רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

אבחון מהיר של מחלות מהווה את אחת ממטרותיו של רופא מטפל ואת האחריות שלו כלפי מטופליו. מחובתו של הרופא המטפל להקפיד בביצוע הבדיקה, עד שיגלה מה מקור הכאבים שמהם סובל הנבדק. כשאדם מגיע לבדיקות אצל רופא, הוא הוא סומך ל כך שהרופא המטפל בו יפעל באופן מקצועי ויעשה את המוטל עליו על מנת לאתר את המלה שממנה הוא סובל. כדי לבצע זאת באופן ראוי ונכון, על הרופא המטפל לתשאל את הנבדק בנוגע למצבו ובנוגע לתסמינים שהוא מתלונן לגביהם (באם קיימים). המטרה בכך, היא לקבל תמונה שלמה לגבי מצבו של המטופל ובאופן זה, להחליט על נמשך טיפולים או על בדיקות מסוימות, שעל הנבדק לעבור. במאמר זה נדון בהרחבה על רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור.

 

החשיבות שבאבחון

ישנן מחלות אשר אבחנתן מתאפשרת באמצעות בדיקות משלימות, כגון: בדיקת MRI. במידה והרופא המטפל נמנע מלהפנות מטופל לבדיקה משלימה, הוא עשוי לגרום להחרפה במצבו הבריאותי של מטופל, במידה והינו סובל ממחלה מסוימת.

ברוב המחלות, ככל שביצוע אבחון שמטרתו לאתר אותן, נעשה באופן מהיר ובפרט, כשמדובר בבדיקת MRI, כך סיכויי ההחלמה של הנבדק עשויים להיות גבוהים יותר. מעבר לכך, באמצעות בדיקת MRI גם ניתן לשלול את קיומן שלמחלות אחרות ומנגד, לאשש את קיומן של אחרות ולפיכך, ביצוע הבדיקה בזמן הוא משמעותי וחשוב.

 

ביצוע בדיקת MRI באיחור

במידה והרופא המטפל מפנה את מטופלו לעבור בדיקת MRI בעיכוב, הוא עשוי לחשוף את עצמו לתביעת רשלנות רפואית, באם יוכח כי מצבו הבריאותי של הנבדק – הורע, עקב העיכוב בביצוע הבדיקה.

מעבר לכך, רשלנות רפואית בבדיקת MRI  גם עשויה להתרחש בביצוע הבדיקה עצמה, במהלך פיענוח לא נכון של תוצאות הבדיקה או באמצעות ממתן הוראות שגויות לנבדק, בנוגע לבדיקה.

 

 המשמעות של איחור באבחון מחלה באמצעותMRI

ככלל, איחור באבחון ע"י בדיקת MRI עשוי להיות קריטי עבור החולה ולפעמים אפילו לסכן את חייו. הדבר משמעותי במיוחד כאשר החולה סובל ממחלה קשה, אשר מחייבת אבחון מהיר וטיפולים מידיים.

 

החובה בקבלת אנמנזה רפואית מהמטופל

מחובתו של הרופא המטפל, לקבל אנמנזה רפואית מהפציינט שהגיע לאבחון או לבדיקה בנוגע למצבו הבריאותי. אנמנזה רפואית כולל פירוט של שאלות רפואיות, שמטרתן לברר אם הנבדק סובל ממחלה כלשהי או אם קיימת היסטוריה משפחתית של מחלות שונות וכיו"ב. באמצעות תשאול זה, הרופא המאבחן יוכל לקבוע אם הנבדק סובל ממחלה כלשהי ובאופן זה, לקבוע עבורו טיפולים רלוונטיים או לחילופין, לשלול את קיומן של מחלות מסוימות.

 

אבחנה מבדלת – כיצד יש לבצעה?

על הרופא המטפל, חלה חובה לבצע אבחנה מבדלת. מדובר בתהליך שבו הרופא מציג בפני הנבדק – מחלות ומצבים רפואיים שונים, שעשויים, באופן תאורטי, להתאים לתסמינים ממנו הוא סובל ובהתאם לתשובותיו של הנבדק, לפסול את המחלות הלא רלוונטיות, עד שיגיע למחלה התואמת. במידה והרופא לא יבצע אבחנה מבדלת, יתכנו פגמים באבחון המטופל והדבר עשוי להוביל לרשלנות רפואית, מצד הגורם המטפל.

 

רשלנות בפענוח בדיקות MRI

יתכנו מצבים בהם, ממצאי בדיקת MRI מפוענחות באופן שגוי ובעקבות זאת, ניתן טיפול לא מתאים עבור החולה או לחילופין, לא ניתן לו טיפול כלל והדבר עשוי להוביל להרעה במצבו הבריאותי ואף להסב עבורו נזק משמעותי.

 

רשלנות במהלך ביצוע בדיקת MRI

ביצוע לא תקין או לא מדויק של בדיקת MRI יכול להיגרם ע"י הנחיית המטופל באופן לא נכון, בנוגע לבדיקה או ע"י ביצוע הבדיקה באופן לא מקצועי ומיומן.

