רשלנות רפואית – כליאת כתפיים

תביעות רשלנות רפואית בזמן הלידה הן מהנפוצות ביותר בתביעות רשלנות רפואית. אחת העילות המבטיחות ביותר בתביעות הרשלנות בלידה, הן תביעות רשלנות בגין כליאת כתפיים במהלך הלידה. כליאת כתפיים הוא אירוע טראומטי, בו עלול להיגרם לילד נזק צמית בזמן הלידה. להלן נעמוד על סוג נזק זה ועל הדרכים לזכות בתביעת רשלנות רפואית בגין כליאת כתפיים.

 

כליאת כתפיים

אירוע של כליאת כתפיים, המוכר גם בשם פרע כתפיים או דיסטוציה, הינו אירוע רפואי המתרחש בזמן הלידה בו כתפי העובר נכלאות ולא מצליחות לצאת לאוויר העולם. כליאה זו עלולה לגרום לנזקים לעובר לכשיוציאו אותו מבטן אימו.

נזק נפוץ במיוחד הנגרם עקב כליאת כתפיים, הוא פגיעה עצבית משמעותית. באזור הכתפיים מצויה מקלעת עצבים. היכלאות הכתפיים בעצם החיק של האם מובילה לפגיעה בעצבים, לשיתוקי גפיים ובמקרים קיצוניים אף למוות.

 

סיבות לכליאת כתפיים

ישנן מספר סיבות העלולות להוביל לפרע כפיים. הסיבה הנפוצה ביותר לכליאת כתפיים, היא משקל גבוה של העובר. כאשר משקלו של העובר מגיע לארבעה קילוגרמים ואף למעלה מכך, הסיכון לכליאת כתפיים עולה במידה ניכרת. העובר גדול יותר מהממוצע ויתקשה לצאת בצורה טבעית מהבטן. הקושי עלול להוביל, חס וחלילה, להיכלאות הכתפיים ולנזקים האמורים.

כמו כן, סוכרת היריון של היולדת עלול גם הוא להוביל לפרע כתפיים. לסוכרת ההיריון שלל סיכונים, אשר אחד מהם הוא הימנעות לידה חלקה ושוטפת. אחד מהם הוא, כאמור, פרע הכתפיים. אם כן, גם סוכרת היריון מגבירה את הסיכויים להתרחשות כליאת כתפיים.

סיבה נוספת העלולה לגרום לכליאת כתפיים, היא לידה לאחר התאריך המשוער. כאשר הלידה מתעכבת, הסיכויים לצליחת הלידה הטבעית בקלות וללא פרע כתפיים, פוחתים. מכיוון שזהו המצב ואלו הם פני הדברים, כאשר הלידה מתעכבת בזמן של למעלה משבוע לאחר התאריך המשוער, יש לזהות כי ייתכן תרחיש של פרע כתפיים.

בנוסף, זיהוי במהלך ההיריון כי היקף בטנו של התינוק גדול מהיקף ראשו, הרי שהלידה מצויה בסיכון לפרע כתפיים. הסיבה, הגיונית למדי. הראש ייצא בקלות, אך כתפי התינוק יתקשו לצאת מהבטן וייגרם נזק עצבי שיוביל לשיתוק ולנזקים פיזיים אחרים.

לבסוף, גם התקדמות איטית בשלבי הלידה עלולה להעיד על חשש לפרע כתפיים. כאשר הלידה מתקדמת לאט מן הצפוי, הרי שקיים חשש כי התינוק לא יצליח לצאת מהבטן בכוחות עצמו ויתרחש פרע כתפיים בהמשך הלידה.

אם כן, ניתן להצביע על חמש סיבות להתרחשות פרע כתפיים. הסיבות הן תינוק במשקל גבוה, סוכרת היריון לאם, לידה מאוחרת, היקף בטן גדול מהיקף הראש וכן התקדמות איטית של הלידה. כעת, נעמוד על הפעולות שעל הצוות הרפואי לבצע בהתרחשות הסיבות הללו.

 

כליאת כתפיים – הפעולות הדרושות

חמש הסיבות שצוינו לפרע כתפיים אינן רק סיבות לפרע כתפיים, אלא גם תסמינים לכך. בהופעת כל אחד מאותם התסמינים, על הצוות הרפואי לפעול בהתאם. הרופאים והאחיות ינקטו במספר פעולות, אשר תפקידן להבטיח לידה בטוחה.

הפעולה הקלאסית ביותר היא, כצפוי, קביעת ניתוח קיסרי לאישה ההרה. הניתוח הקיסרי מאיין את הצורך לצלוח לידה ווגינאלית של העובר וממילא לא יתקיים כל סיכון לפרע כתפיים. עם זאת, הניתוח הקיסרי בו התינוק יוצא מדופן הבטן ולא בלידה טבעית, יוצר סיכונים אחרים והליך השיקום לאחר הלידה מורכב יותר, כך שיש נשים המעדיפות להימנע ממנו.

