עורך דין נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי מכיר במצבים שבהם אדם מנוע מלעבוד בעבודתו כשכיר או כעצמאי, או שכושר העבודה שלו פחת באופן ניכר בשל החמרה של מצב בריאותו, בתור כאלו המזכים באחוזי נכות. אדם שהוכר כבעל אחוזי נכות בביטוח הלאומי, עשוי להיות זכאי לקבלת תמיכה כספית וזכויות רפואיות לסוגיהן. בשורות הבאות נסקור את הזכויות הללו ונסביר באילו תרחישים נדרש סיוע של עורך דין נכות כללית על מנת לממש אותן.

על הצורך בייצוג של עורך דין נכות כללית מול המוסד לביטוח ללאומי

כאשר בריאותו של אדם ניזוקה, הדבר האחרון שהוא מעוניין לעשות הוא להתמודד עם מנגנונים בירוקרטיים מורכבים. אולם למרבה הצער, כדי לממש את זכויות הנכה מול המוסד לביטוח לאומי, נדרשים ברבים מן המקרים לא רק עצבים מפלדה, אלא גם ידע משפטי רב והיכרות מעמיקה עם המערכת. הפנייה לייצוג של עורך דין נכות כללית, נועדה לספק למבוטחים נכים בדיוק את המענה הזה, ולאפשר להם למצות את הזכויות המגיעות להם כחוק, באופן יעיל, מהיר ומלא יותר.

כמה מילים על זכויות הנכים במוסד לביטוח לאומי

מבוטח שהוכר כבעל נכות כללית בביטוח הלאומי, עשוי להיות זכא לקבלת פיצויים באופן קבוע בדמות גמלת נכות חודשית או מענק חד פעמי. כיום, קבלת גמלת נכות כללית כבר אינה מונעת את האפשרות של הנכה המקבל אותה, לעבוד במקביל. כך או כך, התהליך למימוש הזכות אינו תמיד פשוט ומכאן שנדרש לעיתים מזומנות סיוע של עורך דין נכות כללית בהגשת התביעה ו/או בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי.

כיצד עורך דין נכות כללית מסייע למבוטחים נכים במימוש זכויות בביטוח הלאומי?

גמלת הנכות הכללית מהווה תשלום חודשי שהמוסד לביטוח לאומי משלם למי שבשל המצב הרפואי שלהם אינם מסוגלים לעבוד בהיקף מלא. גמלה זו עשויה להיות משולמת גם לעקרת בית שיכולתה לתפקד בביצוע עבודות הבית כבעבר, נפגעה בשל נכותה.   לשם מימוש הזכות לקבלתה של גמלה זו, כמו גם זכויות נוספות שנכים בישראל זכאים להן (לדוגמא: תוספת תשלום בגין ילדים או בני זוג תלויים, גמלת שירותים מיוחדים, תו נכה, גמלת ניידות, הנחת ארנונה, וכן הלאה), המבוטח הנכה נדרש להגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה באחוזי נכות.

לאחר שתביעה כזו מוגשת, התובע מוזמן להתייצב מול ועדה רפואית אחת או יותר, מטעם המוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת שתקבע דרגת הנכות הרפואית שלו או שלה. לאחר מכן, המוסד לביטוח לאומי קובעת על סמך אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה, את דרגת אי הכושר של התובע. קרי, היקף הפגיעה ביכולת הפרנסה של הנ"ל.   עורך דין נכות כללית, אמון על ליווי התובע כבר משלב איסופם של המסמכים הרפואיים והתעסוקתיים שיש לצרף לתביעה וכן במילוי טופס התביעה עצמו.

בהמשך, עו"ד לנכות כללית מסייע למבוטחים התובעים קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, להשיג חוות דעת רפואית מקצועית של רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי. עורך דין כאמור לעיל מספק למיוצגיו גם הכנה והכוונה להתנהלות נכונה מול הועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, בנוסף לייצוגם בוועדות רפואיות מדרג ראשון, בוועדות העררים של הביטוח הלאומי, ובהגשתם של עררים או תביעות לערכאות משפטיות על פי הצורך.