 

אבחון מחלות קשות

אבחון רפואי המתבצע באופן שגוי עשוי לגרום להידרדרות במצבו של הנבדק ואף לגרום לו לנזקים גופניים חמורים. מטרתו של אבחון רפואי הינה לאבחן את המחלה, ששמנה סובל הנבדק ובהתאם לכך, להפנותו לביצוע טיפול המתאים עבורו. בפרט, כאשר מדובר בגידולים מסוימים, שעשויים לגרום לתסמינים בשלב מאוחר יחסית, אזי חשיבותו של אבחון בזמן אפילו גדולה יותר, שכן, ככל שיוענק טיפול הולם לחולה בשלביה המוקדמים של המחלה, כך סיכוייו להחלים ממנה, עשויים להיות גדולים משמעותית.

 

במה עשויה להתבטא רשלנות בנוגע לאבחון?

לרוב, כשל בנוגע לאבחון רפואי מסוים עשוי להתבטא בכמה דרכים וביניהן:

  1. בהימנעות הגורם המטפל מביצוע הבדיקה הנדרשת, על אף תלונות על תסמינים ו/או כאבים מצד המטופל
  2. בהימנעות מהפניית הנבדק לטיפולים שמטרתם לסייע לשיפור מצבו הבריאותי
  3. בהפניית המטופל לאבחון בעיתוי מאוחר מדי
  4. בפענוח לא מדויק או שגוי של תוצאות האבחון

 

בדיקת ביופסיה למטרת אבחון

בדיקת ביופסיה, בהקשר של אבחון מחלות, בד"כ מבוצעת על מנת לאתר את קיומם של גידולים בגוף. בדיקת הביופסיה הינה מכרעת במסגרת אבחון של סרטן ובמצבים מסוימים אף עשויה לחשוף מצב בריאותי חמור של נבדק. מסיבה זו, ביצוע של אבחון מחלות ממאירות ובפרט, כשמדובר בבדיקת ביופסיה, החשיבות לכך הינה גדולה מאוד וביצוע של הבדיקה בזמן עשויה אפילו להציל את מצבו הבריאותי של הנבדק.

 

הגשת תביעת רשלנות רפואית

באם חושש המטופל כי מצבו הבריאותי נפגע או הוחמר, עקב הפנייתו לאבחון במועד מאוחר מדי, יוכל הוא לפנות הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. בהליך הגשת התביעה, יהיה על התובע להוכיח כי החמרת מצבו הבריאותי התרחשה עקב ההתנהלות הרשלנית של הרופא או הגורם המקצועי שטיפל בו ושלולא ההתרשלות, היה ניתן למנוע את החמרת המחלה, שממנה הוא סובל ושבריאותו הייתה יכולה להיות טובה יותר.

 

מה נדרש עורך הדין המייצג להוכיח בתביעה?

בניהול של תביעת רשלנות זו, על עורך הדין המייצג להוכיח שני דברים עיקריים: שהרופא המטפל התנהל שלא כפי שמצופה ממנו (עקרון הרופא הסביר) ושהנזק הנגרם לנבדק, הינו תוצר ישיר של ההתנהלות הרשלנית של הרופא שטיפל בו.

 

כיצד ניתן למנוע רשלנות רפואית באבחון מחלות באמצעות MRI?

לעיתים, רופאים נמנעים מלשלוח מטופלים לעבור בדיקת MRI, בשל עלותה הגבוהה ולפיכך, הם מנסים לטפל בפציינט בדרכים אחרות. אולם, כאשר קיימים תסמינים אצל מטופל, שעשויים להעיד על מחלה, על הרופא המטפל  ליידע את מטופלו על האופציה לבצע בדיקה זו ולאפשר לו להחליט לעבור את הבדיקה, על אף הסיכונים שעשויים להיות כרוכים בה.

 

ניהול תביעת הרשלנות הרפואית ע"י עורך דין

בכדי לנהל את תביעת הרשלנות הרפואית, עורך הדין המייצג זקוק לחומר הרפואי, המעיד על מצבו הבריאותי של התובע, על בדיקות שעבר, על תרופות שרכש בעקבות מחלתו וכיו"ב. בנוסף, עורך הדין מחויב לצרף לתביעה גם חוות דעת של רופא מומחה בתחום, שמטרתה להוות ראיה לטענותיו של התובע ולאמוד את גודל הנזק שממנו הוא סובל.

 

לסיכום

ביצוע אבחונים רפואיים באופן שגוי או באיחור ובפרט, כשמדובר בביצוע בדיקת MRI, עשוי להוביל לתביעת רשלנות רפואית כלפי הגורם המטפל. מצבו הבריאותי של מטופל עשוי להחמיר, כתוצאה מעיכוב באבחון המחלה ממנה הוא סובל ולפיכך, ביצוע בזמן של האבחון הינו משמעותי ואף קריטי.  

מתפקידו של עורך הדין, המייצג את התובע בהליך תביעת הרשלנות, להוכיח כי הרופא המטפל פעל שלא כפי שהיה מצופה ממנו וכי קיים קשר סיבתי בין הנזק הנגרם לתובע ובין האיחור בביצוע הבדיקה או האבחון. 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור
רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור
רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5