כאשר נמנעים מניתוח קיסרי ובוחרים בלידה ווגינאלית גם כאשר ישנם תסמינים לכליאת כתפיים, או לחלופין כאשר התסמינים מתגלים במהלך הלידה ולא ניתן עוד לשלוח את היולדת ללידה בניתוח קיסרי, על בית החולים להעמיד צוות של שני רופאים בחדר הלידה כאשר לפחות אחד מהם מנוסה ביילוד במצבים של פרע כתפיים. צוות מיומן זה אמור להבטיח לידה בטוחה ולהפחית את הסיכויים ללידה עם פרע כתפיים.

 

כליאת כתפיים – רשלנות רפואית

לאחר שהכרנו את הסיבות והתסמינים לפרע כתפיים, את הנזקים העלולים להיגרם ממנו ואת הפעולות הנדרשות מהצוות הרפואי עם הופעת התסמינים, ניתן לעמוד על הרשלנות האפשרית של הרופאים במקרים בהם נולד ילד עם כליאת כתפיים. ישנם שלושה סוגים קלאסיים של רשלנות רפואית ביחס לפרע כתפיים. הראשון, הוא רשלנות באבחון ובזיהוי התסמינים. השני, הוא התרשלות בטיפול  והשלישי בהעמדת הצוות הדרוש.

 

רשלנות רפואית באבחון ובזיהוי

מתפקידו של הצוות הרפואי לזהות את התסמינים לפרע כתפיים במהלך ההיריון. כאשר פרע הכתפיים לא זוהה במהלך ההיריון, הרי שהצוות הרפואי התרשל במהלך הטיפול שלו. רשלנות זו יכולה לזכות את התובעים בפיצויים גבוהים במיוחד.

ככל שהרופאים לא זיהו כי משקל העובר עולה על 4 קילוגרם, כי היקף הבטן עולה על היקף הראש, שהאם סובלת מהיקף ההיריון או שהתאריך המשוער כבר עבר לפני זמן, הרי שהם התרשלו בתפקידם וניתן לתבוע אותם.

 

רשלנות רפואית בטיפול

לעיתים, הרשלנות אינה באבחון התסמינים אלא בטיפול בהם. כאמור, בהתקיים אחד מהתסמינים יש לשלוח את האם לביצוע ניתוח קיסרי. במידה שזוהו התסמינים אך הוצע טיפול אחר, ולא ניתוח קיסרי, שלא עזר ואכן קרה פרע כתפיים, הרי שהצוות הרפואי התרשל במסגרת מילוי תפקידו. רשלנות בטיפול יכולה להתבצע אף אם האם נשלחה לניתוח קיסרי. היעדר השגחה צמודה כל שעתיים, בדיקות שוטפות וכדומה, יובילו להתרשלות בטיפול.

 

רשלנות בהעמדת הצוות הדרוש

רשלנות אפשרית נוספת שתוביל לפרע כתפיים, היא רשלנות בהעמדת הצוות הנדרש. ככל שבית החולים לא ציוות לאם שני רופאים אשר אחד מהם מנוסה במקרי פרע כתפיים, הרי שבית החולים התרשל וניתן יהיה לתבוע אותו בגין רשלנות זו.

 

תביעת בית החולים

אם כן, ישנן שלל התרשלויות המצדיקות תביעת רשלנות בגין פרע כתפיים. התביעה עצמה תצטרך לכלול הוכחה של שלושה מרכיבים, התרשלות של הרופאים, נזק מפרע הכתפיים וקשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק.

רשלנות רפואית – כליאת כתפיים
רשלנות רפואית – כליאת כתפיים

בתקופה הראשונה שלאחר הלידה, כאשר היילוד עוד קטין, זכות התביעה נתונה להוריו. הרשלנות בוצעה בהיות העובר בגוף של אימו, הוריו הם האפוטרופסיים עליו וכל עוד הילד קטין הרי שזכות התביעה מסורה להם. לאחר שהילד יהיה בגיר, דהיינו מעל גיל 18, הוא יוכל לתבוע בעצמו את בית החולים בגין הרשלנות הרפואית שלו.

באופן כללי, זמן ההתיישנות לתביעות אזרחיות בישראל הוא 7 שנים מיום צמיחת עילת התביעה. כאשר מדובר בתביעה של קטין, כמו במקרה דנן, תקופת ההתיישנות לא מתחילה מיום קרות הרשלנות אלא מיום צמיחת העילה – דהיינו מיום בו הופך הקטין לבגיר. מכיוון שכך, לא 7 שנים נתונות להגשת התביעה אלא 25 שנה – 7 שנים לאחר שמלאו ליילוד 18.

חשוב לדעת כי בית החולים מחויב לשמור ברשותו את כל המידע הרלוונטי ולמסור אותו לניזוק לפי דרישתו. כך, ניתן לקבל את המידע הנחוץ גם לאחר זמן. במידה והמידע לא נשמר, הדבר יחייב את בית החולים להוכיח כי הוא לא התרשל במקום שאתם תצטרכו להוכיח כי בית החולים התרשל, מה שיקל עליכם.

יש לבחור בעורך דין נזיקי המתמחה בתביעות רשלנות רפואית לניהול ההליך. כך, תמקסמו את סיכויי הצלחת התביעה.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5