"רשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון".