רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם

סרטן רירית הרחם נחשב לאחד מסוגי הסרטן הנפוצים בקרב נשים. קיומה של רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם עלולה לגרום לעיכוב בקבלת הטיפול הרפואי ולנזקים חמורים למטופלת לרבות התפשטות של המחלה לחלל הבטן תוך קיצור משמעותי של תוחלת החיים של החולה. על הגשת תביעת רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם במאמר שלפניכם.

 

אבחון מוקדם

אבחון מוקדם של סרטן רירית הרחם משמעותו יותר אפשרויות לטיפול במחלה ויעילות מוגברת בטיפול, דבר שצפוי להגדיל את סיכויי ההחלמה של החולה משמעותית. כל איחור באבחון מציבים את המטופלת בסכנה לפגיעה בפוריות ואף לסכנת חיים של ממש. אם קיים חשד להתרשלות מצד הצוות הרפואי שהיה אחראי לאבחון של המחלה, יש לפנות בהקדם לעורך דין ולבחון את האפשרות להגיש תביעה.

 

ביצוע של אבחנה מבדלת

כאשר אישה מדווחת על תסמינים אופייניים לסרטן רירית הרחם על הרופא המטפל לבצע למטופלת אבחנה מבדלת ובמידת הצורך לשלוח להיסטרוסקופיה וביופסיה של רירית הרחם, על מנת לשלול או לאשש את קיומה של המחלה באופן מוחלט. אי הצעת הבדיקות ואיחור באבחנה בעקבות זאת עשויה להיחשב בתור רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם ולהצדיק הגשת תביעה לבית המשפט.

 

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם במהלך הטיפול במחלה

מלבד רשלנות באבחון ואבחון מאוחר ישנם מקרים רבים של רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם במהלך הטיפול. למחלה פרוטוקולים טיפוליים שונים, כאשר לכל אחד מהם התאמה לשלב אחר של המחלה כמו גם לגורמים ספציפיים בהתאם למצבה של המטופלת. על הרופא להתאים באופן פרטני את הטיפול למצבה הפיזי, לשלב הגידול ולסוג המחלה המדויק.

 

רשלנות רפואית בניתוח

במקרים מסוימים גם לאחר שמחלת סרטן רירית הרחם אובחנה במועד, קורה שהטיפול שהחולה קיבלה אינו הטיפול הנכון ומתקיימת רשלנות רפואית בטיפול. אופי הטיפול במחלה נקבע על פי תוצאות הבדיקה ההמטולוגית של התאים הסרטניים, הגיל של החולה, מידת ההימצאות של גרורות בצוואר הרחם ועוד. בהתאם למצב החולה ובהתאם לפרוטוקולים הרופא צריך להתאים טיפול לחולה.

במידה ולא מתאימים את הטיפול המדויק והמתאים לחולה יתכן וזו רשלנות רפואית בטיפול. רשלנות רפואית בניתוח עשויה להתרחש בשל ביצוע הניתוח באופן לא נכון או מדויק אשר חוטא למיומנות הנדרשת מן הרופא בניתוח הספציפי. רשלנות בניתוח יכולה לנבוע גם מחוסר יכולת של הרופא לתקשר כראוי עם שאר הצוות הרפואי, ביצוע הניתוח ללא הקפדה על הסטריליות הנדרשת וכן הלאה.

כאשר ניתן להוכיח אי הקפדה על נהלי עבודה או על התקנות הרלוונטיות, אי מילוי אחר ההוראות שניתנו, אי עמידה בנהלי השגחה וכן הלאה בתי המשפט נוטים לקבוע כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם בניתוח המצדיק פיצויים.

 

אי קבלת הסכמה מדעת

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם עשוי להתרחש סביב ביצוע של ניתוח כריתה. לכל הליך יש סיבוכים וסיכונים שהמטופלת צריכה להיות מודעת אליהם. אי החתמה על הסכמה מדעת מקיימת עוולת רשלנות גם בהעדר קשר סיבתי בין ההליך הספציפי לבין הנזקים שנגרמו למטופלת. כאשר לא הוסבר למטופלת כל הסיבוכים אשר עלולים להיגרם מטיפול מסוים הדבר עלול להיחשב לרשלנות רפואית.

טרם הניתוח, הרופא המנתח מחויב לשבת עם החולה ולהסביר לה את האופציות הטיפוליות השונות העומדות בפניה הוא נדרש להסביר למטופלת מה יהיו ההשלכות של וויתור על הניתוח ואילו טיפולים נוספים אפשריים במצב הרפואי שלה. עליו להרחיב בפני המועמדת להליך הניתוחי לגבי החסרונות והיתרונות של האפשרויות השונות ומהם הסיכונים והסיכויים הטמונים בניתוח המוצע.

