פטור ממס הכנסה

כל אזרח מחויב לשלם מס עבור ההכנסה שהוא מייצר. אך אדם הסובל מנכות וממשיך לייצר הכנסה הנובעת מעבודה, זכאי לפטור מלא מתשלום ממס הכנסה. הטבה זו חלה על עיוורים, על נכים בשיעור של 100% ועל נכים בשיעור של 90% ומעלה, בשקלול מיוחד. כל המידע על פטור למס הכנסה במאמר שלפניכם

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

באופן כללי פטור ממס הכנסה יכול להינתן למי שנקבעה לו נכות רפואית לתקופה של לכל הפחות 185 ימים. 

נכות בהתאם לחוק

שימו לב שהנכות צריכה להיקבע בהתאם לאחד מהחוקים הבאים וכי יש הבדל באחוזי הנכות הנדרשים בהתאם לחוק שעליו מתבססת ההכרעה לקבלת אחוזי הנכות:

 1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל).
 2. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה).
 3. חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה, נכות כללית, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות).
 4. חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים).
 5. חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר).
 6. חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת).

האם ניתן לדרוש פטור ממס הכנסה רטרואקטיבית?

החוק מגדיר כי ניתן לקבל החזרי מס לתקופה של עד 6 שנים קלנדריות מתקופת ההגשה. גם במקרה זה, ניתן לקבל החזר מס הכנסה על התקופה בה נקבעו לכם אחוזי נכות מידי הביטוח הלאומי. המשמעות הינה שאם האירוע שגרם לנכות התרחש לפני 10 שנים וקיבלתם אחוזי נכות המזכים בפטור ממס הכנסה לפני 10 שנים, תוכלו לקבל החזר על 6 שנים מתוך ה-10. לעומת זאת, אם אחוזי הנכות המזכים נקבעו רק לפני 4 שנים, אתם תקבלו החזר על 4 שנים בלבד ולא על כל ה-6 שהחוק מאפשר.

מהו אחוז הנכות המזכה בפטור?

בנובמבר 2021 שונו התנאים לזכאות ונכון לאוגוסט 2022 הזכאות ניתנת למי שעומד בתנאים הבאים:

 • אחוזי נכות של לפחות 90%. במקרים בהם מדובר בנכות משוקללת של מספר ליקויים, נדרש שלכל הפחות ליווי אחד יהיה בשיעור של 40% לפחות. 
 • במקרים שאחוזי הנכות נקבעו לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צהל) או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה) אחוזי הנכות צריכים להיות 100% עבור ליקוי בודד או 90% לפחות בחישוב משוקלל וזאת בתנאי שחישוב הליקויים אם היו משוקללים באופן רגיל היה מסתכם בלכל הפחות 100%.

מה החוק אומר לפני 2021?

לפני 15.11.21, שאז נכנסו התקנות החדשות, ההגדרות של זכאות הפטור לפי כל אחד מהחוקים היו:

 • 100% נכות עבור ליקוי בודד או 90% ליקוי בחישוב משוקלל של מספר ליקויים,

זכאות לפטור תינתן לפי תנאים אלו במקרה בו מבקש הבקשה עמד בתנאים אלו אך ב-2021, אך לא בתנאים החדשים או מי שהגיש את הבקשה עד ל-1.12.21 ועומד בתנאים הדרושים.

זכאות יורשים

במידה ומבקש הפטור נפטר לאחר הגשת הבקשה ובטרם קבלת החזר המס הטיפול בבקשה שלו ימשך ויורשיו יהיו זכאים לקבל את הפטור ממס. חשוב לדעת כי החזר המס יהיה אך ורק עבור הכנסות שהתקבלו במהלך חייו של מבקש הפטור ולא על הכנסות שהתקבלו בכל צורה לאחר פטירתו.

מהו תהליך קבלת הפטור וכיצד הוא מתנהל?

