פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

רבות מהפגיעות שאנשים נותרים עמן בעקבות תאונות דרכים, נחשבות כפגיעות קלות, היות ומדובר בנזקי גוף מינוריים יחסית. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי החוק בישראל מאפשר גם את קבלתו של פיצוי בגין תאונת דרכים קלה, כפי שנסביר בהרחבה במאמר הבא.

 

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה – באילו מקרים?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הידוע בראשי התיבות שלו – פלת"ד), מגדיר כי נפגעי תאונות דרכים זכאים לקבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח. מכאן עולה השאלה המתבקשת: איזו חברת ביטוח אמורה לשלם לנפגע את הפיצויים ובאילו נסיבות. כדי לענות על השאלות החשובות הללו, יש לבחון תחילה את הגדרת המושג "תאונת דרכים" בחוק הפלת"ד.

חוק הפלת"ד מתייחס לתאונת דרכים בתור כל מאורע שבמסגרתו נגרמו נזקי גוף לאנשים בשל השימוש בכלי רכב ממונע שנועד למטרת תחבורה. על פי החוק, תאונת דרכים עשויה להתרחש במגוון נסיבות שונות, כאשר הנפגע עשוי להיות נהג ברכב, נוסע ברכב או הולך רגל.

מדובר בהגדרה מקיפה יחסית למונח "תאונת דרכים" שנועד במכוון לכסות מגוון נרחב ככל הניתן של תרחישים שעשויים להתרחש על הכביש או בסביבתו בהקשר לשימוש בכלי רכב ממונעים. מכאן, שגם מקרים שעשויים להיראות לאדם מהיישוב כתאונות דרכים קלות, עדיין עשויים לאפשר לנפגעים לקבל פיצוי כספי משמעותי.

איך ניתן לקבל פיצוי בגין תאונת דרכים קלה?

לשם קבלת פיצוי בגין תאונת דרכים קלה, הנפגע נדרש להגיש תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב הפוגע. במידה ומדובר על אדם שנפגע בתאונת דרכים כהולך רגל או כרוכב אופניים, עליו להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את כלי הרכב שפגע בו. ככל שהרכב הפוגע לא היה מבוטח במועד התאונה בביטוח חובה כנדרש, יש להגיש את התביעה לקבלת הפיצויים לטיפול "קרנית" – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

 

תנאי הזכאות לקבלת פיצוי בגין תאונות דרכים קלות

ישנן כמה סוגיות הנוגעות לתנאי הסף לקבלת הפיצוי בגין תאונת דרכים קלה, שחשוב להכיר:

 

1. מי זכאי לקבל פיצוי בגין תאונת דרכים קלה?

החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד), קובע שכל אדם הנפגע בתאונת דרכים שרכב מנועי מעורב בה, רשאי לתבוע קבלת פיצוי כספי. הפלת"ד מנטרל את שאלת האשם בתאונה, כך שנפגעי תאונות הדרכים בישראל מוכרים באופן אוטומטי כזכאים לקבלת הפיצוי בעקבות תאונות דרכים לסוגיהן. יחד עם זאת, גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל, שבהם נפגע בתאונת דרכים עשוי שלא להיות זכאי לקבלת פיצויים. בין החריגים הללו ישנם המקרה של תאונה שנפגע גרם לה בזדון, נפגע שנהג ברכב ללא רישיון, או נפגע שנהג ברכב שלא בוטח בפוליסת ביטוח חובה.

 

2. מי אמור לשלם לנפגעים פיצוי בגין תאונת דרכים קלה?

חוק הפלת"ד קובע, שמי שאחראי לשלם פיצויים לנפגעים בתאונת דרכים קלה או קשה כאחד, היא חברת הביטוח שמבטחת בביטוח חובה את הרכב הפוגע. היינו, נהג או נוסע שנפגעו בעת השהייה ברכב – יפוצו על ידי חברת הביטוח המבטחת את הרכב הפוגע, ואילו הולך רגל או רוכב אופניים  שנפגעו מרכב מנועי, יפוצו בידי חברת הביטוח שמכסה את אותו רכב פוגע בביטוח חובה.