אי קבלת הסכמה מדעת

 

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם במעקב

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם עשויה להתרחש גם במעקב. רשלנות זו יכולה להתקיים הן במהלך אשפוז בבית החולים כגון לאחר הניתוח והן לאחר פרק זמן כאשר היה נדמה שהמחלה חלפה ולא הושם דגש מספק למעקב וממניעת ההישנות של המחלה. בכל מקרה של חשד לרשלנות יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ובמידת הצורך לקבל חוות דעת של מומחה.

 

חוות דעת ממומחה

תביעות רשלנות רפואית במקרים של סרטן רירית הרחם כמו כל תביעת רשלנות רפואית אחרת צריכה להיות מוגשת תוך צירוף של חוות דעת ממוחה. חוות הדעת נועדה לבסס את קיומה של עוולת הרשלנות. המומחה בדרך כלל יהיה אונקולוג ובמסגרת חוות הדעת הוא יסקור את השתלשלות המחלה והטיפולים בה ויצביע על המועד והמקום של הרשלנות הנטענת. בנוסף הוא יסקור את הנזקים ואת הקשר הסיבתי שבין האקט הרשלני לבין הנזק.

 

קשר סיבתי

במסגרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח סרטן רירית הרחם בחוות הדעת של המומחה לא מספיק להוכיח כי התרחשה רשלנות במהלך הניתוח, לפניו או אחריו ויש צורך להוכיח בנוסף שהרשלנות היא שגרמה לנזקים למטופלת. ישנם מקרים רבים בהם קיים קושי להוכיח את הקשר הסיבתי בין הרשלנות בניתוח לנזקים של המטופלת מכיוון שמתקיימים מספר גורמים נוספים העלולים לגרום לנזק וחלקם כתוצאה מהרשלנות וחלקם לא.

במצבים בהם שאלת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לנזק אינה ברורה בית המשפט עשוי לפסוק על פיצוי יחסי או להעביר את נטל ההוכחה לשלילת הקשר הסיבתי מהתביעה לכתפי הנתבעים. בית המשפט עשוי גם במצבים מעין אלו לקבוע כי התובע לא עמד בנטל הראייה לא הצליח לשכנע שמקור הנזק הינו ברשלנות ולא במחלה עצמה.

 

סיכום רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם. כפי שציינו, כל עיכוב באבחון של המחלה, מוביל לאיחור בתחילת הטיפול ולהתפשטות של הגידולים ומפחית את סיכויי ההחלמה של החולה. במקרים בהם הרופא המטפל אלא דאג להפנות לבדיקות הנדרשות את המטופלת יתכן ומדובר ברשלנות רפואית המצדיקה פיצויים משמעותיים.

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם
רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם

אבחון מוקדם של המחלה משמעותו יותר אפשרויות לטיפול במחלה ויעילות מוגברת בטיפול. אבחון מוקדם חיוני לשם הגברת סיכויי ההחלמה של החולה. כל איחור באבחון מציבים את המטופלת לסכנת חיים של ממש ובמידה והמחלה הייתה יכולה להתגלות מוקדם יותר לו הרופא המטפל היה פועל אחרת יתכן והדבר מהוה רשלנות.

רבים מהנזקים של המטופלת נובעים ממצבה הרפואי. הקושי הוא להוכיח כי אלמלא הרשלנות הרפואית התוצאה הייתה יכולה להיות אחרת. יש צורך לבסס את הקשר הסיבתי בחוות הדעת של מומחה רפואי לתחום ולהציג את מעשה הרשלנות בין אם במעשה או במחדל.

על מנת לאבחן גידול ממאיר ברירית הרחם לא ניתן להסתפק בבדיקת פאפ שנוטלת דגימה מצוואר הרחם בלבד. יש צורך בביצוע בדיקת היסטרוסקופיה אבחנתית הכוללת החדרה של צינורית לחלל הרחם ונטילת דגימה לשם ביופסיה של רקמת רירית הרחם. כאשר לא הוצע למטופלת בדיקה זו במועד הדבר עלול להיחשב רשלנות רפואית.

התסמינים השכיחים של סרטן רירית הרחם הם דימום נרתיקי ושינויים בדימום הווסתי טרם גיל המעבר. תסמינים נוספים כוללים כאבים בבטן התחתונה, תחושת התכווצויות בתוך האגן וכאבים בזמן קיום יחסי מין ובעת מתן שתן.

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5