את תהליך קבלת הפטור ניתן לחלק למספר שלבים, שלב קביעת אחוזי הנכות, שלב הגשת הבקשה, קבלת פטור קבוע או בדיקה נוספת בתום תקופת הזכאות.

קביעת אחוזי נכות בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי

השלב הראשון לצורך קבלת הפטור הינו קביעת אחוזי נכות, ללא קביעה של אחוזי נכות לא ניתן להגיש בקשה למס הכנסה. קביעת אחוזי הנכות מתבצעת בביטוח הלאומי במסגרת הוועדות הרפואיות של המוסד. אלו בוחנות את הבקשה, את המסמכים הרפואיים ואת מצבו הרפואי העדכני של מגיש הבקשה ומגדירות לו אחוזי נכות בהתאם לספר הליקויים ולמצבו הרפואי. 

הגשת הבקשה לרשות המיסים

לאחר שנקבעה למגיש הקשה נכות רפואית, עליו להגיש לרשות המיסים את המסמכים הדרושים:

 • טופס בקשה לפטור ממס. 
 • תלוש שכר אחרון, עבור שכירים. 
 • פרוטוקול של הוועדה הרפואית שבה נקבעו אחוזי הנכות.

קבלת הפטור

פקיד השומה יבחן את הבקשה והוא יכול לאשר אותה או לערער על אחוזי הנכות שנקבעו. לאחר אישור של פקיד השומה הפטור יכנס לפעול.

בדיקה בתום תקופת זכאות זמנית

במקרים בהם אחוזי הנכות שנקבעו היו זמניים ולא קבועים, מוטלת על מגיש הבקשה החובה להגיש מידע רפואי עדכני בתום התקופה שהוגדרה. הזכאות להמשך הפטור תבחן מחדש לאחר הגשת הבקשה. 

מהן דרכי הגשת הבקשה הקיימים?

את הבקשה יחד עם המסמכים ניתן להגיש במספר דרכים:

 • באופן מכוון על ידי עריכת תיאום מס לשנה הנוכחית. 
 • שליחת מסמכים באמצעות הדואר לפקיד השומה הממונה על אזור מגוריכם.
 • פנייה פיזית אל פגיד שומה, בתיאום מראש.

הגשת בקשה לחולים ולמחלימים מסרטן

עבור מי שחלה בסרטן קיים מיזם בשם "גל ירוק" וחלאסרטן, אשר מאפשרים להגיש את בקשת הפטור דרכם. גם בפנייה דרך מיזמים אלו נדרש להציג את המסמכים הדרושים.

האם ניתן לדרוש פטור ממס הכנסה רטרואקטיבית?

החוק מגדיר כי ניתן לקבל החזרי מס לתקופה של עד 6 שנים קלנדריות מתקופת ההגשה. גם במקרה זה, ניתן לקבל החזר מס הכנסה על התקופה בה נקבעו לכם אחוזי נכות מידי הביטוח הלאומי. המשמעות הינה שאם האירוע שגרם לנכות התרחש לפני 10 שנים וקיבלתם אחוזי נכות המזכים בפטור ממס הכנסה לפני 10 שנים, תוכלו לקבל החזר על 6 שנים מתוך ה-10. לעומת זאת, אם אחוזי הנכות המזכים נקבעו רק לפני 4 שנים, אתם תקבלו החזר על 4 שנים בלבד ולא על כל ה-6 שהחוק מאפשר.

פטור ממס הכנסה

מהי תקרת הפטור?

הפטור ניתן עד לתקרת הכנסה מסויימת אשר נקבעת בכל שנה בהתאם למדדים שונים. המידע עדכני נכון לשנת 2022 ועשוי להשתנות בשנת 2023. כמו כן, אם מגישים בקשה רטרואקטיבית חשוב לשים לב לתקרת המיסוי בשנים שבהן הגשתם את הבקשה. 

