עורך דין תאונות אישיות

חברות הביטוח מציעות לציבור שלל פוליסות וביטוחים מגוונים. אחד מותם ביטוחים, הוא ביטוח תאונות אישיות. ביטוח תאונות אישיות עשוי לסייע לאנשים להיחלץ מצרות ותאונות שנגרמו להם. בזמן שהאדם יקלע למצוקה פיזית שתוביל למצוקה כלכלית, הוא יוכל לתבוע את הביטוח ולהפחית מהסבל והקושי בעזרת פיצוי הולם שיסייע לו להשתקם ולעמוד חזרה על רגליו, פיזי או סימבולית.

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח אשר יכול לרכוש כל אדם. ביטוח זה יבטיח לאדם פיצוי במקרים של מוות או נכות תמידית אשר נגרמו עקב תאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים. תאונות מעין אלו רבות ומגוונות. יכולה להיגרם לאדם נכות קבועה עקב נפילה בבית, החלקה במקלחת, היקלעות לשריפה וכן הלאה. את הביטוח, ניתן לרכוש כפוליסה עצמאית או במסגרת פוליסת ביטוח החיים.

לפי תנאי הפוליסה, הנכות או המוות אינם צריכים להיגרם באופן מידי לאחר קרות התאונה. עם זאת, נדרש כי הנזק, הלא הוא המוות או הנכות, יגרמו תוך זמן קצר לאחר התאונה כדי לזכות בדמי הביטוח. ריחוק משמעותי של הנזק, עלול בהחלט לשלול את קבלת הפיצויים.

 

תאונות בכל העולם

חשוב לציין כי מרבית הפוליסות לביטוח תאונות אישיות, אינן כוללות מגבלות טריטוריאליות. המבוטח יזכה לפיצוי על נזקים שקרו לו בתאונות הן בשטחי מדינת ישראל והן מחוצה לה. זאת, למעט מדינות אויב אשר אינן מכוסות בפוליסת הביטוח.

 

פיצוי חד ופיצוי עיתי

הפוליסות לביטוח תאונות אישיות, מפרטות מצבים ומקרים בהם הפיצוי בגין תאונה אישית הוא פיצוי חד, דהיינו פיצוי המשתלם בבת אחת עבור כל הסכום, ומצבים בהם משתלם פיצוי עיתי, כלומר פיצוי שאינו משולם בחדא מחטא אלא פרוס על פני תקופת זמן ומשולם באופן חודשי, שבועי או יומי.

ככלל, פיצויים בעקבות מקרי מוות יהיו פיצויים שלא ישולמו באופן עיתי אלא באופן חד. היורשים, או המוטבים ככל שהמבוטח רשם מוטבים, יקבלו לידיהם את כלל הפיצוי בבת אחת לפי הסכום אשר נקבע בפוליסת הביטוח של המנוח.

מנגד, פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות ישולמו באופן עיתי. חברת הביטוח תשלם למבוטח תשלומים יומיים, למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים או שלוש למבוטחים צעירים (אשר גילם מתחת ל-65) או שנה למבוטחים מבוגרים (אשר גילם מעל ל-65). כך, הפיצוי אכן מכסה את אובדן כושר ההשתכרות באופן ישיר.

 

פיצוי בגין נכות

כאשר תאונה גרמה למבוטח לנכות קבועה, הרי שהוא יזכה לגמלה חודשית מחברת הביטוח. חברת הביטוח היא זו אשר תקבע את אחוזי הנכות שלו ללא תלות בקביעת הביטוח הלאומי וייתכנו בהחלט הבדלים בין קביעת הביטוח הלאומי לבין קביעת חברת הביטוח. לרוב, חברות הביטוח יבטחו אך ורק נכות אשר נגרמה תוך שנה מאז יום קרות התאונה.

חשוב להדגיש כי לא רק קביעת אחוזי הנכות אלא התביעה כולה אינה תלויה בהליך בביטוח הלאומי. ייתכן כי תביעה של אדם נגד חברת הביטוח הפרטית תידחה, לעומת התביעה בביטוח הלאומי שתתקבל, ולהיפך.

רצוי לדעת כי במקרים בהם המבוטח הפך לא רק לנכה אלא גם לסיעודי בעקבות התאונה, המבוטח יזכה לתשלום חד פעמי מחברת הביטוח. הסכום אינו גבוה ואינו גמלה חודשית, אך כידוע ניתן לרכוש ביטוח סיעודי וכן הביטוח הלאומי מעניק ביטוח סיעודי, כך שהמבוטח יוכל לזכות בדמי ביטוח חודשיים ממקורות נוספים.

כמו כן, המבוטח יזכה להחזר דמי טיפול עבור ההוצאות הרפואיות שהוציא בעקבות התאונה. כך, מבוטח שנזקק לפינוי באמבולנס, אשפוז למשך תקופה ולאחר מכן לטיפול פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק, יזכה להחזר הוצאות עבור הוצאות אלו.

