עורך דין תאונות דרכים

תאונות דרכים, הן מטבען אירועים טראומטיים ומורכבים מאוד עבור כל המעורבים בהן. לא אחת, תאונות דרכים מסבות לנפגעיהן לא רק פגיעות גופניות ונפשיות, אלא אף פגיעה פיננסית מרחיקת לכת, הנגרמת בשל הוצאות הטיפול הרפואי, אשפוזים בבתי חולים, טיפולים רפואיים שונים, עזרים ותרופות הנדרשים, סיוע סיעודי, הפסד של ימי עבודה ופגיעה בכושר ההשתכרות. לכן אם נפגעתם בתאונת דרכים ואתם מתקשים במימוש זכויותיכם לקבלת פיצוי כספי, חשוב לפנות לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין תאונות דרכים.

 

לשם מה נדרש סיוע של עורך דין תאונות דרכים?

תאונות דרכים אינן אירוע חריג, למרבה הצער. מדובר בסכנה שכל נהג, נוסע והולך רגל חשופים אליה. עד שנת 75, כל אדם בישראל שנפגע במסגרת תאונת דרכים ונזקק לתמיכה כספית בכדי להחלים מפגיעותיו, נדרש היה להגיש תביעה כנגד האדם שאחראי היה לתאונת הדרכים לכאורה, ולהוכיח שאדם זה היה אשם בהתרחשותה של התאונה או שפעל באופן רשלני ולכן האחריות להתרחשותה מוטלת על כתפיו.

מצב זה זה הוביל לכך שרבים מנפגעי תאונות הדרכים בארץ נותרו ללא כל סעד כספי דווקא במועד בו נזקקו לכך מכל. על רקע זה, בשנת 75 נכנס לתוקף חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. דבר חקיקה זה נועד לחולל מהפך באופן שבו מטופלים נפגעי תאונות דרכים בישראל. זאת על ידי כך שייתר את הצורך של הנפגעים להוכיח את אשמתו של גורם אחר בקרות התאונה, כדי לקבל פיצוי כספי.

בעקבות כניסתו של החוק לתוקף, כיום הסוגיה הרלוונטית לטיפול בתביעת פיצויים המוגשת בעקבות תאונת דרכים, היא לא "מי אשם בתאונה?" אלא "האם הנזקים שנגרמו לנפגע הם תוצר של תאונת הדרכים“. אף שחוק זה שינה את כללי המשחק בכל הנוגע לקבלת פיצוי לנפגעים בתאונת דרכים בארץ, לא אחת עדיין מתעוררים קשיים במימוש הזכויות מול חברות הביטוח. אלו הם המקרים שבהם נחוץ סיוע מעורך דין תאונות דרכים, כפי שנפרט בהמשך.

 

עורך דין תאונות דרכים לסיוע בתביעת חברת הביטוח של הצד הפוגע

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל, מטיל למעשה את האחריות המוחלטת לכיסוי נזקיו של הנפגע בתאונה, על חברות הביטוח המבטחות רכבים מנועיים. כל כלי רכב הנחשב מבחינת החוק כרכב ממונע, נדרש בהתאם לחוק להיות מבוטח בפוליסת ביטוח חובה. ביטוח חובה לרכב נועד לספק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף לסוגיהם, אשר נגרמים בעקבות תאונות דרכים המתרחשות בעת שימוש בכלי הרכב המבוטח.

כיסוי זה תקף לנזקי גוף הנגרמים לנהג, לנוסעים או להולכי רגל עקב השימוש בכלי הרכב המבוטח. פירוש הדבר הינו שאדם בישראל שנפגע בעקבות תאונת דרכים בעודו נוהג ברכב, נדרש להגיש תביעת ביטוח לשם קבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח שמבטחת את הרכב שבו הוא השתמש במועד התאונה.

כמובן, כאשר עסקינן בהולכי רגל שנפגעו מרכב מנועי, הגשת תביעת הביטוח תתבצע אל החברה המבטחת את הרכב הפוגע. אולם ישנן נסיבות שונות שבהן למרבה הצער הדבר אינו מסתייע, ובהן עלול להתעורר הצורך בסיוע משפטי מקצועי של עורך דין תאונות דרכים. בין היתר, מדובר במקרים שבהם המבטחת ממאנת לעמוד בחבותה כלפי המבוטח בתואנות שונות ומשונות.

