תביעות נזקי גוף

כאשר לאדם נגרמים נזקי גוף, הדבר עשוי לזכותו על פי החוק בישראל בזכויות שונות. על כן, במידה ונפגעתם בגופכם, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין, על מנת לבחון את ההיתכנות של קבלת פיצוי כספי בשל פגיעתכם. בשורות הבאות נספק לכם מידע מקיף בדבר הזכות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף בישראל והדרך למימושה באמצעות תביעות נזקי גוף. 

 

מהם נזקי גוף ואילו סוגים של נזקי גוף עשויים להצדיק הגשת תביעות נזקי גוף?

"נזקי גוף" הם מונח כללי, המתייחס למגוון סוגי פגיעות פיזיות, ובכללן פגיעות גופניות שנגרמו לאדם במסגרת קבלת טיפול רפואי, פציעה או מחלה שנגרמו לעובד בשל עבודתו, או פגיעות פיזיות שאדם ספג בשטח ציבורי. כל אחד מסוגי הנזקים הגופניים הללו, עשוי לשמש אמנם כעילה להגשת תביעת נזקי גוף. אולם הטיפול המשפטי בכל אחד מהם, נשען על חוקים שונים.

לצורך העניין, גם פציעה שהתרחשה כאשר אדם השתמש בכלי רכב מנועי וגם פציעה שנגרמה לאדם בעקבות מעידה ברחוב, עשויות להיחשב בתור נזקי גוף. אולם התביעה שתוגש בעקבות תאונת הדרכים תסתמך על חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. זאת לעומת תביעת נזקי גוף אשר תוגש בעקבות נפילה ברחוב, שתישען על ההוראות בפקודת הנזיקין.

האם ניתן להשיג פיצוי בתביעות נזקי גוף על כל סוג של פגיעה?

התשובה הכללית לשאלה זו, היא שלילית. זאת מאחר ולא כל נזק הוא כזה שניתן לייחס לגורם "מזיק". על מנת שניתן יהיה לקבל בתביעת נזיקין פיצוי כספי בגין נזק גוף, לרוב יש להוכיח אדם או רשלנות מצד הזולת כעילת תביעה. החריג לעניין זה, הוא במקרה של תביעת ביטוח, המוגשת כאשר לאדם יש פוליסת ביטוח שנועדה לפצותו בגין נזקי גוף, גם ללא צורך בהוכחת אשם של צד שלישי.

 

מהן תביעות נזקי גוף?

תביעות נזקי גוף הן תביעות נזיקין המוגשות במטרה להשיג פיצוי כספי חד פעמי בגין פגיעה פיזית. שווי התביעה מוערך לרוב על בסיס סיכויי ההצלחה של התביעה, היקף הפיצוי הנדרש ונזקי הגוף שנותרו אצל הנפגע בפועל.

 

למה חשוב לשים לב בהגשת תביעות נזקי גוף?

הצלחת התובעים להוכיח את עילת התביעה בהגשת תביעות בגין נזקי גוף, תלויה במידה רבה באסמכתאות הרפואיות שיוכלו להציג להוכחת הקשר בין הפגיעה שנגרמה להם ובין נזקי הגוף שמהם הם סובלים. לעניין זה, ישנו משקל רב לתיעוד הרפואי שנאסף במסגרת הטיפול הרפואי הראשוני שניתן לתובע לאחר האירוע שבו נפגע, לכאורה.

לצורך העניין, בהגשת תביעה על נזקי גוף שנגרמו בתאונה, חשוב שנסיבות התאונה המתועדות במסגרת האישור הרפואי הראשוני יהיו תואמות למה שקרה הלכה למעשה. זאת משום שככל שיתגלו סתירות בין הגרסאות לאירוע, סיכוייו של התובע לקבלת הפיצוי המיוחל, קטנים משמעותית.

 

איך נקבע גובה הפיצויים בתביעות נזקי גוף?

גובה הפיצויים בתביעת נזקי גוף משתנה ממקרה למקרה ומתביעה לתביעה. הדבר תלוי בגורמים רבים וביניהם סוג תביעת הפיצויים. לדוגמא, במקרה של תביעות רשלנות רפואית, סכום הפיצוי שונה מתביעות נזיקין המוגשות בשל פגיעה בתאונת דרכים. בכך מקרה, הבסיס לקביעת סכום הפיצויים לנפגעים בתביעות נזקי הגוף, נקרא "ראשי נזק".

ראשי הנזק הם בעצם קטגוריות שונות של נזקים, שלפיהם מוערכת חומרת הפגיעה בתובע ומכומת סכום הפיצוי שמגיע לו. בין ראשי הנזק הנפוצים שבגינם תובעים פיצויים בתביעת נזקי גוף, ישנם: הפסד השתכרות הוצאות רפואיות, כאב וסבל, וכיוצא באלו. זאת כאשר לדרגת הנכות שהניזוק נותר עמה, ניתן משקל בעת חישוב גובה הפיצוי שישולם לו.

 

כמה עולה ייצוג משפטי של עורך דין בתביעת נזקי גוף?

במרבית המקרים, עורכי דין מתחום הנזיקין גובים שכר טרחה בתביעות על נזקי גוף כאחוזים מגובה הפיצוי שנפסק לתובע, באם זכה בתביעה. כלומר, התשלום לעורך הדין מתבסס על הצלחתו בתיק ואינו סכום שהוגדר מראש. לרוב, מדובר ב 20 עד 30 אחוז מסכום הפיצוי שבית המשפט פסק לטובת התובע. בכל מקרה, מן הראוי להציג לעורך הדין שאתם שוקלים להסתייע בשירותיו לליווי תביעתכם, את שאלת שכר הטרחה מבעוד מועד.

