תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה

תאונות עבודה הן לצערנו תופעה שכיחה למדי, היכולה להתרחש לא רק במקומות עבודה הנחשבים כמסוכנים, אלא גם בסביבת עבודה משרדית. לתאונות עבודה ישנן השלכות שונות על שגרת חיינו, כאשר אחת העיקריות והמהותיות מביניהן היא אובדן כושר עבודה ופגיעה בכושר ההשתכרות. הנה לפניכם המדריך השלם בנושא תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה

 

מהי תאונת עבודה?

כולנו מבלים לא מעט שעות בעבודה שלנו ומטבע הדברים, אנחנו חשופים למקרים של תאונות, מחלות, נפילות ופציעות בדרגות חומרה שונות ובאופן העלול לפגוע בכושר ההשתכרות שלנו. ככל והתאונה התרחשה במהלך ועקב העבודה, לרבות בזמן שהעובד נמצא בדרך אל העבודה ו/או בחזרה ממנה אל ביתו (למעט מקרים בהם חלה הפסקה או סטייה משמעותית מהדרך), הרי שהמקרה ייחשב כתאונת עבודה.

בניגוד לדעה הרווחת, תאונות עבודה יכולות להתרחש לא רק במקומות עבודה הנחשבים כמסוכנים, דוגמת אתרי בנייה ומפעלים, אלא גם בסביבת עבודה הנחשבה לבטוחה ומוגנת למדי, דוגמת משרדים. לתאונת עבודה קיימות השלכות שונות, אשר אחת הבולטות מביניהן היא אובדן כושר עבודה.

 

תאונות עבודה אובדן כושר עבודה

מחלות, תאונות ופציעות, עלולות להסתיים בתוצאות לא נעימות בלשון המעטה ולהשפיע על יכולתו של העובד הנפגע לשוב ולחזור למעגל העבודה בפרט ולעבודתו הספציפית ערב התאונה בפרט. מקרים אלו, בהם העובד הנפגע איבד את יכולתו לעבוד, נחשבים כמקרי תאונות עבודה אובדן כושר עבודה.

תאונות עבודה אובדן כושר עבודה יכולות להיות באופן חלקי, כלומר העובד עדיין יכול לעבוד, אך לא באותו שיעור כבעבר; או תאונות עבודה אובדן כושר עבודה מלא, כלומר, מצב בלתי הפיך, בו העובד אינו יכול לשוב לשוק העבודה בכלל. לאובדן כושר עבודה זמני או מלא קיימות השלכות כלכליות מהותיות, בגינן ניתן יהיה להגיש תביעת תאונות עבודה אובדן כושר עבודה ולקבל פיצויים חד פעמיים ו/או קצבת נכות קבועה.

 

כנגד מי מגישים תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה?

לאובדן כושר השתכרות יכולות להיות השפעות מהותיות על מצבו הכלכלי של העובד שנפגע, השפעות הנובעות הן מהירידה עצמה בכושר ההשתכרות והן מההוצאות הרפואיות הנלוות. בכדי להקל את הנטל הכלכלי, קיימת אפשרות להגיש תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה כנגד הגופים הבאים:

המוסד לביטוח לאומי

כחלק מדמי הביטוח לאומי החודשיים שכל עובד בישראל משלם, ביטוח לאומי דואג לכיסוי ביטוחי לעובדים גם במקרה של תאונות עבודה אובדן כושר עבודה  ומעניק לזכאים דמי פגיעה חד פעמיים או קצבת נכות כללית קבועה.

חברות הביטוח הפרטיות

במידה ולמעסיק קיימת פוליסת ביטוח פרטית לתאונות עבודה או שרכשתם באופן עצמאי פוליסות ביטוח פרטיות למקרים של תאונות עבודה אובדן כושר עבודה, ניתן יהיה להגיש תביעת פיצויים באמצעות הפוליסה, כאשר במרבית פוליסות הביטוח, סכום הביטוח המקסימלי שניתן יהיה לקבל בתביעה יעמוד על סך 75% מהשכר הממוצע של העובד הנפגע בשנה האחרונה.

 

כיצד מחושבים הפיצויים המגיעים מביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה?

הפיצויים שניתן לקבל במסגרת תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה המוגשות כנגד ביטוח לאומי מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות:

דמי פגיעה

דמי פגיעה הם תשלום חד פעמי המשולם לעובד הנפגע בשיעור של 75% מממוצע השכר של שלושת החודשים שקדמו לפגיעה וזאת עד לתקופה של 90 ימים.

קצבת נכות כללית

במקרים בהם תקופת אובדן כושר העבודה נמשכת מעבר ל – 90 ימים, הרי שניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות כללית וזאת בשיעור של עד 75% מממוצע השכר של שלושת החודשים שקדמו לפגיעה ובתנאי כי כושר ההשתכרות של העובד נפגע בשיעור של לפחות 50% או שהכנסתו הצטמצמה בשיעור של לפחות 60% (במקרים של אובדן כושר עבודה לצמיתות) או בשיעור של לפחות 45% (במקרים של אובדן כושר עבודה זמני).

