רשלנות רפואית קרישה תוך - כלית מפושטת DIC

רשלנות רפואית קרישה תוך – כלית מפושטת DIC