 

3. מה מכוסה במסגרת הפיצוי בגין תאונת דרכים קלה?

במסגרת הפיצוי בגין תאונת דרכים קלה, מכוסים הסעיפים הבאים:

 • פיצוי בגין הוצאות רפואיות של הנפגע בתאונה – הסעיף הזה כולל, את כלל הוצאותיו של הנפגע בהקשר לטיפול שקיבל בעקבות התאונה, לרבות פינוי באמבולנס, בדיקות מיוחדות שנערכו, הוצאות נסיעה לקבלת טיפול רפואי, תרופות, עזרים רפואיים, ועוד.
 • פיצוי בגין סיוע סיעודי מצד שלישי – סעיף פיצוי זה כולל, את כלל ההוצאות שהנפגע נאלץ לכסות מכיסו עבור מטפל סיעודי, מכשור רפואי תומך, התאמות של סביבת המגורים שלו למצבו הסיעודי, ועוד. גם קבלת עזרה סיעודית מבני המשפחה עשויה להיות ברת פיצוי ככל שהיא הובילה לפגיעה בשגרת עבודתם של הנ"ל ולאובדן הכנסות.
 • פיצוי בגין הפסד של שעות או ימי עבודה
 • פיצוי בגין סבל וכאב – גם תאונת דרכים קלה מאוד שלא הובילה לנכות זמנית, ולא הפחיתה את כושר העבודה וההשתכרות של הנפגע, יכולה לזכות את הנפגע בפיצוי כספי על סעיף "כאב וסבל". כאן מדובר בפיצוי הנשען על סבל נפשי, קרי – עוגמת נפש, שתאונת הדרכים גרמה לה.

 

4. פיצוי בגין תאונת דרכים קלה – כיצד סכום הפיצוי מחושב?

הפיצוי בגין תאונת הדרכים הקלה, יחושב על בסיס כמה פרמטרים:

 • גיל הנפגע
 • אחוז הנכות של הנפגע
 • היקף הפגיעה ביכולת ההשתכרות של הנפגע

לפיכך ישנה חשיבות מכרעת לאיסוף של כל התיעוד הרפואי, תוצאות הבדיקות השונות וסיכומי האשפוז / ביקורי הרופא שמעידים על מצבו הרפואי של הנפגע בתאונה. אלו הם הבסיס להערכת גובה הפיצוי שהנפגע יוכל לקבל כאשר יגיש תביעת פיצויים בגין תאונת הדרכים הקלה שעבר.

 

כך עליכם לפעול כדי לקבל פיצוי במידה ועברתם תאונת דרכים קלה

בין שעברתם תאונת דרכים קשה או קלה – ישנם כמה קווים מנחים שחשוב שתקפידו עליהם, אם ברצונכם למקסם את היקף הפיצויים שתקבלו בגין פגיעתכם:

 

תעדו את זירת התאונה

כל אדם המעורב בתאונת דרכים, חשוב שיתעד כמיטב יכולתו את זירת האירוע, ככל שמצבו הרפואי מאפשר לו. ניתן לצלם את האזור שבו התרחשה התאונה בסטילס או בוידאו, לתעד את מצבו של כלי הרכב שלכם, את מצבו של הרכב האחר שהיה מעורב בתאונה וכן עדויות מעדי ראיה אם היו נוכחים כאלו במקום בזמן תאונת הדרכים.

אם היו לתאונה עדים, רצוי לתעד את פרטיהם האישיים כדי שתוכלו להסתייע בהם במידת הצורך. הקפידו בנוסף לרשום את הפרטים של הרכב שפגע בכם וביניהם: מספר הרכב, מספר פוליסת ביטוח החובה שלו, וכן מספר רישיון הרכב.

 

שמרו על כל המסמכים הקשורים לתאונה

יש לשמור על כל המסמכים הנוגעים לתאונת הדרכים במישרין או בעקיפין, לרבות:

 • אישורים משטרתיים
 • תיעוד רפואי הנוגע לטיפולים ובדיקות שנזקקתם להם בעקבות התאונה
 • טפסים ביטוחיים
 • קבלות של הוצאות שנשאתם בהן עקב התאונה (למשל, הוצאות פינוי לבית חולים, הוצאות סיעודיות, תרופות, הוצאות נסיעה ועוד).

