תביעות תאונות דרכים בעבודה: הוכחת רשלנות מעביד

תביעות תאונות עבודה הן בין תביעות הנזיקין השכיחות ביותר, כאשר תאונות העבודה יכולות להתרחש במגוון סיטואציות, אשר אחת הנפוצות מביניהן היא תאונת דרכים. תאונת דרכים המוגדרת כתאונת עבודה מעלה לא מעט סוגיות משפטיות ובמאמר זה נתמקד בנושא תביעות תאונות דרכים בעבודה: הוכחת רשלנות מעביד

 

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

כחלק מהסדרת מערכת היחסים שבין העובד והמעביד, קבע המחוקק מספר דינים הנוגעים למקום העובדה, כאשר אחת הסוגיות הבולטות בתחום היא תאונת עבודה. תאונות עבודה יכולות להתרחש בכל מקום עבודה, גם כאלו הנחשבים למקומות בטוחים למדי, כאשר הגדרת החוק מגדירה כל מקרה של תאונה שהתרחשה תוך כדי ועקב העבודה כתאונת עבודה.

בהתאם לכך, תאונת עבודה יכולה להיחשב ככזאת גם אם התרחשה באחד מהמקרים הבאים:

  1. בדרך אל העבודה ו / או בחזרה ממנה
  2. שלא בקשר ישיר לסוג או אופן העבודה

 

מתי תאונת דרכים תחשב כתאונת עבודה?

תאונת דרכים הנחשבת כתאונת עבודה יכולה להתרחש הן בזמן שעות העבודה והן בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה אל הבית. מנגד, כאשר תאונת הדרכים התרחשה תוך סטייה או הפסקה משמעותית מהמסלול הרגיל של העובד, הרי שתאונת הדרכים לא תחשב כתאונת עבודה.

דוגמאות לתאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

שליח פיצה אשר עבר תאונת דרכים בדרך אל לקוח ועובד אשר סיים את יום עבודתו ובדרך חזרה אל הבית עבר תאונת דרכים (בין אם כנהג ברכב ובין אם כהולך דרכים).

דוגמאות לתאונות דרכים אשר לא ייחשבו כתאונות עבודה

עובד אשר סיים את יום עבודתו ובדרך חזרה עצר בסופר או בבנק, הרי שהעצירה תחשב לסטייה משמעותית ממסלולו הקבוע ולפיכך, במידה ועבר תאונת דרכים, הרי שהיא לא תחשב כתאונת עבודה.

 

תביעות תאונות דרכים בעבודה – את מי ניתן לתבוע?

במידה ונפגעתם מתאונת דרכים הנחשבת כתאונת עבודה, הרי שעומדת בפניכם האפשרות להגיש תביעת תאונת דרכים בעבודה ולדרוש פיצויים בהתאם. תביעות תאונות דרכים בעבודה ניתן להגיש כנגד שני גופים עיקריים:

המוסד לביטוח לאומי

אחד הגורמים העיקריים שניתן לתבוע במקרה של תאונת דרכים הנחשבת כתאונת עבודה הוא המוסד לביטוח לאומי, האחראי על כל נושא מימוש הזכויות של העובדים. תביעות תאונות דרכים בעבודה כנגד ביטוח לאומי כוללות לרוב זימון לוועדה רפואית של ביטוח לאומי, אשר תקבע את מידת הפגיעה ואחוזי הנכות בגין התאונה, באופן המשפיע על סך הפיצויים שניתן לקבל.

חברת הביטוח הפרטית

במקרה של תאונת דרכים ניתן יהיה לתבוע את פוליסת הביטוח שלכם או של נהג הרכב הפוגע, באמצעות פוליסת ביטוח חובה (במידה ומדובר בנזקי גוף) או באמצעות פוליסת ביטוח מקיף / צד שלישי (במידה ומדובר בנזקי רכוש) והכל בכפוף לתנאי וחריגי פוליסת הביטוח.

 

האם ניתן לתבוע את המעסיק בגין תביעות תאונות דרכים בעבודה?

אחת השאלות המרכזיות שעולות במקרים של תביעות תאונות דרכים בעבודה היא, האם ניתן לתבוע את המעסיק? והתשובה לכך היא בהחלט כן. תביעת תאונת דרכים בעבודה כנגד המעסיק תחשב כתביעת נזיקין אזרחית לכל דבר ועניין, כאשר אחד האלמנטים המרכזיים הנדרשים להוכחה בתביעה כזאת היא הוכחת רשלנות המעביד.

על פי פקודת הנזיקין, למעסיק קיימת חובת זהירות כלפי עובדיו ובמסגרת אחריות זו, על המעסיק לפעול בכל דרך אפשרית ולנקוט בכל הפעולות הסבירות להגנה על עובדיו מפני סיכונים הקיימים בתהליך העבודה בכלל ובמקום העבודה בפרט ובין היתר לדאוג להדרכה, אופן ביצוע העבודה, שימוש נכון ובטוח בכלי העבודה ועוד.

