רשלנות רפואית סרטן מח העצם

מחלת הסרטן היא מחלה מפחידה וקשה שיכולה להפתיע ולטלטל את עולמו של האדם החולה במקרים הטובים והקלים ביותר, שלא לדבר על מקרים קשים ומסכני חיים. חולי הסרטן, בדומה לחולים אחרים, נותנים את אמונם לאנשי המקצוע המטפלים בהם, שאינם מתנהלים תמיד באופן סביר – בין אם בשל טעויות אנוש, ובין אם בשל העומס העצום המוטל על המערכת הרפואית. לא משנה מה הסיבה, רשלנות רפואית סרטן מח העצם היא דבר קשה ופוגעני, שאתם יכולים לקבל עליו פיצוי כלכלי מבית המשפט.

 

מהו סרטן מח העצם?

"סרטן" הוא שם כולל למספר רב של מחלות, שהמשותף לכולן הוא אופן היווצרותן – פגיעה או עיוות כלשהו במנגנון השעתוק והשכפול של תאי הגוף, שמוביל לכך שתאים מסוימים משתכפלים ומתפתחים ללא הרף וללא בקרה, עד כדי יצירת גידול שמפעיל לחץ, לוקח משאבים וחודר למרחב של תאי הגוף האחרים.

גידולים אלו יכולים להיות גידולים שפירים (גידולים שאינם נעים בתוך הגוף) או גידולים ממאירים (גידולים שיכולים "לנדוד" למקומות אחרים בגוף), כאשר כלל הברזל בכל הנוגע לטיפול במחלת הסרטן מתקשר לכך שטיפול מוקדם יותר הוא אפקטיבי יותר – בשל כך שהוא מונע את המשך ההתפתחות של המחלה ואת התפשטותה לאיברים נוספים.

כלל זה רלוונטי מאוד בכל הקשור לתביעות רשלנות רפואית הנוגעות למחלת הסרטן, ויפורט עוד בהמשך.

סרטן מח העצם הוא סרטן שחשוב מאוד לאבחן בשלב מוקדם בשל כך שבניגוד למקרים של מחלת הסרטן באיברים אחרים, סרטן מח העצם הוא סרטן של מערכת הדם – כאשר נתון זה מוביל לכך שקשה מאוד למנוע את התפשטותו בגוף האדם – משום שמערכת הדם נועדה להגיע ולשרת את כלל מערכות הגוף, ותאי הסרטן הם בעלי גישה לכלל הרקמות והאיברים.

רשלנות רפואית סרטן מח העצם היא בעייתית מאוד מבחינה זו, ויכולה להיות קשה מאוד גם בכך שיש משמעות מהותית לאבחון נכון ומדויק לא רק של מחלת הסרטן עצמה, אלא גם של סוג סרטן מח העצם הספציפי בו האדם חולה.

 

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות מקצועית, המתייחסת להפרה של חובת הזהירות המוגברת המוטלת על רופאים – שעוסקים במקצועם בדיני נפשות. פקודת הנזיקין מגדירה את ההתנהלות הנחשבת כרשלנות, וקובעת שרופא יחשב כמי שפעל ברשלנות במקרים בהם "לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות".

הגדרה זו מציגה לנו את אחת התכונות המרכזיות של עוולת הרשלנות, והיא העובדה שרשלנות נמדדת תמיד בהשוואה להתנהלותו של "האדם הסביר", או במקרה זה "הרופא הסביר". סטנדרט סבירות אמורפי זה מוביל לכך שמקרי נזיקין הם מקרים של "כל תיק לגופו" בהם הדיון העובדתי משחק תפקיד מרכזי בהליך המשפטי הרחב – ויש חופש רב לעורך דין של כל צד לטעון לסבירות או היעדר סבירות מצד המזיק.

נתון זה מוביל לכך שתיקי רשלנות רפואית סרטן מח העצם הם תיקים מורכבים, שדורשים עורך דין שמתמחה ספציפית בתחום תביעות הרשלנות הרפואית של מחלת הסרטן – ומכיר היטב את ההתנהלות המקובלת ואת המונחים המקצועיים בתחום.

 

אילו מקרים של רשלנות רפואית נפוצים בסרטן מח העצם?

תיקי רשלנות שעוסקים במחלת הסרטן נסובים בדרך כלל סביב אחת משתי הטענות הבאות, שנטענות על ידי התובע:

 

עילת הרשלנות – רשלנות באבחון

העילה הנפוצה ביותר בתיקים הנוגעים למחלת הסרטן. עילה זו עולה בשל כלל הברזל של מחלת הסרטן שדנו בו בתחילת המאמר, שהתייחס לכך שמחלה זו היא מחלה שחשוב לאבחן ולטפל בה במהירות האפשרית. מצב זה מוביל לכך שכל טעות או עיכוב באבחון יכולים לייצר נזק עצום עבור החולה במחלת הסרטן, שמאבד זמן יקר שיכל לתעל לטיפול ומלחמה במחלה.

