תביעת ביטוח סיעודי לילד אוטיסט

ילד אוטיסט במשפחה מזמן אתגרים לא פשוטים. הילד ייאלץ להתמודד בהתמודדויות, חברתיות, סביבתיות ותפקודיות שונות לאורך חייו. ההתמודדות לא תהיה של הילד לבדו אלא של המשפחה כולה. המדינה ערה לקשיים ואתגרים אלו ומשכך מעניקה מגוון זכויות והטבות למשפחות להן ילדים אוטיסטים. להלן נגלה מהן אותן הטבות וכיצד ניתן לממש אותן, תוך התמקדות יתירה בתביעת הביטוח הסיעודי.

 

קצבת ביטוח לאומי

אזרחי ישראל מחויבים בתשלום ביטוח לאומי. מוסד הביטוח הלאומי, אשר נוסד עוד בשנות ה-50 המוקדמות, הוא אחד מסימני ההיכר של הממסד הישראלי ומוסדות הממשלה. המוסד גובה דמי ביטוח מכלל אזרחי המדינה ומעניק תשלומים, לפי תביעות, לאלו אשר זקוקים לכך.

התביעה הרלוונטית לענייננו, אשר מזכה רבים במדינת ישראל לגמלת ביטוח לאומי קבועה וחודשית, הינה תביעה בגין נכות. אדם אשר נקבעו לו אחוזי נכות יהא זכאי לקצבה מביטוח לאומי, בסכום התלוי באחוזי הנכות אשר נקבעו לו. אוטיזם מוכר כאבחון המעניק אחוזי נכות וממילא מזכה את משפחת האוטיסט לגמלה קבועה מביטוח לאומי. קצבה זו תעמוד על סך 2,300 שקלים.

כאשר מוכח כי הילד האוטיסט תלוי לחלוטין בעזרת הזולת ודרוש לסיוע מתמיד, ניתן לתבוע הגדלה של הקצבה מביטוח לאומי בסך 2,000 שקלים נוספים. ישנן שלל נסיבות המוגדרות כמצריכות סיוע מתמיד. כך, התמודדויות פיזיות דוגמת חוסר יכולת ללכת, חוסר שליטה בסוגרים, חוסר יכולת להתלבש באופן עצמאי וכן לאכול באופן עצמאי ואף היעדר מסוגלות להתקלח ללא עזרה, יזכו את משפחת הילד בהגדלת הקצבה.

לא בנקל יעניק הביטוח הלאומי את הקבצה המבוקשת. נדרשות שלל הוכחות וראיות לצד מאמץ בירוקרטי כדי לזכות בקצבה הסטנדרטית או המוגדלת. במקרים בהם יסרב הביטוח הלאומי לתביעה ולא יקבל אותה, ניתן יהיה לפנות אל וועדת הערר של הביטוח הלאומי אשר תבחן את הבקשה מחדש.

 

הנחות בשירותים ממשלתיים

ילד שאובחן כאוטיסט מזכה את משפחתו בשלל הנחות בשירותים ממשלתיים שונים. הנחות אלו אמורות אף הן, בדומה לקצבת הנכות, לסייע לילד הנכה ולמשפחתו ולאפשר להם להקצות את המשאבים הדרושים לשם קידום הילד האוטיסט, משאבים הגבוהים במידה ניכרת מאלו הדרושים לגידול ופיתוח ילד אשר אינו אוטיסט.

 

הנחה בארנונה ובחשמל

הורים לילד אוטיסט זכאים להנחה בתשלומי הארנונה העירוניים. הורים לילד אוטיסט יזכו בהנחה בגובה משתנה, כתלות באחוזי הנכות שנקבעו לילד. לכל היותר, יזכה הילד בהנחה של 33 אחוזים בתשלומי הארנונה השנתיים. כמו כן, האוטיזם מזכה את משק הבית בהנחה של 50% מצריכת החשמל הסבירה. כמובן שלשם קבלת ההנחות, על הילד להתגורר בבית בפועל.

 

תו חניה

ילד אוטיסט מזכה את משפחתו אף בתו חניה של נכה. תו נכה זה מעניק להוריו את הזכות להחנות את הרכב אשר עליו מוסב התו בחניות המוקצות לנכים. מדובר בסיוע משמעותי ולא מבוטל בהתחשב במצוקת החניה המאפיינת את ישראל. כמובן שהענקת התו סבירה והגיונית בהתחשב בנסיבות. הליכה עם ילד אוטיסט מהרכב אל היעד, עלולה להיות קשה לאין ערוך מהליכה עם ילד אשר אינו נכה.

 

נקודות זיכוי במס הכנסה

ההנחה האחרונה לה זוכים הורים לילדים אוטיסטים, היא שתי נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה. משמעות הנקודות היא שסכום גבוה יותר מסך ההכנסה של ההורים יהיה פטור ממס לחלוטין.

 

תביעת ביטוח סיעודי

ילדים עד גיל 18 זכאים לביטוח סיעודי בחינם מטעם קופות החולים. הביטוח הסיעודי תפקידו להבטיח גמלת הכנסה בדמות קצבה עבור אדם אשר נזקק לסיוע סיעודי. כמו כן, ניתן לבטח ילד בביטוח סיעודי באופן עצמאי, דרך אחת מחברות הביטוח הפועלות במשק הישראלי. הביטוח הסיעודי חשוב וקריטי, שכן הוא מאפשר קיום ברווחה גבוהה הרבה יותר מזו המתאפשרת על ידי הגמלות המתקבלות מביטוח לאומי בלבד.

