רשלנות רפואית באבחון סרטן עקב אי הפנייה לקולונוסקופיה

לאבחון מהיר של סרטן ישנה חשיבות גדולה, בכדי למנוע הדרדרות המחלה. למעשה, במידה וחל עיכוב מסוים באבחון של סרטן, סיכויי ההחלמה ממנו עשויים לרדת ובמצבים קיצוניים יותר – אפילו לגרום למותו של החולה. כך תנהגו במקרה של רשלנות רפואית באבחון סרטן עקב אי הפנייה לקולונוסקופיה.

 

בדיקת הקולונוסקופיה – מהי חשיבותה?

קולונוסקופיה הינה בדיקת סריקה ראשונית לאבחון סרטן והיא למעשה הבדיקה המומלצת ביותר עבור גילוי של סרטן מעי הגס. בדיקה זו מבוצעת באמצעות אנדוסקופ ומטרתה לשלול לשלול פתולוגיה בעייתית ולאבחן מחלות באזור המעי הגס. יתרונותיה של בדיקת הקולונוסקופיה באים לידי ביטוי ביכולת לבצע באמצעותה גם אבחון של המחלה וגם טיפול בנגעים, במידה והתגלו בבדיקה. אחד מכל שלושה אנשים, מעל גיל 50, עשויים לפתח פוליפ בבטנם, אשר באמצעות בדיקת הקולונוסקופיה, ניתן לאתר, בטרם יתפתח לגידול סרטן. בדיקה של המעי עשויה לסייע רבות לנבדק, באמצעות הסרה של הפוליפ (במידה וימצאו ע"י הבדיקה) ולפיכך, יש חשיבות גבוהה לבצע אותה.

לעיתים, אנשים נמנעים מלבצע את בדיקת הקולונוסקופיה, מאחר והיא עשויה לגרום לאי נעימות עבורם. אולם, בדיקה זו הינה חשובה ומהותית עבור אבחון של סרטן מעי הגס. בדיקת הקולונוסקופיה כוללת הכנסה של מצלמה לתוך גופו של הנבדק – אל דרכי המעי, כאשר המטרה בה הינה לאבחן אם קיימים גושים ממאירים או שפירים.

בדיקת הקולונוסקופיה מתבצעת ע"י רופא מומחה ועליו לפענח אותה באופן מדויק, בכדי לוודא שהמחלה איננה קיימת בגוף הנבדק. חשוב להקפיד שבדיקת הקולונוסקופיה תתבצע ע"י גסטרואנטרולוג, שיש בידיו את הניסיון והיכולת לבצע את הבדיקה באופן בטוח ויעיל. מתפקידו של הרופא, לבדוק את קיומם של תסמינים אשר יכולים להעיד על המחלה וכל עיכוב באבחון של סרטן המעי, עשוי להוביל להחרפה במצבו הבריאותי של הנבדק.

 >>> מידע נוסף – מדריך הכנה לבדיקות קולונוסקופיה >>>

 

מהם הסימפטומים המעידים על סרטן במעי הגס?

סימפטומים המעידים על סרטן המעי הגס עשויים להתבטא בכמה דרכים, כגון: באמצעות דם בצואה, באמצעות ירידה במשקל, התכווצויות בבטן התחתונה, באמצעות חסימה  באזור המעיים ועוד.

 

האם ניתן להחלים מסרטן המעי?

הסיכויים להחלים מסרטן בד"כ תלויים בעיתוי גילוי המחלה, כאשר אבחון מוקדם עשוי לאפשר התמודדות אפקטיבית עם המחלה וטיפול בה באמצעות הסרה של הגידול, בטרם יישלחו גרורות לאזורים אחרים בגוף. מצד שני, אבחון המחלה בעיתוי מאוחר מדי או היעדר אבחון שלה, עשויים להביא להחמרה במצבו של החולה.

 

כיצד עשויה להתבטא רשלנות רפואית באבחון סרטן?

רשלנות רפואית באבחון סרטן עשויה להתרחש בהיעדר הפנית החולה לבדיקת קולונוסקופיה או עקב פענוח לא נכון של תוצאות הבדיקות, ע"י הרופא המטפל. כשלים באבחון המחלה עשויים לגרום לעיכוב של הטיפול בה, אשר עשוי לסייע בשיפור מצבו הבריאותי של החולה ואף להצלת חייו.

רשלנות רפואית בנוגע לאבחון של המחלה, עשויה להתרחש כתוצאה מהיעדר בדיקה של הרקע המשפחתי והתורשתי של הנבדק, כתוצאה מהתעלמות הגורם המטפל מתלונותיו של הנבדק ו/או כתוצאה מהימנעות הפניית המטופל לבדיקות נדרשות.

 

כיצד אי הפנייה לבדיקת קולונוסקופיה עשויה להוביל לרשלנות רפואית?

לרוב, בדיקת קולונוסקופיה יכולה להתבצע כדרך שגרה של מטופלים שונים. יחד עם זאת, ישנם אנשים שעשויים להיות בקבוצת סיכון של המחלה, או לחילופין, לסבול מסימפטומים המרמזים על קיומה של המחלה ולפיכך, הם יידרשו לעבור את הבדיקה. על הרופא המטפל חלה החובה לבדוק אם המטופל נמצא בקבוצת סיכון ו/או אם יש לו רקע משפחתי או תורשתי בהקשר למחלה.

