייעודי דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לאחד מסניפיו – ישנן תביעות שהן כאמור מאתגרות יותר, ושנהוג לפנות לליווי מעורך דין ביטוח לאומי בעת הגשתן.

 

תביעת נכות כללית

כל אדם המתמודד עם מוגבלות גופנית או נפשית אשר פוגמות ביכולתו לעבוד לפרנסתו, עשוי להיות זכאי לקבל מהביטוח הלאומי גמלת נכות כללית. אולם היכולת לממש את הזכות לקבלת הגמלה, תלויה בגובה אחוז הנכות שיקבע למבוטח בביטוח הלאומי. זהו תהליך לא פשוט הנוטה מטבעו להתארך, היות והוא כולל שלבים רבים עד אישור התביעה המיוחל. אי לכך, מקובל להסתייע בעורך דין ביטוח לאומי בהגשת תביעות נכות.

לעיתים נכנס עו"ד ביטוח לאומי לתמונה רק לאחר שהתביעה כבר הוגשה והביטוח הלאומי דחה אותה או אישר לתובע אחוזי נכות נמוכים מדי. במצב כזה, מסייע עורך הדין בהגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית או פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי, ומלווה אותו בתהליך הערעור. גם במקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי אינו משלם למבוטח את מלוא קצבת הנכות שאושרה לו, תחת טענות שווא, כמו ניכויים בשל הכנסות אחרות שיש למבוטח במקביל, לעו"ד תביעות ביטוח לאומי ישנם לרוב הכלים לסייע.

 

תביעת ניידות וזכויות שונות לבעלי מוגבלויות

אנשים רבים בישראל שאושרה להם קבלת גמלת נכות, זכאים גם לקבל גמלת ניידות. זאת כאשר המגבלה הפיזית או הנפשית שלהם מקשה עליהם להתנייד ממקום למקום באופן עצמאי וללא עזרים ייעודיים או סיוע. באמצעות גמלת הניידות, בעלי מוגבלויות כדוגמת נכות, ליקוי ראיה חמור או עיוורון, יכולים לקנות כלי רכב בעלות פחותה, המתבססת על קבלת פטור מתשלום מס הכנסה, שבעלי מוגבלויות זכאים לה לעיתים כהטבה.

מבוטח שהוכר בתור נכה במוסד לביטוח לאומי, אמור להיות זכאי לסוגים נוספים של זכויות רפואיות, לרבות הנחה בקניית מוצרים, עזרים וציוד רפואי שיסייעו בהתאמת הבית לצרכים הרפואיים והמגבלות של המבוטח. כאשר מתעוררים קשיים במימוש של אי אלו מהזכויות הללו, גם אז רלוונטי לשקול לחיוב פנייה לעזרתו של עו"ד ביטוח לאומי.

 

תביעה לקצבת זקנה

ככלל, כל אזרח ישראלי שמשלם למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח כסדרם במהלך חייו הבוגרים, זכאי בהגיעו לגיל זקנה, לקבל קצבת זקנה. יוצאי הדופן בהקשר זה, הם עולים חדשים שעלו לישראל אחרי הגיעם לגיל הפרישה הקבוע בחוק, או בסמוך לכך. אוכלוסייה זו אמורה להיות זכאית לקבלת קצבת הזקנה למרות שלא נדרשה לתשלום דמי ביטוח לאומי קודם לכן.

זאת ועוד, מקבלי קצבת הזקנה זכאים כיום להמשיך לעבוד ולהגדיל את היקף ההכנסות הכולל שלהם. יחד עם זאת, לפני גיל שבעים, הכנסות מעבודה החורגות מהתקרה שהחוק קובע יכולות להוביל לצמצום זכאותו של המבוטח למלוא קצבת הזקנה. עיניכם הרואות, כי בנושא קצבת הזקנה כמו גם בנושא זכויות רבות ואחרות בביטוח הלאומי, ישנם תנאי סף וחריגים לחוק שחשוב להכיר כדי לממש את הזכות כהלכה. לכן רבים נדרשים לשירותיו הטובים של עו"ד ביטוח לאומי גם בהקשר זה.

 

תביעת אבטלה

את המושג "דמי אבטלה" מכיר כל אזרח עובד בישראל. שהרי זוהי הקצבה התומכת במשקי בית רבים שנקלעו למשבר בשל פיטורין או קושי במציאת עבודה. אף על פי שהגשתן של תביעות אבטלה היא פשוטה למדי ותנאי הסף לקבלת דמי האבטלה יחסית ברורים, המציאות מציבה בפנינו לעיתים תרחישים קצת פחות צפויים, כמו משבר הקורונה, שהוביל להוצאתם לחל"ת ופיטוריהן של אינספור עובדים במשק הישראלי.