 

תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה כנגד ביטוח לאומי – כדאי לדעת

את תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה כנגד ביטוח לאומי ניתן להגיש באופן מקוון או באופן פיזי, באחד מסניפי ביטוח לאומי, וזאת באמצעות מילוי טופס תביעה ייעודי, הכולל חלק אותו הרופא האישי צריך למלאת. את טופס התביעה ניתן להגיד עד לאחר שנה מהמועד בו נקבע אי כושר עבודה, אך כמובן שמומלץ ועדיף להגיש את התביעה בסמוך ככל האפשר למועד הפגיעה.

במידה ואתם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית חודשית, כדאי לדעת כי הקצבה תוענק לכם עד להתרחשות אחד מהמקרים הבאים:

  1. החלמה / חזרה לעבודה
  2. מות הנפגע
  3. הגעה לגיל פרישה

 

תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה כנגד חברות הביטוח – כדאי לדעת

תביעות תאונות עבודה אובדן כושר עבודה כנגד חברות הביטוח הפרטיות הן תביעות מאתגרות ומורכבות, הן בשל עצם העובדה כי לכל פוליסה קיימים התנאים והחריגים הייחודיים לה והן בשל כך שחברות הביטוח אינן נוטות למהר לשלם את הפיצויים המגיעים לנפגע, כך שפעמים רבות חברות הביטוח דוחות את התביעה בשל סיבות שונות ומגוונות.

במרבית פוליסות הביטוח הפרטיות קיימת תקופת המתנה לפני שניתן יהיה לתבוע את הפוליסה, תקופה העומדת על שלושה חודשים, כאשר במקרה של אובדן כושר עבודה לטווח ארוך, קיים סעיף 'פרנציזה', האומר כי חברת הביטוח תשלם רטרואקטיבית את הפיצויים בגין שלושת החודשים של תקופת ההמתנה.

 

האם ניתן לקבל פיצויים גם מביטוח לאומי וגם מחברות הביטוח הפרטיות?

אחת השאלות המרכזיות שעולות בעת תביעות אובדן כושר עבודה היא, האם ניתן לקבל 'כפל פיצויים', כלומר, גם פיצויים מביטוח לאומי וגם מפוליסת הביטוח ולמעשה, קיים קשר מסוים בין שתי האפשרויות לקבלת פיצויים, כאשר בסופו של דבר, הסך הכולל של הפיצויים לא יוכל לעלות על שכרו המקורי של הנפגע בטרם איבד את כושר עבודתו.

 

אילו פעולות מומלץ לעשות בכדי למקסם את סיכויי הצלחת תביעת אובדן כושר עבודה?

בכדי למקסם את סיכויי הצלחת תביעת אובדן כושר עבודה ולהבטיח כי תקבלו את מלוא הפיצויים המגיעים לכם, חשוב לדאוג לכך שיהיה ברשותכם תיק רפואי מלא ומסודר, הכולל את כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים – תיאור הפגיעה, חוות דעת רופא מומחה, אישורי מחלה, אישור רופא תעסוקתי ועוד.

הכנת התיק הרפואי כנדרש מהווה פרמטר חשוב בהכנה מיטבית לקראת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, אשר לאחר עיון בחומר תקבע את מסקנותיה ואת שיעור אחוזי הפגיעה והנכות הרפואית, באופן המשפיע בצורה ישירה על גובה הפיצויים שתוכלו לקבל.

 

מדוע חשוב לפנות לשירותיו של עורך דין מומחה בתחום תאונות עבודה – אובדן כושר עבודה?

תהליך התביעה ומימוש הזכויות במקרים של תאונות עבודה – אובדן כושר עבודה, הוא תהליך בירוקרטי, ארוך ומאתגר, כאשר מילוי לא נכון של טופס התביעה ואי צירוף המסמכים הנדרשים, עלול לא רק לעכב את זמני הטיפול וקבלת הפיצויים, אלא אף להביא לדחייה מוחלטת של התביעה.

שירותיו של עורך דין תאונות עבודה מקצועי ומומחה בתחומו, יאפשרו לכם להגיש את התביעה בראש שקט ובטוח, בדרך הנכונה והמומלצת ביותר למקרה הספציפי שלכם. ליווי מקצועי של עורך דין מומחה לאורך כל התהליך, כולל הכנה לקראת הזימון לוועדה הרפואית, מהווה פעמים רבות את נקודת ההבדל בין הצלחת התביעה וקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם, לבין קבלת פיצויים מופחתים ודחיית התביעה. צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין אונגר שויגמן לקבלת סיוע משפטי.

תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה
תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!