 

הוכחת רשלנות המעביד במסגרת תביעות תאונות דרכים בעבודה

הוכחת יסוד הרשלנות של המעביד היא המפתח העיקרי להצלחת תביעות תאונות דרכים בעבודה וקבלת פיצויים בהתאם. ככל ולא נצליח לבסס את יסוד הרשלנות, הרי שלא נוכל לתבוע את המעסיק, היות ולמעסיק לא תתקיים אחריות בתאונה.

את הוכחת יסוד הרשלנות של המעביד ניתן להוכיח באמצעות תיעודים, הוכחות וראיות נוספות הנוגעות לכך שהמעביד פעל שלא כשורה ושלא על פי חוק, כאשר במידה והמעסיק יוכיח מצידו כי הנזק שנגרם לעובד נגרם גם בשל רשלנות העובד, הרי שלעובד יגיעו פיצויים מופחתים בהתאם לחלקו היחסי הנגזר ממידת הרשלנות.

 

סדר הפעולות המומלץ לאחר תאונת דרכים בעבודה

בכדי למקסם את הפיצויים המגיעים לכם במסגרת תביעות תאונות דרכים בעבודה, מומלץ לנקוט בסדר הפעולות הבא:

תיעוד התאונה

בשלב הראשון, חשוב ומומלץ לתעד באופן ברור ומפורט ככל האפשר את זירת התאונה, לרבות צילומים ועדים פוטנציאליים ששהו במקום.

החלפת פרטים

בין אם נפגעתם כהולכי רגל ובין אם כנהגים, חשוב לקחת את כל הפרטים של כלי הרכב והנהגים המעורבים בתאונה, בכדי לדעת בהמשך למי להפנות את התביעה.

פנייה לקבלת טיפול רפואי

גם אם אתם מרגישים בסדר גמור ברגעים הראשונים שלאחר התאונה, חשוב ומומלץ ללכת לקבלת טיפול רפואי, במהלכו ניתן יהיה לגלות האם קיימות גם פגיעות העלולות לבוא לידי ביטוי בעתיד. בעת הפנייה לקבלת טיפול רפואי, חשוב לדאוג לכך שיצוין במסמכים הרפואיים כי מדובר בתאונת עבודה.

מסירת הודעה למעסיק

על הנפגע בתאונת דרכים בעבודה למסור הודעה למעסיק בדבר התאונה ולמלא טופס ייעודי (בל 250) המפרט את נסיבות התאונה והשתלשלות העניינים.

 

אילו אלמנטים נוספים יש להוכיח במסגרת תביעות תאונות דרכים בעבודה?

מלבד הצורך להוכיח את יסוד הרשלנות במסגרת תביעות תאונות דרכים בעבודה, יש להוכיח עוד שני אלמנטים נוספים בכדי לבסס את עילת התביעה ולקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לנו:

הוכחת הנזק

הוכחת הנזק מהווה תנאי סף להגשת תביעות תאונות דרכים בעבודה כנגד המעסיק, כאשר הוכחת הנזק יכולה להיעשות באמצעות מסמכים רפואיים המגבים את טענותיכם וכן חוות דעת רפואית של רופא מומחה.

הוכחת הקשר הסיבתי

לאחר שהצלחנו להוכיח את מהות הנזק ויסוד הרשלנות של המעביד, עלינו לפעול להוכיח את הקשר הסיבתי שבין השניים, כלומר, להוכיח שרשלנות המעביד היא אכן היתה הגורם הישיר לנזק שנגרם לעובד.

 

תביעות תאונות דרכים בעבודה – מה גובה הפיצויים שניתן לקבל?

סך הפיצויים שניתן לקבל בגין תביעות תאונות דרכים בעבודה משתנה בהתאם לסוג הנזק שנגרם ולמידת השפעת הנזק על תפקודו השגרתי ועתידו של הנפגע. כך לדוגמה, סך הפיצויים שניתן לקבל בגין תביעות תאונות דרכים בעבודה הכוללות קבלת אחוזי נכות רפואית בשיעורים גבוהים ולתקופה העולה על 185 ימים, יכולים להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

כיצד עורך דין תאונות עבודה יוכל לסייע לנו להוכיח את רשלנות המעביד?

הוכחת יסוד הרשלנות במסגרת תביעות תאונות דרכים בעבודה, היא משימה מאתגרת ולא פשוטה, על אחת כמה וכמה כשהיא צריכה לבוא בהקשר סיבתי עם הנזק שנגרם. לפיכך, מיד לאחר ההתאוששות מתאונת הדרכים שעברתם, חשוב ומומלץ לפנות לשירותיו של עורך דין תאונות עבודה מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יסייע לכם לבסס את עילת התביעה.

עורך דין תאונות עבודה הוא הגורם המקצועי והמנוסה בתחום, בעל הידע המקצועי והניסיון רב השנים בדרכי ההתנהלות המקובלים בתביעות נזיקין, כך שלאחר שאילת השאלות הנכונות וקבלת כלל החומר הראייתי לידיו, יוכל לגבש תשתית ראייתית ולהוכיח בצורה ברורה וחד משמעית כי מקור הנזקים שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים, הוא ברשלנות המעביד. צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין אונגר שויגמן לקבלת סיוע משפטי.

תביעות תאונות דרכים בעבודה הוכחת רשלנות מעביד
תביעות תאונות דרכים בעבודה הוכחת רשלנות מעביד
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!