לא אחת, על מנת לממש את הזכאות לקבלת סיוע מהמוסד לביטוח לאומי בנסיבות חריגות כאלו, נחוצה התערבות של עורך דין לתביעות ביטוח לאומי. הדבר נכון במיוחד כאשר מימושה של הזכות לקבלת קצבת אבטלה מובילה לפגיעה בזכויותיהם האחרות של מבוטחים.

 

על הערך המוסף של ליווי משפטי מטעם עורך דין ביטוח לאומי

במסגרת מאמר זה, דנו במצבים שבהם עשוי להתעורר הצורך בסיוע משפטי של עו"ד ביטוח לאומי. כפי שוודאי הבנתם, במקרים רבים, הגשת התביעה כשלעצמה, איננה מספיקה למימוש זכויות מיטבי מול המוסד לביטוח לאומי, אלא מחייבת התמודדות מול מנגנונים שונים ומורכבים, כמו ועדות רפואיות מטעם הביטוח הלאומי, גורמים רפואיים חיצוניים ורשויות המיסים. במקרים שונים, מתברר אף שמימושה של זכות אחת עלולה לבוא על חשבון זכות אחרת של המבוטח.

לכן ישנה משמעות רבה להכרת חוקי הביטוח הלאומי ואופן התנהלותו של המוסד הזה. זהו בדיוק הערך המוסף של  פנייה לסיוע משפטי מטעם עורך דין ביטוח לאומי. עו"ד תביעות ביטוח לאומי, לא זאת בלבד ששולט בחוקי הביטוח הלאומי והוראותיהם, אלא גם מכיר מקרוב את גורמי המפתח העוסקים במלאכה. הדבר חיוני מאוד לזירוז תהליכים בעת הטיפול בתביעות של מבוטחים ואישורן במוסד לביטוח לאומי ולקבלת מלוא הזכויות המגיעות למבוטחים.

עורך דין ביטוח לאומי
עורך דין ביטוח לאומי

כאשר הגשת תביעת ביטוח לאומי מחייבת את המבוטח לבוא במגע עם מנגנונים שונים כמו הוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי, רופאים מומוחים מטעם הביטוח הלאומי, ו/או רשויות שלטוניות נוספות כדוגמת רשות המיסים, כדאי להסתייע בעורך דין לתביעות ביטוח לאומי. הדבר נכון גם כאשר תביעת ביטוח לאומי שהוגשה נדחית או כשהמבוטח מעוניין להגיש ערר על החלטת הביטוח הלאומי בעניינו.

עורך דין ביטוח לאומי גם בקיא בחקיקה הנוגעת לזכויות בביטוח הלאומי, וגם מכיר היטב את הגורמים השונים בביטוח הלאומי. הדבר מסייע מאוד בקיצור תהליכים בהקשר לתביעות המוגשות לביטוח הלאומי לטובת מימוש זכויות שונות של מבוטחים. הערך המוסף של עורך דין ביטוח לאומי בא לידי ביטוי גם בייעוץ שהוא מוסמך לספק ללקוחותיו לגבי מימוש זכויות מיטבי בביטוח הלאומי, היות ולעיתים מתגלה שמימוש של זכות מסוימת יכול להתנגש עם מימוש של זכות אחרת. גם בהקשר זה הידע הנרחב של עורך הדין עם חוק ביטוח לאומי והאופן שבו המוסד הזה מתנהל, מסייעת מאוד למבוטחים.

רבים מן התיקים המגיעים לטיפולם של עורכי דין לתביעות ביטוח לאומי, נסובים סביב תביעות לקבלת קצבת נכות כללית, תביעות ניידות ומימוש זכויות שונות של בעלי מוגבלויות, תביעות של קצבאות זקנה, או תביעות לדמי אבטלה. אולם עורך דין ביטוח לאומי מוסמך לסייע לתושבי ישראל בכל קושי הנוגע למימוש זכויות מלא ומיטבי מול המוס לביטוח לאומי.

למרות שבאופן עקרוני, כל תושב בישראל רשאי להגיש תביעות ביטוח לאומי בכוחות עצמו, בדרך של הגשת טפסי תביעה ייעודיים לביטוח הלאומי בצורה מקוונת או ידנית – בתביעות מסוימות הכרוכות בתהליך מורכב יותר, כדוגמת תביעת נכות, עדיף בהחלט להסתייע בייצוג של עו"ד ביטוח לאומי כבר מתחילת התהליך, כדי לממש את זכויות התובע באופן אופטימלי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין נכות כללית
אונגר שויגמן משרד עו"ד
עורך דין נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי מכיר במצבים שבהם אדם מנוע מלעבוד בעבודתו כשכיר או כעצמאי, או שכושר העבודה שלו פחת באופן ניכר בשל החמרה של מצב בריאותו,

קרא עוד »
אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!