גם במצבים בהם המטופל לא נדרש לעבור בדיקת קולונוסקופיה, מחובתו של הרופא המטפל לשקף בפני המטופל את האפשרות שלו לבצע את הבדיקה ואילו סיכונים עשויים להיות קיימים בה. במידה והרופא המטפל יתעלם מסממנים שיכולים להעיד על קיומו של סרטן והדבר יגרום להרעת מצבו של המטופל, ייתכן כי בעקבות זאת, הרופא יהיה חשוף בהמשך לתביעת רשלנות רפואית. מלבד זאת, על הרופא המטפל, לפרש באופן מדויק ונכון את תוצאות הבדיקה ולהעבירן למטופל באופן המהיר ביותר, בכדי שיוכל לקבל את הטיפול המתאים עבורו, במידה ויימצא כי הוא לקה במחלה.

 

כיצד ניתן להוכיח כי התקיימה רשלנות רפואית כלפי המטופל?

בכדי להוכיח כי התקיימה רשלנות רפואית, על עורך הדין המייצג להראות, במהלך התביעה, כמה הוכחות הנוגעות לכך והן:

ראשית, עליו להראות כי הרופא המטפל לא פעל בהתאם לקריטריונים ולנהלים שעל פיהם היה אמור לפעול ולמעשה וכי היה עליו לבחון לעומק את ההיסטוריה המשפחתית והתורשתית של המטופל ובהתאם, להפנות אותו לעבור בדיקת קולונוסקופיה.

בנוסף, על עורך הדין להראות כי קיימת סיבתיות בין הפעולה הרשלנית של הרופא (או של הגורם המקצועי שטיפל) ובין הנזק הנגרם לחולה. בהוכחה זו, עורך הדין נדרש להראות כי ללא התקיימה הפעולה הרשלנית, מצד הגורם המטפל, הנזק כלפי המטופל כנראה היה נמנע ולפיכך, הטיפול בחולה היה נעשה קל יותר בהתאם.

 

תביעה בגין רשלנות רפואית

במידה ונגרם למטופל נזק, עקב אבחון לקוי או עקב היעדר אבחון (שיכל למנוע את הנזק הנגרם לו), ייתכן כי הדבר יהווה עילה לתביעת רשלנות רפואית, כאשר על התובע יהיה להוכיח קשר סיבתיות, המעיד על כך שהנזק הנגרם לו הינו תוצאה ישירה מהאבחון או הטיפול הרשלני.

תביעות בגין רשלנות רפואית, מטרתן לפסוק סכום של פיצויים לטובת התובע, בגין הסבל והנזקים שנגרמו לו.

במידה ומטופל חושש כי נעשתה רשלנות רפואית, בנוגע לטיפול בו, עליו לפנות לעורך דין בתחום הרשלנות הרפואית, כדי להתייעץ עמו בנוגע למה שהתרחש. עורך הדין יוכל לבחון אם מדובר בעילה מוצדקת, שבגינה ניתן להגיש תביעה ובהתאם לכך, יוכל הוא להנחות את התובע להכין את כל החומר הרפואי הרלוונטי, המשקף את מצבו, את הבדיקות שעבר וכיו"ב ולצרפו לתביעה.

לרוב, החומר הרפואי המשקף את המחלה או הנזק הבריאותי, שממנו סובל המטופל, יכול להוות ראיה בהליך התביעה ולהוכיח כי הרופא שטיפל לא פעל עפ"י רמת האחריות שהייתה מצופה ממנו. עורך הדין המייצג, מתפקידו להדריך את התובע אילו מסמכים עליו לצרף לתביעה ובנוסף גם להפנותו לקבל חוות דעת מומחה, שתהווה ראיה נוספת בהליך המשפטי.

תביעה על איחור בגילוי סרטן, נדרש התובע להוכיח כי היו סימנים בשלביה המוקדמים של המחלה, אשר לא זכו להתייחסות מצד הגורם המטפל ולפיכך, המחלה החמירה. משעמותה של טענה זו, שבמידה והחולה היה מופנה לבדיקה בזמן והיה מקבל שיקוף לגבי המחלה, הוא היה מתחיל בטיפולים מתאימים כבר בשלבים מוקדמים של המחלה וכך, סיכוייו להחלים היו גבוהים יותר.

 

לסיכום

אי הפניית מטופל לבדיקת קולונוסקופיה עשויה לגרום לו לנזקים משמעותיים ואפילו בלתי הפיכים ולפיכך, עשויה היא להוביל בסופו של דבר לתביעת רשלנות רפואית כנגד הגורם המטפל. בהליך של תביעת רשלנות רפואית, עורך הדין המייצג נדרש להוכיח כי הנזק הנגרם למטופל, הינו תוצאה ישירה של ההתנהלות הרפואית, מצד הגורם המטפל וכי לולא היא היתה מתרחשת, הנזק יכל להימנע ומצבו הבריאותי של המטופל יכול היה להשתפר. בתהליך התביעה, על התובע להציג את התיעוד הרפואי, שעשוי לשקף את מצבו הבריאותי ובפרט, גם את חוות דעת של מומחה בתחום, בכדי להציג ראיות בנוגע למצבו הבריאותי ובנוגע לרשלנות הרפואית שגרמה לכך.

רשלנות רפואית באבחון סרטן עקב אי הפנייה לקולונוסקופיה
רשלנות רפואית באבחון סרטן עקב אי הפנייה לקולונוסקופיה
רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5