"תביעות רשלנות רפואית בגין אי אבחון פגמים מולדים".