כאשר ילד המאובחן כאוטיסט מבוטח בביטוח סיעודי, ניתן להגיש תביעת ביטוח סיעודי לילד אוטיסט אשר תזכה באותה גמלה קבועה. עד כמה שהביטוח הלאומי אינו קל בקבלת תביעות, חברות הביטוח יכולות להיות קשות עוד יותר ולהערים שלל קשיים לקבלת התביעה.

בהתאם לרוב הפוליסות של הביטוח הסיעודי, לא כל ילד אוטיסט יימצא זכאי לקבלת דמי הביטוח הסיעודי. ישנם שישה קריטריונים לבחינת הסיעודיות של הילד האוטיסט. רק אם הילד לא מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות שנקבעו בקריטריונים, הוא יזכה בתביעת הביטוח הסיעודי. שש הפעולות בקריטריונים הן מסוגלות להתלבש ולהתפשט בגילאים הרלוונטיים, לקום ולשכב באופן עצמאי, ללכת, להתקלח ללא סיוע, לאכול ולשתות לבד ולבסוף לשלוט על הסוגרים.

 

לא סוף פסוק

האם ילד אשר לא עונה על שלושה מתוך ששת הקריטריונים לא יזכה לביטוח סיעודי? בפשטות, ולפי תנאי הפוליסה, התשובה צפויה להיות חיובית. אולם כאן נכנס עיקר תפקידו של עורך הדין אשר תבחרו בו לשם הגשת התביעה וניהולה. עורך דין טוב ומיומן יוכל להשיג עבורכם ביטוח סיעודי, גם ללא הוכחת שלושה מתוך ששת הקריטריונים שהוצגו. זאת, תוך הוכחת נסיבות מיוחדות המצדיקות את מתן הקצבה הסיעודית.

עורך דין טוב ומיומן יוכיח, כאשר ההורים יהיו מעוניינים בכך כמובן, כי הילד האוטיסט לא מסוגל להתנהל באופן עצמאי וחייב השגחה סיעודית מתמדת. זאת, אף אם הוא לא סובל מכל מגבלה פיזית אלא רק ממגבלה מנטלית. המגבלה המנטלית אינה מאפשרת לילד להתנהל באופן עצמאי ומחייבת השגחה צמודה על הילד. השגחה צמודה זו יכולה לזכות את הילד בביטוח סיעודי מחברת הביטוח.

פעמים רבות, במצבים מעין אלו, עורכי הדין יוכלו להגיע להסכם פשרה עם חברת הביטוח לפיו לא ישולמו כלל הכספים המצוינים בפוליסה מצד אחד, אך מצד שני ישולם סכום נכבד אף ללא עמידה דקדקנית בתנאים שנקבעו בה. כך, עורך הדין יסייע להורים לממש את זכותם ולהנות מדמי הביטוח הסיעודי לילד אוטיסט.

תביעת ביטוח סיעודי לילד אוטיסט
תביעת ביטוח סיעודי לילד אוטיסט

כאמור, גם ביטוח לאומי מעניק את הקצבאות רק לאחר הגשת תביעה. חשוב להגיש תביעה איכותית ומדויקת, העומדת בכלל הכללים והפרוצדורות כדי שהתביעה אכן תתקבל. ניתן, אמנם, לפעול באופן עצמאי ולהגיש את התביעה ללא סיוע, אך הסיכויים לדחיית התביעה במקרה זה אינם מבוטלים. מנגד, ניתן להסתייע בשירותיו של עורך דין שיעלה בעשרות אחוזים את הסיכויים לקבלת התביעה.

המדינה מעניקה הטבות נוספות למשפחת הילד האוטיסט. המדינה מזכה, למשל, את הילד האוטיסט בחינוך מיוחד, בטיפולים משלימים אצל מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת וכן הלאה. כל זאת, במטרה להעניק לילד מעטפת שתאפשר לו ולמשפחתו לא לעצור את החיים ולהמשיך לצמוח ולהתפתח. 

חשוב לבחור בעורך דין מומחה המתמחה בתביעות נזקי גוף ותביעות ביטוח סיעודי, לשם מקסום הסיכויים להצלחת התביעה. עורך דין חסר ניסיון, מיומנות והצלחות יוכל לא רק שלא לסייע אלא אף לפגוע בסיכויי ההצלחה של התביעה. משכך, יש לבחור בעורך דין מנוסה ומצליח בלבד.

ניתן להחליף עורך דין במהלך תביעה. במידה וההתקשרות שלכם עם עורך דין לא עלתה יפה או לחלופין עורך הדין לא ביצע עבודה טובה, תוכלו להחליף את עורך הדין לעורך דין מצטיין בתחום. בהצלחה!

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית היא עניין מורכב. הצוות הרפואי עושה ככל יכולתו על מנת לספק שירותי רפואה טובים, המטופל שם את מבטחו בצוות ובסופו של דבר נוצר

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5