רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים

ניתוחים פלסטיים נועדו לשפר באופן מהותי מראה של אזור מסוים בגוף או לחילופין לתקן פגמים חיצוניים משמעותיים. מדובר בתחום הכולל בהן הליכים אלקטיביים שאין בהם צורך רפואי או תפקודי והן הליכים רפואיים שמהותם תפקודית ורפואית. על רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים במאמר שלפניכם.

 

אי עמידה בסטנדרט המקובל בתחום

יש להבחין בין חוסר שביעות רצון מהניתוח הפלסטי לבין פגיעה ממשית המהווה רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים ואסתטיים. נזקים ממשיים עלולים להיות פגיעה עצבית היקפית, הצטלקות, תסחיף ריאתי, נזק לאיברים, דימום מוגזם, נמק ואף מוות כתוצאה מהסיבוכים הכירורגיים. רשלנות רפואית מתרחשת כאשר המנתח הפלסטי חורג מסטנדרט הטיפול המצופה ממנו ומכל המנתחים הפלסטיים.

ניתוחים פלסטיים הופכים ליותר שכיחים בשנים האחרונות. הגורם המבדיל ניתוח פלסטי מיתר הניתוחים הינו לרוב היעדר צורך רפואי בביצועו. אופיים המסחרי של הניתוחים הפלסטיים, בשונה מניתוחים רפואיים "טהורים", מטיל על הפלסטיקאי חובת זהירות מוגברת הן לגבי החובה לפרט בפני המטופלים את מלוא הסיכונים והסיכויים של הטיפול המוצע והן ביחס לחובה לבצע את הניתוח ברמת מיומנות גבוהה.

 

אי קבלת הסכמה מדעת

בתחום ש ניתוחים פלסטיים ישנה חשיבות מיוחדת לעניין ההסכמה מדעת. כאשר מדובר בהליכים שאין להם הצדקה רפואית ונעשים רק מכיוון שהמטופל חפץ בהליך עליו לדעת מראש את הסיכונים הנלווים להליך. כאשר הסיכונים לא הוסברו והמטופל לא הוחתם על טופס מפורט של הסכמה הדבר עשויי להיחשב רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים ולהצדיק פיצויים.

בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע כי כאשר מדובר בניתוחים שאינם דחופים, חובת הגילוי של הרופא המטפל הינה משמעותית יותר, ועליו למסור למטופל יותר מידע לעומת טיפול רפואי רגיל. העדר של הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של המטופל ובהתאם לפסיקה מזכה בפיצויים של רשלנות רפואית גם בהעדר קשר סיבתי הנדרש בסוגים אחרים של רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים בהתאם לדין.

 

מתי ניתן להגיש תביעה

על מנת לתבוע בגין רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים יש להוכיח את קיומה של עוולת הרשלנות. לקיום העוולה נדרשים שלושה יסודות, נזקים לתובע, אירוע רשלנות רפואית וקשר סיבתי בין הרשלנות לנזקים. את התביעה יש לבסס על המסמכים הרפואיים ולצרף חוות דעת של פלסטיקאי מומחה שיציג היכן במהלך הטיפול התרחשה הרשלנות הרפואית.

טיפול רשלני יהיה מקרה שבו ניתן להוכיח כי הטיפול שניתן חרג מהנורמה המקובלת בקרב אנשי המקצוע בתחום הפלסטיקה בהתאם למבחן "הרופא הסביר".

 

שלבים בהם יכולה להתרחש רשלנות

את רשלנות הרפואית ניתוחים פלסטיים ניתן לחלק למספר שלבים, לפני הניתוח, במהלך הניתוח ולאחריו. לפני הניתוח רשלנות רפואית עשויה להיות בשל בדיקה רשלנית או היעדרה של בדיקת התאמה לניתוח או פענוח שגוי של מידת ההתאמה. רשלנות במהלך הניתוח יכולה להתרחש במתן טיפול רפואי לקוי במהלך הניתוח, היעדר תשומת לב למצב המטופל ואי דיוקים בביצוע הפעולה הרפואית עצמה.

בשלב של אחרי הניתוח, רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים יכולה לנבוע כתוצאה ממעקב לקוי או אי ביצוע הבדיקות הנדרשות לאחר הניתוח. תפקידו של הפלסטיקאי המטפל איננו מסתיים בביצוע הניתוח עצמו אלא ממשיך גם לאורך תהליך ההחלמה וההתאוששות. זיהומים שמתפתחים לאחר הניתוח עשויים להיות תחת אחריות הפלסטיקאי המטפל הן לעצם היווצרותם והן לאי זיהוי מהיר שלהם ומתן הטיפול הנדרש במהרה.

