מהם מצבים של היעדר הסכמה מדעת?

מהם מצבים של היעדר הסכמה מדעת?