 

השירותים שמספק עורך דין נכות כללית למיוצגיו

עורך דין נכות כללית, מספר למיוצגיו מספר סוגים של שירותים חיוניים, ובהם:

בדיקת סיכוייה של תביעת הנכות להתקבל והכנת המסמכים הדרושים עורך דין נכות כללית יכול לסייע למיוצגיו באיסוף כלל האישורים הרפואיים שיש להמציא לביטוח הלאומי במסגרת הגשת תביעת הנכות, כמו גם בבדיקת ההיתכנות להצלחת התביעה. במקרים מסוימים עו"ד מנוסה המלווה הגשת תביעות נכות כללית מזה שנים, יוכל לומר לתובע מראש האם יש טעם בהגשת התביעה לאור דרגת הנכות שהביטוח הלאומי נוהג לשייך לסוג הפגיעה שממנה המבוטח סובל. מנגד, במקרים רבים, המבוטח אינו מודע למלוא זכויות שמגיעות לו בשל נכותו ובליווי של עורך דין נכות כללית מקצועי, ישנה אפשרות למקסם אותן.

ליווי בהגשת תביעת הנכות הכללית מילוי נכות של טופס התביעה המוגש למוסד לביטוח לאומי, הוא הבסיס לכך שהתביעה תטופל בכובד ראש ולא תידחה על הסף. לכן ליווי בשלב מילוי הטפסים וצירוף כל התיעוד הרפואי והכלכלי הנחוץ, הוא בין השירותים היותר חיוניים שעורכי דין לנכות כללית מספקים ללקוחותיהם.

ייצוג מול גורמי המוסד לביטוח לאומי בכל שלבי הטיפול בתביעה ובערעורים הגשתן של תביעות נכות כללית לביטוח הלאומי, כרוכה בתהליך מתמשך ומורכב, הכולל בין היתר הופעה בפני ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי, בדיקות של רופאים מומחים ולא אחת – גם תהליכי ערעור. לתובעים הסובלים מנכות, לא קל להתנהל ולהתבטא מול גורמי הביטוח הלאומי ובפרט במעמד הוועדות הרפואיות וועדות הערר, הקושי הזה מורגש. כאן מתבהרת חשיבותו של הסיוע מעורך דין לנכות כללית, שיכול לייצג את האינטרסים של התובע כהלכה מול המוסד לביטוח לאומי ושליחיו.

 

עורך דין נכות כללית לערעור על דרגת הנכות הרפואית שנקבעה למבוטח

כאשר לנכה נקבעים פחות משמונים אחוזי נכות כללית בביטוח הלאומי, או דרגת אי כושר הפחותה משבעים וארבעה אחוזים, הוא רשאי לערער על קביעת הביטוח הלאומי לוועדה רפואית לעררים בתוך חודשיים מקבלת ההודעה על החלטת הביטוח הלאומי. הערעור מוגש למוסד לביטוח לאומי בכתב ויש לכלול בו את הנימוקים להגשתו. מאחר וועדת הערעורים איננה חייבת לאשר את הערר אלא רשאית גם להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו לתובע במקור, לפני הגשת הערעור כדאי להתייעץ עם עורך דין נכות כללית.

 

עורך דין נכות כללית לערעור על דרגת אי הכושר

מבוטח שהביטוח הלאומי קבע שלא איבד את כושר עבודתו, שכושר עבודתו נפגע בהיקף של פחות מחמישים אחוזים, או שדרגת אי הכושר שלו נמוכה משבעים וארבעה אחוזים – רשאי גם הוא לערער על כך לוועדה רפואית לעררים. אך גם במקרים אלו, ועדת העררים לא מחויבת לאשר את הערעור, ואף רשאית להפחית מדרגת אי הכושר שנקבעה לתובע במקור. לכן כדאי להסתייע בעורך דין נכות כללית גם בהגשת ערר על דרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח.