תקרת ההכנסה מיגיעה עצמית

תקרת ההכנסה עבור מי שקיבל את אחוזי הנכות מחוק הנכים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תקרת הפטור ומדת על 628,800 ש"ח לשנה (וזאת בתנאי שאחוזי הנכות נקבעו להם לתקופה של 265 יום לפחות. 

עבור מי שנקבעה לו נכות על פי חוקים אחרים התקרה עומדת על 409,200 ש"ח לשנה. 

במקרי בהם נקבע נכות לתקופה של 185-364 ימים הפטור ממס יינתן עד תקרה של 75,360 ש"ח.

תקרת הפטור עבור הכנסה שלא מיגיעה עצמית

תקרת הפטור עבור הכנסה שלא מיגיעה עצמית משוכללת ביחד עם הכנסה מיגיעה עצמית ועומדת על 75,360 ש"ח. 

מה ההבדל בין הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית?

ישנו הבדל בין התקרות המוגדרות בעבור הכנסה מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית ולכן חשוב להבין איזה הכנסה מוגדרת תחת איזה סוג הכנסה. 

הכנסה מיגיעה אישית הינה כל הכנסה שמתקבלת כתוצאה מעסק, משלח יד או פעולה ממשית שנוצרת על ידי האדם. דוגמאות להכנסות מהסוג הינן: משכורת, הכנסה מעסק, קצבת פנסיה, מענק עקב פרישה, קצבת אובדן כושר עבודה ועוד.

הכנסות שלא מיגיעה אישית כוללות בתוכן רווחי הון, הכנסות מריביות, הכנסות מהשכרת נכס ועוד.

תפקידו של עורך דין בהגשת פטור ממס הכנסה

הייעוץ המשפטי המקצועי של משרד עורכי הדין אונגר-שויגמן, המכיר מקרוב את האינטראקציה בין פקיד השומה לביטוח הלאומי מאפשר לקצר משמעותית את זמני הטיפול בתביעה, למצמצם את מספר הוועדות הרפואיות הנדרשות ולמקסם את תקופת הפטור שנקבעת. 

לאורך התהליך לעורך הדין יש תפקיד בבחינת הבקשה ומיקסום אחוזי הנכות בוועדה הרפואית, הגשת הבקשה לפטור וליווי של התובע גם במקרים בהם נדרשת הגשה של ערעור על החלטת הוועדה הרפואית או ההחלטה של פקיד השומה

הסכנות הבריאותיות הכרוכות בבדיקת מי שפיר הן תסחיף מי שפיר, זיהום רחמי, הפלה, לידה מוקדמת ופגיעה בעובר. הסכנה הפסיכולוגית הכרוכה בבדיקת מי שפיר הן תוצאות בדיקה לא משמעיות שמקשות על ההרה בהחלטתה האם להמשיך בהיריון כמתוכנן או שמא עדיף להפיל את העובר מפאת מחלה גנטית קשה או מקרים של עובר עם תסמונת דאון.

את בדיקת מי השפיר מבצעים אך ורק לבקשת רופא מוסמך בזיהוי מחלות או זיהומים גנטיים בשבוע ה-16 להיריון.

בדיקת מי השפיר מבוצעת על ידי גורם מוסמך בבית חולים, מהלך הבדיקה כולל חיטוי בטן ההרה והחדרת מחט דקה בזהירות אל שק השפיר על מנת לשאוב מי שפיר בכמות מספקת תוך זהירות רבה על ההרה והעובר.

רשלנות רפואית מוגדרת בחוק כמעשה הגורם נזק משמעותי למטופל בעת הליך רפואי. החוק מגדיר רשלנות רפואית ב-4 דרכים, גרימת נזק בעקבות מעשה אקטיבי, גרימת נזק בעקבות מעשה שלא נעשה על מנת להגן על המטופל, חוסר נקיטה בזהירות הנדרשת בעת ביצוע הבדיקה וגרימת נזק מתוך חוסר מיומנות מקצועית.

תוכן עניינים

Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

משרדנו ברשתות החברתיות:

אולי יעניין אתכם גם..

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5