 

עורך דין תאונות דרכים לליווי נפגעי תאונות דרכים בהעדר חברה מבטחת

במקרים שבהם רכב מסוים אינו מבוטח בפוליסת ביטוח חובה, כשהביטוח אינו תקף, או כשאין אפשרות לאתר את המבטחת מסיבות כאלו ואחרות (כמו במקרה של תאונת פגע וברח), הולך רגל שנפגע בתאונת הדרכים, יהיה זכאי להגיש את תביעת הפיצויים שלו לגוף שנקרא "קרנית" – ראשי תיבות של "הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים". גוף זה הוקם כדי לתת מענה עבור אותם המקרים שבהם לא ניתן להחיל את האחריות הביטוחית על אף מבטחת פרטית. במקרים בהם מתעוררים אי אלו קשיים במסגרת התהליך, גם אז מוטב להסתייע בשירותיו של עורך תאונות דרכים לטובת קיצור תהליכים.

 

מה עושים אם תאונת הדרכים היא למעשה תאונת עבודה? עורך דין תאונות דרכים מסביר

לעיתים עשוי אדם להיות מעורב בתאונת דרכים המתרחשת במהלך שעות העבודה שלו, בדרכו אל מקום עבודתו, בשובו ממנו או במסגרת נסיעה לצרכי עבודה. במקרה כזה עשויה תאונת הדרכים להיחשב כתאונת עבודה. מצב זה מאפשר לנפגע להגיש תביעת ביטוח לאומי במטרה לקבל פיצוי כספי לנפגעי עבודה.

אחרי או בד בבד עם מימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי, ישנה בדרך כלל גם אפשרות להגיש תביעת ביטוח פרטית לחברה שמבטחת את הרכב בביטוח חובה. אולם, במקרה זה, חשוב לדעת שהפיצויים שהמבטחת הפרטית תשלם יהיו חלקיים בלבד בקיזוז הסכום ששולם מטעם המוסד לביטוח לאומי.

בהקשר זה חשוב לדעת שנפגעי תאונות דרכים העונות להגדרה של תאונת עבודה, לוקחים על עצמם סיכון במידה ואינם פונים לביטוח הלאומי. זאת משום שחברות הביטוח הפרטיות רשאיות לנכות את סכום הפיצוי שניתן היה לקבל מהביטוח הלאומי בהגשת תביעה על פגיעת עבודה, גם אם המבוטח לא פנה לערוץ זה בפועל. לכן כדאי להיוועץ בעורך דין תאונות דרכים לפני שמגישים תביעות פיצויים בגין תאונות דרכים.

 

מהו סכום הפיצוי שניתן לקבל בעקבות פגיעה בתאונת דרכים?

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים, סכום הפיצוי אותו הוא זכאי לקבל מחושב על פי גילו, מועד התאונה, כמות שנות העבודה שנותרו לנפגע עד הפנסיה, השכר הממוצע של נפגע התאונה טרום התאונה מול שכרו לאחריה, אופי הנזק הרפואי אשר נגרם לו, וההשפעה של הנזק הנ"ל על תפקודו וכושר עבודתו. בנוסף נלקחות בחשבון גם נסיבות אישיות הנוגעות לנפגע, כמו גם היקף הסיוע הסיעודי והמשפחתי הדרוש לו לשם שיקומו ושובו לשגרה פעילה לאחר התאונה.

 

ראשי הנזק המשמשים לקביעת סכום הפיצוי

היקף הפיצויים המשולמים לנפגע בתאונת דרכים, נקבע על בסיס כמה עילות פיצוי (ראשי נזק) וחומרתן, כאשר הנפוצות שבהן הינן:

  • פיצוי עבור הוצאות רפואיות – מטרת הפיצוי בגין ראש נזק זה היא לכסות את עלות הטיפולים הרפואיים שהנפגע נזקק להם בעקבות תאונת הדרכים (כולל אשפוזים וסוגים שונים של בדיקות רפואיות, ניתוחים והליכים פולשניים, תרופות ועוד). זאת לצד הוצאות רפואיות ונוספות שהנפגע נאלץ לשאת בהן עקב התאונה ואינן מכוסות בידי קופת החולים שלו.
  • פיצוי עבור הוצאות סיעודיות וסיוע מהזולת – מטרת הפיצוי בגין ראש נזק זה הינה לכסות את עלותם של מטפלים סיעודיים (כמו גם קרובי משפחה שנאלצו לפנות מזמנם כדי לטפל בנפגע), הוצאות שיקום והעלות הכרוכה בהתאמת דיור, רכישה של עזרים רפואיים ושאר ציוד סיעודי לצרכי ניידות וצרכים נוספים, עבור מי שנגרמה לו נכות זמנית או קבועה בשל תאונת דרכים.
  • פיצוי בגין אובדן כושר עבודה – נפגעי תאונת דרכים שהוכרו בתור בעלי נכות קבועה עקב תאונת הדרכים, מטעם רופא תעסוקתי של המוסד לביטוח הלאומי, זכאים יהיו לקבל תגמולי ביטוח בשל אובדן כושר עבודתם, אובדן הכנסות בגין התאונה, הפסד של זכויות סוציאליות בעקבות אובדן ההכנסות, אובדן שכר עתידי, והפסדים נוספים שנגרמו להם בדיעבד.
  • פיצוי על כאב וסבל – פיצוי על ראש הנזק הנ"ל שאינו ממוני, בא לפצות את הנפגע בתאונת דרכים, גם על עוגמת הנפש שנגרמה לו בנוסף להפסדים הכספיים. הפיצוי בגין רכיב זה מחושב בין היתר בכפוף לקריטריונים של אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע, הנזק הפסיכולוגי שהתאונה הסבה לו, גיל הנפגע וכמות ימי האשפוז להם הוא נזקק בעקבותיה.
  • פיצוי בגין הוצאותיו המשפטיות של הנפגע בתאונת הדרכים.

