תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה

תביעות עבודה הן לצערנו תופעה שכיחה למדי. מדי שנה מתרחשות עשרות תאונות עבודה בישראל, שחלקן נגמרות בתוצאות קשות ואף מקרי מוות. מקרים אלו מותירים את המשפחה להתמודד לא רק עם הצער והכאב שבאובדן אלא גם עם נטל כלכלי כבד ומשמעותי, איתו ניתן להתמודד בין השאר באמצעות  תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה

 

תאונות עבודה בישראל – השלכות ונתונים סטטיסטיים

תאונות עבודה בישראל הן לצערנו תופעה שכיחה למדי, המתרחשת הן במקומות עבודה הנחשבים למסוכנים, דוגמת מפעלים ואתרי בנייה והן במקומות עבודה משרדיים. מידי שנה מאבדים את חייהם עשרות עובדים כתוצאה מתאונות עבודה שונות, כאשר מחצית מהמקרים מתרחשים באתרי בנייה.

תאונות עבודה עלולות להסתיים בפגיעות מסוגים שונים ובדרגות חומרה משתנות, כאשר הגורמים המרכזיים לפגיעות חמורות ומקרי מוות הם: נפילה מגובה, נפילת חפץ ותאונה עם מכשירי עבודה שונים. מלבד ההשלכות הפיזיות של תאונת עבודה, הרי שבמקרים של פציעה, ועל אחת כמה וכמה פטירה של עובד כתוצאה מתאונת עבודה, הרי שקיים גם היבט כלכלי משמעותי איתו בני המשפחה נאלצים להתמודד.

 

זכויות המשפחה של הנפטר בעקבות תאונת עבודה

בין אם מדובר בתאונת עבודה שגרמה למותו של העובד באופן ישיר ובין אם העובד שנפגע בתאונת עבודה קיבל בחייו קצבת נכות ולאחר פרק זמן מסוים נפטר מאותה פגיעה, הרי שניתן להגיש תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה ולממש את הזכויות המגיעות להם מביטוח לאומי:

קצבה

תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה המזכה בקצבה, מוכרת גם בשם גמלת תלויים, כאשר בני המשפחה הזכאים הם משפחתו הגרעינית של הנפגע – אלמן או אלמנה והילדים. במקרים מסוימים, ניתן לממש זכויות גם עבור בני משפחה מקרבה רחוקה יותר – הורים, אחים וסבים, במידה ויוכח כי הנפטר היה מפרנסם העיקרי.

מענק

תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה שנדחתה מסיבות מסוימות, כמו אי הגשת התביעה בהתאם להוראות החוק, איחור בתשלום דמי ביטוח לאומי ועוד, אמנם אינה מזכה בקצבה, אך יכולה לזכות את בני המשפחה בקבלת מענק חד פעמי.

 

מהי גמלת תלויים?

את תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה ניתן להגיש עד שנה ממקרה הפטירה, כאשר במרבית המקרים, התביעה מסתיימת בקבלת גמלת תלויים, שנועדה לסייע ולהקל על הנטל הכלכלי של המשפחה הקרובה של הנפטר. סכום גמלת התלויים מחושב כאחוז מסוים משכרו של הנפטר והוא מועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאים.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת גמלת תלויים?

לפני שמגישים תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, כדאי לדעת מהם תנאי הזכאות של בני המשפחה:

אלמן או אלמנה

תנאי הזכאות לקבלת גמלת תלויים משתנים בין אלמן לאלמנה (מלבד עצם העובדה כי הם צריכים להיות בסטאטוס נשואים בעת פטירת העובד), כאשר אלמנה תהיה זכאית לקבלת הגמלה בין אם היא עובדת ובעלת הכנסות אחרות שאינן מעבודה ובין אם לאו. בעוד שאלמן, יהיה זכאי לגמלה במקרים בהם הכנסתו נמוכה מסך מסוים וכן אם יש עימו ילד בעל זכאות לקצבה.

יתומים

בכדי שילדי המנוח יוכלו לקבל גמלת תלויים, עליהם להיות מתחת לגיל 18 למעט המקרים הבאים:

  • גיל 18 – 20 ולומד 24 שעות שבועיות (לפחות) במוסד חינוכי על יסודי
  • 18 – 24  ומשרת בצבא

 

מה ההבדל בין גמלת תלויים לקצבת שארים?