 

מהי תקופת ההתיישנות על הגשת תביעות נזקי גוף?

תקופת ההתיישנות על הגשת תביעת נזקי גוף עומדת על שבע שנים ממועד הפגיעה, במרבית סוגי תביעות הפיצויים המוגשות בידי בגירים בשל נזקי גוף. אולם בחלק מהמקרים תקופת ההתיישנות עומדת על שלוש שנים בלבד מקרות הפגיעה. זאת בשונה מתביעת נזקי גוף המוגשות עבור נפגעים קטינים, שתקופת ההתיישנות על תביעתם נספרת רק החל מהגיעם לגיל 18. פירוש הדבר הינו כי קטין שניזוק בהיותו בן עשר, יהיה רשאי להגיש את תביעתו עד הגיעו לגיל 25. לכן קריטי להתייעץ באופן פרטני עם עו"ד נזיקין כששוקלים להגיש תביעת נזקי גוף.

 

מה בין תביעות נזקי גוף והמוסד לביטוח לאומי?

לפני שמגישים תביעות נזיקין על נזקי גוף לבית המשפט, חשוב לברר על פי נסיבות הפגיעה כיצד ניתן לממש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. לא אחת, ניתן לקבל פיצויים זמניים בדמותם של דמי פגיעה או פיצוי קבוע בדמות גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. זאת כאשר בחלק מן המקרים מבוטח שעבר אירוע ביטוחי כלשהו עשוי אף להיות זכאי לקבלת פיצויים מכמה גורמים שונים במוסד לביטוח לאומי. גם בנושא זה חשוב וכדאי להתייעץ עם עו"ד נזיקין מנוסה.

 

מה פשר המושגים 'כאב' או 'סבל' בהקשר לנזקי גוף?

כאשר תובעים בתביעת נזקי גוף פיצויים בגין ראשי הנזק שנקראים "כאב וסבל", הכוונה הינה לעוגמת הנפש שנגרמה לתובע בשל נזקי הגוף. הפיצוי שישולם לתובע בגין סעיף הכאב והסבל, יסתמך בין היתר על הפרמטרים להלן:

  • שיעור הנכות הקבועה שהתובע סובל ממנה
  • מספר ימי האשפוז שנאלץ לעבור בבית החולים
  • פרק הזמן שבו הוגדר כבעל דרגת אי כושר מלאה עקב נזקי הגוף שלו.
  • מספר ימי היעדרותו מעבודתו ואובדן ההכנסות בשל כך
  • היקף הפגיעה בכושר העבודה העתידי של התובע
  • הפסדי הפנסיה והזכויות סוציאליות שנגרמו לו כפועל יוצא של הפגיעה בהכנסות
  • ההוצאות הרפואיות והוצאות הנסיעה ששילם בעקבות נזקי הגוף שנגרמו לו

 

איזה עורך דין מוסמך ללוות תביעות נזקי גוף?

לליווי תביעת נזקי גוף, מומלץ מאוד לפנות למשרד עו"ד מתחום הנזיקין, המתמחה בליווי של תביעות פיצויים המוגשות בהקשר ספציפי זה. ישנה חשיבות רבה לייצוג וליווי אישי בתיקים אלו לאורך כל הדרך – עוד משלב הכנת תיק התביעה ועד לרגע קבלת הכספים מחברת הביטוח בפועל.

בהקשר זה מן הראוי לציין גם את חשיבות הפנייה לעורך דין נזיקין שצבר ניסיון עשיר בתביעות ביטוח. זאת מאחר והתנהלות מול חברות הביטוח היא ברוב המקרים חלק בלתי מבוטל מהמאבק למימוש זכויותיו של הנפגע בבית המשפט ולקבלת פיצוי כספי ראוי.

 

למי ניתן לפנות להתייעצות בנושא של הגשת תביעת נזקי גוף וקבלת פיצוי כספי?

במידה ונפגעתם בתאונה או באירוע אחר שהוביל לפציעתכם או למחלתכם, ואתם סובלים בשל כך מנזקי גוף המלווים אתכם, כדאי ביותר ליצור קשר ללא דיחוי עם משרד עו"ד אונגר שויגמן לטובת בירור זכויותיכם וההתכנות לקבלת פיצוי כספי ראוי בגין הנזקים שנגרמו לכם.

תביעות נזקי גוף
תביעות נזקי גוף
תוכן עניינים
Picture of משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

נזקי גוף בתאונה במוסד לימודי
נזקי גוף בתאונה במוסד לימודי

הורים שולחים את ילדיהם לבית ספר מתוך אמונה כי מדובר במקום בטוח עבור ילדיהם. כאשר נגרמו לילד נזקי גוף בתאונה במוסד לימודי הוריו יכולים לתבוע

קרא עוד »
עורך דין נזקי גוף
עורך דין נזקי גוף

תחום נזקי הגוף הינו תחום רחב היקף ומורכב ונוגע בסוגיות משפטיות כגון, תאונות דרכים, נזקי גוף בעקבות תאונת עבודה ועוד. על מנת לקבל את הפיצוי

קרא עוד »
אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!