 

הפחתת או ביטול התשלום

ישנם מקרים בהם חברת הביטוח תדחה לחלוטין את התביעה, או לחלופין תפחית את סכום הפיצויים שהיא תשלם ביחס לסכום הנקוב בפוליסה. פוליסות הכוללות תקופת אכשרה, תקופה בה משולמים דמי ביטוח אך הביטוח לא מתחיל בפועל, לא יעניקו פיצוי או למצער לא פיצוי מלא, על נזקים שייגרמו בזמן תקופת האכשרה.

ישנן פוליסות אשר מעניקות פיצוי כאשר התאונה אירעה בזמן האכשרה אך הנזק נגרם במועד מאוחר יותר. מעבר לכך, חברת הביטוח תדחה תביעות אם תצליח להוכיח כי הנזק נגרם עקב אירוע או מחלה אשר קרו לפני תחילת תקופת הביטוח. ככל שהנזק נגרם עקב אירוע שכזה, הוא אינו מזכה בדמי ביטוח מפני תאונות אישיות.

 

עורך דין לתאונות אישיות

חברות הביטוח אינן ממהרות להעניק למבוטח פיצויים עקב תאונה אישית אשר גרמה לנזק מהנזקים האמורים. החברות ידרשו הוכחות סיבתיות וראיות ביחס לנזקים השונים כדי להעניק את הביטוח. גם כאשר יוגשו הראיות וההוכחות, תטען חברת הביטוח כי הסכומים הנתבעים מנופחים וכי יש להפחית מהם סכומים לא מבוטלים.

התנהלות זו של חברות הביטוח, מקשה על קבלת הפיצויים ופעמים רבות מבוטח תמים אשר יגיש בעצמו את התביעה, יקבל דחייה במקום פיצויים. מי שיכול לסייע בהליך ולהוביל לקבלת פיצוי משמעותי כפי שמגיע למבוטח, ולעיתים אף מעבר למה שמגיע לפי כללי הפוליסה הרגילים, הוא עורך דין לתאונות אישיות.

עורך דין תאונות אישיות מתמחה בתביעות חברת הביטוח לפיצויים ומסוגל לנהל את העניינים באופן שלא יותיר לחברות הביטוח מנוס אלא לקבל את התביעה ולהעביר למבוטח את כספי הביטוח. עורך הדין יוכל לעזור למבוטח למצות את זכויותיו ולקבל את המגיע לו מבלי שחברות הביטוח יחסכו על חשבונו ויתעשרו היכן שזכותו של המבוטח לקבל את הפיצויים.

עורך הדין יוכל גם לשלב בתביעה תביעות נוספות, בגין פוליסות ביטוח אחרות אשר ניתן להרוויח פיצויים גם מהן. כך, עורך הדין אף יסייע ללקוח להרוויח יותר ממה שחשב מלכתחילה.

עורך דין תאונות אישיות
עורך דין תאונות אישיות

יש לדעת כי הכרעת חברת הביטוח באשר לקבלת התביעה או דחייתה אינה סופית. על החלטה זו ניתן להגיש ערעור, תחילה אל חברת הביטוח עצמה. חברת הביטוח תבחן מחדש את התביעה וייתכן כי תהפוך את החלטתה. במקרים בהם חברת הביטוח תפסוק בשנית כי היא דוחה את התביעה, עורך הדין יוכל להגיש תביעה לבית המשפט כנגד החלטתה של חברת הביטוח.

אם כן, החלטת חברת הביטוח אינה סוף פסוק. ניתן לערער אליה, ראשית לחברה עצמה ולאחר מכן לרשות השופטת, במטרה לקבל את סכום הכסף המגיע למבוטח.

לקוח יוכל להגיש תביעה ראשונית באופן עצמאי כנגד חברת הביטוח מבלי להסתייע בעורך דין ולשכור את שירותיו של עורך הדין רק לאחר דחיית התביעה, ככל שזו אכן תידחה. הכרעה שכזו אכן תחסוך כסף ללקוח, אך תוכל לסבך אותו שכן הערעור יאלץ להתבסס על התביעה הראשונית, שיכולה להיות מוגשת באופן רשלני ואינו מקצועי דיו.

חשוב לבחור בעורך דין המתמחה בתביעות ביטוח ובעל ניסיון רב בתביעות תאונות אישיות. ניסיון בתחום הוא מפתח להצלחה ועדיף לבחור בעורך דין המתמחה בתביעות מעין אלו לשם מקסום סיכויי ההצלחה.

במידה ויחסי עורך הדין והלקוח אינם עולים יפה, ניתן להחליף עורך דין מייצג. לכן, ככל שבחרתם בעורך דין שאינו מתמקצע בתחום נזקי הגוף, תוכלו לעזוב אותו ולבחור בעורך דין המתמחה בתחום.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5