תיעוד מלא ומפורט יאפשר לכם לקבל גם בגין תאונת דרכים קלה יחסית, פיצוי כספי הולם.

 

דווחו על האירוע למשטרה ובקשו אישור משטרתי

כשתאונת דרכים מתרחשת, יש לדווח עליה למשטרה ללא דיחוי ולקבל אישור אודות התרחשותה של התאונה מהמשטרה. את האישור המשטרתי תוכלו לקבל אף רטרואקטיבית אם תדווחו למשטרה על האירוע אונליין. זוהי למעשה ההוכחה שלכם על התרחשות התאונה והנזקים שנגרמו לכם, המהווים את הבסיס להגשת תביעת הפיצוי.

 

פנו ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי

גם בתאונות דרכים קלות אסור לוותר על הפנייה לקבלת טיפול רפואי מקצועי. גם לטובת מימוש הזכות לפיצויים חשוב שתוודאו כי כל הפרטים הנוגעים לנזקי הגוף שנגרמו לכם מופיעים במסמך הסיכום הרפואי מבדיקתכם בסמוך לתאונה. זאת משום שפרטים שאינם מופיעים בטופס הסיכום הרפואי יהיו קשים מאוד להוכחה ולא בהכרח תפוצו בגינם.

 

מדוע אין להקל ראש גם בתאונות דרכים "קלות"

למרות שאנשים רבים אינם מעוניינים "לעשות סיפור" מתאונת דרכים קלה לכאורה, חשוב לדעת שכל תאונת דרכים מאפשרת לנפגע לקבל פיצוי כספי, וכי לגיטימי לדרוש זאת. לכן במידה ונפגעתם בתאונת דרכים קלה, אל תקלו ראש בזכויותיכם ופנו בהקדם למשרדנו.

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה
פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים בישראל נקבע שכל נפגע בתאונת דרכים שהיה מעורב בה רכב ממונע, זכאי לקבל פיצויים בגין נזקיו. זאת למעט תאונות דרכים שהנפגעים גרמו להן במזיד, תאונות שהתרחשו ברכב ששימש לביצוע עבירה, מקרים שבהם הנפגעים ניזוקו בתאונה בשעה שנהגו ברכב בלי רישיון נהיגה תקף, כמו גם נפגעים שנהגו ביודעין ברכב ללא ביטוח חובה תקף.

מי שאחראי לתשלום פיצוי כספי לנפגעי תאונות דרכים בכל דרגת חומרה שהיא, הן חברות הביטוח המבטחות רכבים בביטוח חובה. כלומר, כאשר נוסעים או נהג נפגעים בזמן ששהו ברכב שהיה מעורב בתאונת דרכים, הם יפוצו בידי חברת הביטוח שהרכב הפוגע מבוטח אצלה בביטוח חובה. כך גם במקרה של הולכי רגל ורוכבי אופניים שרכב ממונע פגע בהם.

סכום הפיצויים המשולם בעקבות תאונת דרכים קלה, מחושב על סמך מספר קריטריונים וביניהם גילו של הניזוק, שיעור הנכות שנגרם לו, שיעור הפגיעה בפוטנציאל ההשתכרות שלו וההוצאות להן נדרש בעקבות הנזקים הרפואיים שנגרמו לו בתאונת הדרכים הקלה.

על מנת לקבל פיצוי כספי בעקבות פגיעות שנגרמו במסגרת תאונת דרכים – קלה או קשה כאחד, נדרש הניזוק להגשת תביעת ביטוח לחברת הביטוח שהרכב הפוגע מכוסה אצלה בביטוח חובה. היה ולרכב הפוגע לא היה ביטוח חובה תקף בזמן תאונת הדרכים, התביעה תוגש לגוף שנקרא 'קרנית' – ראשי תיבות של "הקרן לפיצוי נפגעים בתאונות דרכים".

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!