טענות על רשלנות באבחון יכולות לעלות בעיקר במקרים בהם אדם פנה לרופא המטפל וסיפר לו על הסימפטומים אותם הוא חווה, והרופא המטפל לא זיהה שמדובר במקרה שיש בו חשד לסרטן. מצבים כגון המצב הזה מהווים רשלנות רפואית סרטן מח העצם בשל כך שהם כוללים בתוכם רופא שהתנהל באופן לא מיומן – והתרשל בכך שלא ביצע את עבודת האבחון בצורה נאמנה.

קביעה זו מתבססת על כך שרופאים נדרשים להכיר היטב את הסימפטומים של המחלות השונות בכדי לדעת אילו שאלות לשאול, ולאילו בדיקות להפנות.

 

עילת הרשלנות – רשלנות בטיפול

עילה נוספת הקשורה לרשלנות סרטן מח העצם היא עילת ההתרשלות בטיפול – שרלוונטית במקרים בהם הרופא איבחן את המחלה באופן נכון ומדויק, אך בנה את תוכנית הטיפול בה באופן שאינו מיומן דיו.

קביעה זו מסתמכת על כך שרופאים נדרשים לייצר עבור המטופל שלהם תוכנית טיפול מהירה, יעילה ואפקטיבית בכדי לתגבר ככל האפשר את סיכוייו להחלים כשורה מן המחלה שפקדה אותו. פגמים בתוכנית הטיפול יכולים להתייחס להיעדר גמישות של התוכנית (מקרים בהם חלו שינויים במצבו של המטופל ללא שינוי בתוכנית הרפואית), טיפולים שניתנים שלא כצורך, ועוד.

 

לסיכום

רשלנות רפואית סרטן מח העצם היא תופעה בעלת השלכות רבות על החולים שאינם זוכים לטיפול רפואי מיטבי ונפגעים מכך. חשוב מאוד לזכור שהכאב והסבל שלכם הם בעלי משמעות משפטית שיכולה להוביל לפיצוי כלכלי גדול עבורכם.

רשלנות רפואית סרטן מח העצם
רשלנות רפואית סרטן מח העצם

הוכחת רשלנות רפואית סרטן מח העצם נעשית על ידי השוואה בין התנהלותו של הרופא המטפל לבין התנהלותו של רופא סביר – שנמדדת על ידי עדותו של מומחה רפואי שיספר לבית המשפט את הנוהג המקובל לטיפול במחלה. לאחר הוכחת ההתרשלות יידרש התובע להוכיח שנוצר לו נזק בעקבות ההתרשלות, ושיש קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לו לבין הסטייה של הרופא מהנוהג המקובל.

אבחנה מאוחרת של מחלת סרטן מח העצם יכולה להיחשב כרשלנות רפואית סרטן מח העצם רק במקרים בהם יש עמידה בשלושת הדרישות הבאות: 1) סטייה של הרופא מסטנדרט מקובל במקצוע (כמו היעדר תשאול על היסטוריה משפחתית בהינתן סימפטומים שמצביעים על חשד למחלה, או היעדר הפנייה לביופסיה במקרה בו יש צורך בכך) 2) החמרה במצבו של המטופל 3) שההחמרה תיגרם בעקבות ההתרשלות של המטפל.

רופאים אינם נדרשים לגלות כוחות על בתהליך האבחון, והם לא יכולים לחפש או למצוא סימפטומים שאינם קיימים. בשל כך – צריך להוכיח שהיה ממצא ברור שהרופא פספס בבדיקתו בכדי להוכיח שהתרשל בתפקידו כשלא מצא אותו.

סכום הפיצויים שניתן לקבל בעקבות תביעת רשלנות רפואית הקשורה למחלת הסרטן יכול להיות גבוה מאוד (מאות אלפי שקלים), כתלות ברמת הנזק שנעשתה לאדם. הפיצויים במקרים אלו ניתנים בדרך כלל על כאב וסבל, עוגמת נפש, אובדן כושר עבודה (אם התקיים), ותשלומים נלווים. 

התשלומים הנלווים יכולים להגיע לסכומים מאוד משמעותיים בשל כך שהם מתייחסים לכל נזק כלכלי שנוצר לאדם בעקבות הרשלנות – כמו כיסוי ההוצאות של מטפל סיעודי במקרה בו ההתרשלות הובילה לפגיעה משמעותית ביכולת התפקוד.

 

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5