בשביל להוכיח רשלנות רפואית, צריך להוכיח קשר סיבתי

בשביל להוכיח רשלנות רפואית, צריך להוכיח קשר סיבתי