 

רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים

על התובע פיצויים בשל רשלנות בניתוח פלסטי להוכיח לבית המשפט כי רמת הטיפול של המנתח חרגה מהמקובל, מבחינת מיומנות או מבחינת מידת הזהירות שננקטו בניתוח. הדרך לעשות זאת היא על ידי צירוף חוות דעת של פלסטיקאי מומחה הקובע כי הטיפול היה בלתי סביר בהתאם למקובל בתחום וככזה הוא מהווה רשלנות המצדיקה בפיצויים משמעותיים.

רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים

 

גובה הפיצוי

מה שקובע את גובה הפיצוי בניתוחים פלסטיים הוא היקף הנזק שנגרם למטופל. בית המשפט לרוב פוסק פיצוי בהתאם לראשי נזק ממוניים התלויים בגילו של התובע. מלבד נזקים ממוניים למנותח שניזוק מרשלנות רפואית בית המשפט מורה על פיצוי בגין נזקים לא ממוניים בשל הכאב והסבל, הצער ועגמת הנפש שנגרמו לתובע.

האפשרות לתבוע פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח פלסטי מתיישנת בתוך 7 שנים ממועד הניתוח ולא ניתן לתבוע לאחר מועד זה מלבד במקרים חריגים. על מנת לבסס עילה לתביעה בשל רשלנות רפואית יש להוכיח שהנזק שנגרם לתובע הוא בלתי הפיך, שאינו בר תיקון וכי הוא נגרם כתוצאה ישירה מהניתוח הפלסטי שעבר.

 

ליווי משפטי

על מנת לבסס את עילת התביעה, יש לפנות להתייעצות עם עורך דין המנוסה בתחום וזה יפנה את תיקו הרפואי של המנותח לפלסטיקאי מומחה, שיחווה את חוות דעתו על האירועים הסובבים את הפרוצדורה הניתוחית. במידה והייתה רשלנות מצד המנתח ונגרם נזק משמעותי כתוצאה מכך, ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד המנתח הפלסטי.

 

סיכום רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים בהרחבה. כפי שציינו ישנם שלל מצבים העשויים להיחשב לרשלנות רפואית בניתוח פלסטי המזכה בפיצוי כספי. עם זאת, לא כל ניתוח שנכשל ייחשב לתוצאה של רשלנות בניתוח. יש לפנות לייעוץ עם עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית בכל מקרה בו נגרם בשל ניתוח פלסטי נזקים קבועים.

רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים
רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים

נכות, גיל ושכר משפעים על גובה הפיצוי. ככל שאחוזי הנכות שמהם סובל התובע גבוהים יותר, כך הוא יקבל פיצוי גבוה יותר. ככל שהתובע צעיר יותר, כך הפיצוי שיקבל יהיה גדול יותר. ככל ששכרו של התובע טרם הניתוח היה גבוה יותר והפגיעה בשכרו בעקבות הרשלנות גבוהה יותר, כך הפיצוי יהיה גדול יותר.

יש להוכיח את הנזקים שנגרמו לתובע. בנוסף יש להוכיח את המעשה הרשלני באבחון, בניתוח עצמו או במעקב אחריו. היסוד השלישי שיש להוכיח הוא קשר בין הרשלנות לנזק. במקרה של פגיעה באוטונומיה וחוסר הסכמה מדעת ניתן לתבוע לעיתים גם ללא קשר סיבתי לנזקים.

לצורך הוכחת רשלנות רפואית בבית המשפט, יש צורך לצרף חוות דעת של פלסטיקאי מומחה המפרטת את השלב ברפואי שבו אירעה הרשלנות לצד המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. בחוות הדעת, המומחה הרפואי יבסס הן את קיום הרשלנות והן את הקשר בין המעשה הרשלני והנזקים למטופל.

חוסר שביעות רצון מהניתוח הפלסטי אינו מהווה עילה לרשלנות רפואית ורק פגיעה ממשית עם נזקים קבועים יהווה רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים ואסתטיים. רשלנות רפואית מתרחשת רק כאשר המנתח הפלסטי חורג מסטנדרט הטיפול המצופה ממנו בתחום המומחיות שלו.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5