אנשים רבים המגישים תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, נוטים להתבלבל בין המושגים גמלת תלויים, המגיעה כאמור לבני המשפחה בעקבות פגיעת עבודה לבין המושג קצבת שאירים. אמנם מדובר בשני מושגים המתייחסים לכך שבני המשפחה מקבלים קצבה מהמדינה בשל פטירת בן משפחה, אך בעוד גמלת תלויים מתייחס לתאונות עבודה, הרי שקצבת שאירים משולמת לבני המשפחה (אלמן או אלמנה ויתומים) ללא קשר לסיבת הפטירה.

 

אילו עוד מענקים בני המשפחה של הנפטר יכולים לקבל?

מלבד גמלת התלויים עצמה, יכולים בני המשפחה של הנפטר לקבל מענקים נוספים:

מענק תלויים

מענק חד פעמי המשולם לאלמן או אלמנה שילדיו בגרו וזכותו לקבלת גמלת תלויים פקעה.

מענק נישואין

מענק זה ישולם במקרה והאלמן או האלמנה נישאו מחדש.

מענק בר מצווה

מענק בר / בת מצווה יגיע לילדיו של הנפטר בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או גיל 13 (לבנים) כאשר גובה המענק שווה לשליש מהשכר הממוצע במשק.

מענק פטירה

במידה והאלמן או האלמנה שקיבלו גמלת תלויים נפטרו, ילדיהם יהיו זכאים לקבלת מענק פטירה חד פעמי.

 

כיצד מגישים תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה?

הגשת תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה מתחילה בהגשת טופס תביעה, באופן פיזי או מקוון, כנגד ביטוח לאומי. אל התביעה יש לצרף מסמכים נלווים כמו – אישור העסקה מאת מעסיקו של המנוח, אישור שכר בשלושת החודשים שקדמו לפטירה, אישור בעלות על חשבון הבנק ועוד.

מאחר ומילוי לא נכון של טופס התביעה ואי צירוף כלל המסמכים הנדרשים, עלול לעכב באופן משמעותי את זמני הטיפול בתביעה ואף להביא לדחייתה, חשוב ומומלץ להיעזר בעורך דין תביעות עבודה מקצועי ומומחה בתחום, שיכוון וילווה אתכם לאורך כל תהליך תביעת בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה עד לקבלת הקצבה המגיעה לכם.

 

אילו עוד גורמים בני משפחתו של העובד שנפטר יכולים לתבוע?

מלבד ביטוח לאומי, בני משפחתו של העובד שנפטר יכולים לבדוק את האפשרות לממש את הזכויות המגיעות להם באמצעות תביעת גופים נוספים כמו קרן הפנסיה וחבות הביטוח הפרטיות. גם במקרים אלו מומלץ לצור קשר בהקדם אל שירותיהם של משרד עו"ד אונגר שויגמן, בכדי להבין מהן האפשרויות המומלצות ביותר עבורכם וכיצד למקסם את הפיצויים שניתן לקבל.

תאונת עבודה שהסתיימה במותו של העובד, יכולה לזכות את בני המשפחה (גרעינית או מורחבת בתנאים מסוימים), בקצבה חודשית, המוכרת בשם גמלת תלויים ומחושבת בהתאם לאחוז מסוים משכרו של הנפטר או בקבלת מענק חד פעמי, במקרה שהתביעה נדחתה.

מלבד גמלת התלויים, זכאים בני המשפחה של הנפטר לקבל מענקים נוספים במקרים מסוימים, דוגמת מענק תלויים, מענק נישואין, מענק בר מצווה ומענק פטירה, מענקים אלו מחושבים לעיתים כסך מסוים מהשכר ולעיתים בסך מוגדר וקבוע מראש.

בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה המעוניינים להגיש תביעה כנגד ביטוח לאומי, יצטרכו להגיש את טופס התביעה באופן מקוון או פיזי כנגד ביטוח לאומי, כאשר מלבד טופס התביעה עצמו, יש לצרף מסמכים נוספים דוגמת אישור העסקה מאת מעסיקו של המנוח, אישור שכר בשלושת החודשים שקדמו לפטירה, אישור בעלות על חשבון הבנק ועוד.

מלבד ביטוח לאומי, בני המשפחה של הנפטר מתאונת עבודה יכולים להגיש תביעה למימוש זכויותיהם גם כנגד גופים כמו קרן הפנסיה וחברות הביטוח הפרטיות, כאשר בכל מקרה של הגשת תביעה למימוש זכויות בני המשפחה בעקבות פטירה מתאונת עבודה, מומלץ להתייעץ בהקדם עם עו"ד מומחה בתחום.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!