 

הקווים המנחים לבחירת עורך דין תאונות דרכים מוצלח

מי שנפגעו בתאונת דרכים וברצונם להבטיח שיזכו לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים להם בשל נזקיהם, יעשו טוב אם יסתייעו בליווי משפטי של עורך דין תאונות דרכים. לעו"ד מתחום הנזיקין הבקיא בתיקים מסוג זה, ישנם הכלים והידע המאפשרים לו להתמודד באופן יעיל עם חברות הביטוח בישראל, על מנת לוודא שמיוצגיו מקבלים את הפיצוי המרבי שניתן לקבל בגין פגיעותיהם בתאונת הדרכים, וזאת במינימום זמן.

עורך דין תאונות דרכים
עורך דין תאונות דרכים

חוק הפלת"ד – או בשמו המלא: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, משית את האחריות לכיסוי הנזקים של ניזוקים בתאונות דרכים, על הצד הפוגע בתאונת הדרכים, ללא צורך, לכאורה, בהוכחת אשמתו של הפוגע בתאונה. בפועל, הגורם שמשלם את הפיצויים לנפגעים הניזוקים בתאונה, הוא חברת הביטוח שאצלה הצד הפוגע ביטח את רכבו בביטוח חובה. אולם לא אחת, המבטחות מסרבות לעמוד בהתחייבותן כלפי מבוטחיהן תחת טענות שונות, ומי שמשלם את המחיר הם דווקא הנפגעים בתאונה. במצבים כאלו, מתעורר הצורך בסיוע משפטי מקצועי מעו"ד תאונות דרכים.

אדם שניזוק במסגרת תאונת דרכים שבה הוא נפגע, רשאי לתבוע פיצוי כספי מהצד הפוגע. סכום הפיצוי נקבע בהתאם לפרמטרים שונים, ובכללם גיל הניזוק, ההכנסות שהנפגע איבד בגין פגיעתו, שכרו הממוצע של הניזוק לפני קרות התאונה ביחס לשכרו בעקבותיה, אופיה של הפגיעה הרפואית שנגרמה לניזוק והשפעתה על התפקוד וכושר העבודה שלו. זאת בנוסף לנסיבות אישיות של הניזוק, והיקפה של התמיכה הסיעודית והמשפחתית לה הוא או היא נזקקים במסגרת שיקומם וחזרתם לתפקוד תקין או חלקי לאחר התאונה.

עורך דין תאונות דרכים מסייע ללקוחותיו לקבל את מירב הפיצויים המגיעים להם מתוקף היכרותו עם חברות הביטוח בארץ ואופן התנהלותן מול נפגעי תאונות דרכים, כמו גם עם החקיקה הרלוונטית לנושא וההלכה הפסוקה בתיקים דומים שהגיעו להכרעתם של בתי המשפט בישראל.

כאשר נפגעי תאונות דרכים מנסים לממש את זכותם לקבלת פיצוי כספית מחברת הביטוח שלהם או של הצד הפוגע בתאונה, לעיתים קרובות המבטחת מערימה קשיים בטענות שונות ואף דוחה את תביעת הביטוח, כדי להתנער מחבותה לתשלום תגמולי הביטוח. אולם כאשר עו"ד תאונות דרכים שבקיא בזכויות הנפגעים בתאונות דרכים כהגדרתן בחוק, קל יותר להפוך את החלטתן של המבטחות ולקבל בתוך פרק זמן סביר את התשלום המגיע לתובעים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!