 

האם כדאי לנסות להגיש תביעה באופן עצמאי לפני שפונים לעורך דין נכות כללית?

עובדה ידועה היא כי הגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי ולחברות הביטוח בעזרתו של עורך דין נכות כללית, מאפשרת לתובעים להשיג סכומים הגבוהים באופן משמעותי מאלו שמושגים בהגשת תביעות באופן עצמאי. לכן למרות שניתן בהחלט להגיש תביעת נכות כללית לביטוח הלאומי לבד, מי שחפץ במיקסום סכום הפיצוי שישולם לו ומעוניין לקבל את הכספים בהליך מזורז ובתוך פרק זמן סביר, ייטיב לעשות אם יסתייע מלכתחילה בשירותיו של עורך דין נכות כללית בהגשת תביעת הנכות.

 

לסיכום

מי שנפגעה בריאותו בשל פציעה, תאונה, מחלה או מום מולד, אינו צריך להתמודד לבדו מול מנגנונים גדולים ומורכבים כמו המוסד לביטוח לאומי. אנו משרד עו"ד המתמחה בהגשה וליווי של תביעות ביטוח לאומי ונזיקין, ונשמח לסייע גם לכם בקבלת הכספים שמגיעים לכם. פנו אלינו לייעוץ משפטי ללא התחייבות.

עורך דין נכות כללית
עורך דין נכות כללית

הצורך בשירותיו של עורך דין נכות כללית מתעורר במקרים שבהם אדם נתקל בקשיים במימוש זכויותיו כנכה מול המוסד לביטוח לאומי. אולם אנשים רבים מחליטים מבעוד מועד להסתייע בליווי משפטי מקצועי של עו"ד לתביעות נכות כללית, כדי לממש באופן מיטבי את זכויותיהם, ובמהירות.

כל תושב ישראלי שמשלם את דמי הביטוח הלאומי כסדרם, שבריאותו ניזוקה בעקבות פציעה, חבלה בתאונה, ממחלה או ממום מולד, רשאי להסתייע בייצוג משפטי מקצועי מעורך דין נכות כללית, כדי לבדוק האם הוא זכאי לקבל תמיכה כספית מהמוסד לביטוח לאומי ולממש את זכויותיו במלואן

מבוטחים רשאים להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת הנכות הרפואית שנקבעה להם כמו גם בדבר דרגת אי הכושר שנקבעה להם בביטוח הלאומי. אולם משום שוועדת העררים לא מחויבת לקבל את הערעור ואף רשאית על פי חוק להחליט על הפחתה בשיעור הנכות או דרגת אי הכושר המקוריים שנקבעו למערער, עדיף להיוועץ בעורך דין נכות כללית לפני שמגישים את הערר.

אין זה סוד שהגשתן של תביעות נכות כללית לביטוח הלאומי כמו גם לחברות הביטוח בעזרת עורך דין לתביעות נכות כללית, תורמת להשגת סכומי פיצוי גבוהים משמעותית ממה שניתן להשיג בהגשת התביעה עצמאית. מכאן, אף שעקרונית אין מניעה להגשתה של תביעת הנכות הכללית לבד, מבוטחים החפצים במיקסום סכומי הפיצויים שישולמו להם ובקבלתם במהירות, יפיקו תועלת רבה מאוד מהפנייה לליווי משפטי של עו"ד מנוסה בתהליך.

תוכן עניינים
משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה
תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה

תאונות עבודה הן לצערנו תופעה שכיחה למדי, היכולה להתרחש לא רק במקומות עבודה הנחשבים כמסוכנים, אלא גם בסביבת עבודה משרדית. לתאונות עבודה ישנן השלכות שונות

קרא עוד »
תביעת אובדן כושר עבודה

תביעת אובדן כושר עבודה הינה סוגיה משפטית וכלכלית משמעותית המשפיעה על אנשים אשר סבלו מפציעות או מחלות המובילות לירידה ביכולתם לעבוד. תביעה מסוג זה רלוונטית

קרא עוד »
אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!